Jeugdwet, back to basic

Meppel
17 september 2024
 574,75

De Jeugdwet geeft jou als jeugdprofessional de wettelijke kaders en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg en ondersteuning die jij aan kinderen en jongeren biedt. In deze training richten we ons op de basisprincipes. In deze training behandelen we de procedure van aanmelding tot beschikking. Vervolgens verkennen we het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), dat fungeert als ons kompas tijdens het onderzoek. We gaan in op de begrippen eigen kracht en wat dit betekent voor het doen van onderzoek. Tot slot wordt de overgang van 18- naar 18+ behandeld en leer je hoe de Jeugdwet zich verhoudt tot andere relevante wetgeving.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Procedure aanmelding-onderzoek-beschikking.
 • Het stappenplan van de CRvB als methode waarop het onderzoek plaats moet
  vinden. Bespreking stappenplan stap voor stap;
 • Eigen kracht;
 • Verschil met AWBZ
 • Formuleren van concrete doelen
 • Directe verwijzing door huisarts e.d. en hoe kan je dat regulieren?
 • Informatie van hulpverleners. Wat kan je wel en wat kan je niet opvragen?
 • Behandeling versus begeleiding
 • Verschil en overgang van 18- en 18+
 • Opstellen van een goede rapportage
 • PGB
 • Jeugdwet t.o.v. andere wetten

Wim Peters is bij Stimulansz werkzaam als orthopedagoog en jurist op het terrein van het sociaal domein, met name voor de Jeugdwet en Wmo. In de Jeugdwet kan hij zijn orthopedagogische kennis kwijt. Zijn kennis van beide disciplines combineert hij in zijn trainingen en cursussen.

Leerdoelen:

 •  Je kent de procedure van aanmelding, het doen van onderzoek tot het afgeven van een beschikking.
 • Je kent het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als methodologie voor het uitvoeren van onderzoek.
 • Je krijgt inzicht in het begrip “eigen kracht” en kunnen uitleggen wat dit betekent voor het onderzoek in de context van de Jeugdwet.
 • Je leert hoe directe verwijzing door huisartsen en andere instanties kan worden geregeld en begrijpen wat de reguliere procedure hiervoor is.
 • Je leert welke informatie wel en niet kan worden opgevraagd van hulpverleners.
 • Je kent het verschil tussen behandeling en begeleiding en begrijpen welke informatie relevant is voor het onderzoek.
 • Je weet hoe de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg (18 min – 18 plus) plaatsvindt.
 • Je hebt inzicht in de relatie tussen de Jeugdwet en andere relevante wetten.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd bij het SKJ voor 6.00 punten in de categorie formeel leren.

 574,75