Met het oog op de

Toekomst

17 sep 2021 09:00
Online
Kosten €641 excl. BTW
Inschrijven
Peter Groenenberg

Peter heeft ruim 20 jaar ervaring als werker binnen de jeugdzorg. De eerste 10 jaar heeft hij als pedagogisch begeleider op een woonvorm gewerkt. Daarna is hij aan het werk gegaan als coördinator binnen de (jeugd)psychiatrie. In 2011 heeft hij een uitstap gemaakt naar het onderwijs door als mbo-docent voor de klas te staan. In 2014 is hij weer ‘terug’ gegaan naar de jeugdzorg door als trajectbegeleider aan het werk te gaan. De laatste jaren is Peter werkzaam als jeugdconsulent bij een gemeente en als ondersteuningscoördinator binnen het onderwijs.

Kortom: Peter heeft veel werk- en levenservaring met als centraal thema: de jeugdige en zijn/haar (gezins)systeem. Graag deelt Peter zijn ervaring en kennis met anderen.

Intervisie is een professionele uitwisseling en vorm van deskundigheidsbevordering  tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van jou als jeugdprofessional te bevorderen en de kwaliteit van je werk te verbeteren. Daarbij is jouw professionele ontwikkeling een onderdeel.

Een intervisiegroep biedt je een veilige omgeving. De onderwerpen binnen de intervisie kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens  en overtuigingen, organisatie veranderingen.

Persoonlijke leerdoelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

·         Deskundigheidsbevordering
·         Afstand leren nemen van je eigen positie en je manier van werken
·         Bewustwording van jouw eigen invloed en je eigen positie
·         Collegiale ondersteuning en inspiratie

Het reflecteren op jouw eigen handelen en daarvan leren staat centraal in de intervisie. Belangrijk is het activeren en vergroten van jouw oplossend vermogen en het analyseren van werkgerelateerde knelpunten. Intervisie helpt je ook om je te leren aanpassen aan nieuwe situaties in je werk met behoud van je eigen manier/stijl van werken.

Reflectie is een verplicht onderdeel voor een herregistratie bij het SKJ. Daarnaast is intervisie is bedoeld voor Jeugd- en gezinsprofessionals die openstaan voor hun eigen professionele ontwikkeling en daarvoor zelf verantwoordelijkheid nemen en van elkaar willen leren.

De intervisiegroep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Het is belangrijk dat we werken in een veilige sfeer waarin je op je eigen manier kunt leren en daarin door de andere jeugdconsulenten ondersteund wordt. We werken op basis van gelijkwaardigheid en staan open voor het bespreken van emoties die mee kunnen spelen als je jezelf als instrument inzet om te leren.

Het is belangrijk dat je de intervisiebijeenkomst voorbereidt en nadenkt over op welke manier je wilt werken aan je leerdoelen en welke leersituatie op dan moment belangrijk is. Het gaat daarbij altijd om wat jouw rol is, waar je tevreden over bent (good practice), wat je uit deze situatie wilt leren en wat je daarbij nodig hebt van de ander.

De manier van voorbereiden bespreken we in de eerste intervisiebijeenkomst waar we met elkaar de doelen, manier van werken en intervisie methodes gaan bespreken.

De rol van de intervisie begeleider is om een open leerklimaat te creëren waarin jullie je kwetsbaar durven op te stellen en elkaar kritisch opbouwend ondersteunen. We bieden intervisie methoden aan die passen bij de leervraag die je inbrengt. Welke methode we hanteren spreken we met elkaar af. Mijn doel is om te zorgen dat de leeromgeving stimulerend en veilig blijft en iedereen met een positief gevoel de intervisiebijeenkomst ervaart.

Het intervisietraject begint met een startbijeenkomst. Het traject omvat 7 bijeenkomsten van 2 uur. Met elkaar spreken we af wanneer en waar de bijeenkomsten plaatsvinden. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Als het door overmacht niet lukt om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst ook dan zoeken we samen naar een oplossing.

Studiebelasting
De studiebelasting voor het intervisietraject bedraagt in totaal 14 uur.

Certificering
Wanneer u het intervisietraject heeft afgerond ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Kosten
De kosten voor het gehele intervisie-traject van 7 bijeenkomsten à 2 uur bedragen €641,- exclusief btw per persoon.

Kennispakket
Bent u naast intervisie ook geïnteresseerd in het volgen van een training of het bijwonen van een Nationale Bijscholingsdag? In dat geval biedt het kennispakket Next u een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over het kennispakket Next.

Accreditatie
De punten voor de begeleide intervisie kunt  u bij  “reflectie” opvoeren in uw portfolio bij het SKJ.

Inschrijven