Intercultureel werken: ‘mijn beeld is maar een beeld’

 574,75

“Culturele bewustwording begint pas bij interactie met anderen” – Saskia Maarse

De jeugdzorg kent een dynamische doelgroep die divers is aan culturele achtergronden. Wij zien een ‘zij’ als het gaat om niet-Nederlandse gezinnen/jongeren en zij zien op hun beurt een ‘wij’. Door deze zienswijze verloopt de samenwerking tussen de jeugdprofessional en bijvoorbeeld een migranten- of vluchtelingengezin regelmatig moeizaam. Het begint hierbij al vaak met de manier van contactleggen, de houding en perspectieven. Wil jij weten hoe je cultuursensitief kan werken door het toepassen van interculturele competenties? Wil jij inzicht krijgen in de cultuurverschillen en de Do’s en Dont’s bij interculturele communicatie? Dan is deze training geschikt voor jou!

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Introductie van de doelgroep, conceptualiseren van cultuur en cultuursensitief begeleiden;
 • Contactleggen & interculturele competenties;
 • Oefeningen m.b.t. inzicht aangaande interculturele competenties & herkennen van culturele aspecten tijdens een gesprek;
 • Inzicht in interpretaties en hoe deze worden gekleurd o.b.v. communicatiemodel & Interculturele interpretaties van zorgsignalen;
 • Diverse oefeningen interpretatie vorm gedrag en functie gedrag & onderscheiden van zorgsignalen en interpretaties

Rümaine Garcia is een trainer en coach met affiniteit voor de jeugdzorg, met name voor de interculturele jeugdbescherming. Haar expertise ligt vooral op het gebied van interetnische netwerken, cultuurverschillen in opvoeding, interculturele competenties en samenwerking. Door haar jarenlange ervaring met nieuwkomers (Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en vluchtelingengezinnen), maar ook andere gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond, kent zij de dynamiek waar de jeugdprofessional mee te maken heeft tijdens hun begeleiding. Rümaine heeft een passie ontwikkeld voor de doelgroep en het intercultureel werken. Haar praktijkervaring zet zij in tijdens de trainingen met als doel dat jeugdprofessionals en cliënten beter met elkaar kunnen samenwerken. De trainer staat voor W!SDM (Werk Intercultureel, Sensitief en Deskundig met Migranten en vluchtelingen).

Leerdoelen:

Na de training heb je kennis en inzicht over:

 • De grootste vluchtelingen- en migratieachtergrond groep en vergroot bewustzijn over wat wel en niet te doen in het contact met deze doelgroepen;
 • De theorie over cultuurverschillen volgens Hofstede en Rogoff & hoe dit er in de praktijk uit kan zien;
 • Het pyramide model van Deardoff over interculturele competenties. Je bent zijn in staat de verschillende lagen en bewustzijnsniveaus van intercultureel werken te onderscheiden;
 • Het Green en Parker model: grote kapstok en opvoederstaken. De verschillende opvoedperspectieven, interpretaties van gedrag met betrekking tot vorm en functies;
 • Hoe interpretaties worden gekleurd door middel van de communicatiemodel theorie.

In de training oefenen je de volgende vaardigheden:

 • Op een cultuursensitieve wijze contact maken met niet-Westerse gezinnen en/of kinderen, vluchtelingenkinderen- en/of gezinnen, door het toepassen van interculturele competenties;
 • Het kunnen onderscheiden van de perspectieven op gedrag, gebaseerd op de interpretaties;
 • Het bespreekbaar kunnen maken van zorgsignalen en tegelijkertijd de samenwerking behouden met de cliënt(en).

 

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 6.00 punten in de categorie formeel leren