Licht Verstandelijke Beperking (LVB) – in de context

Op aanvraag
 635,25

Als gedragswetenschapper ben je bekend met LVB en je komt het in de praktijk ook regelmatig tegen. Expliciet als je met deze doelgroep werkt, maar ook zeker impliciet wanneer je signalen herkent bij je cliënt of zijn/haar netwerk die wijzen op een LVB. Bijvoorbeeld wanneer je opmerkt dat jouw boodschap niet goed over lijkt te komen. Of wanneer iemand ‘lastig’ is, anders reageert dan je verwacht, vaak boos of heel onzeker is. Maar ook psychische klachten, uitval op werk/school en criminaliteit kunnen aanleiding zijn om te onderzoeken of er sprake kan zijn van LVB. Met een LVB-blik naar deze kinderen, jongeren of (jong)volwassenen kijken, vroegsignalering en kennis hebben van de actuele ontwikkelingen rondom problematiek, de huidige diagnostische middelen en interventies kan een groot verschil maken. Het kan voorkómen dat er bijkomende problematiek ontstaat, dan wel verergerd, je behandeling slaat beter aan én je diagnostiek is zorgvuldiger.

In deze training wordt aandacht besteed aan hoe een gedegen diagnostiek traject eruit ziet wanneer er gedacht wordt aan LVB, maar ook verdiepende diagnostiek wanneer er al beeld is van de LVB en er bijkomende klachten ontstaan. Hoe kunnen we hier dan vervolgens op interveniëren. In welke contexten kunnen we interveniëren om de totale inclusie van het kind en jongere met LVB te bevorderen. Daarbij is denken vanuit de context en systeemdenken het uitgangspunt in deze training. 

Na het volgen van deze training ken je verschillende diagnostische instrumenten en heb je kennis genomen van verschillende interventies. Ook voel je je meer bekwaam in de praktische toepassing van de diagnostische middelen en behandelinterventies die je inzet. We staan stil bij comorbiditeit en differentiaal diagnostiek bij LVB. Tot slot kan je ook vanuit jouw rol als behandelaar gerichter vaardigheden inzetten om bij een kind/jongere met een LVB en zijn/haar netwerk goede aansluiting te vinden en samen te werken met het gehele systeem.  

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theoretische uitgangspunten bij LVB; 
 • Diagnostiek en aansluitende interventies;
 • Co morbiditeit / differentiaal diagnostiek bij LVB;
 • Aansluiten bij LVB;
 • Samenwerken in de context;
 • Jouw rol/positie als professional.

 

Baukje de Jong werkt als orthopedagoog en regiebehandelaar met veel ervaring met mensen die te maken hebben met psychiatrische problematiek. Vanuit deze rol heeft zij ervaring met diverse thema’s zoals LVB, gehechtheid, systemisch werken, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling. Baukje draagt graag haar kennis en deskundigheid over door middel van intervisie, deskundigheidsbevordering en het trainen van professionals in de diverse thema’s.

Leerdoelen:

 • Jouw kennis met betrekking tot de theorie over Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is opgefrist en geactualiseerd;
 • Je bent weer op de hoogte van de verschillende diagnostische instrumenten en interventies van dit moment rondom LVB;
 • Je bent je bewust van de invloed van comorbiditeit en differentiaal diagnostiek bij LVB en hoe je dit een plek geeft in je diagnostische proces; 
 • Je bent je als behandelaar bewust van de LVB in een maatschappelijke context en welke houding voor jou je effectiviteit vergroot; 
 • Je voelt je bekwaam in de praktische toepassing van de diagnostiek middelen en behandelinterventies die je in kunt zetten;
 • Je kunt vanuit jouw rol als behandelaar vaardigheden inzetten hoe aan te sluiten bij een kind / jongere met LVB en zijn/haar netwerken.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €659,45 .
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd bij het Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist in de categorie K&J/OG herregistratie voor 6,5 punten, in de categorie K&J/OG opleiding – behandeling voor 1,5 punten, in de categorie K&J/OG opleiding – Diagnostiek voor 1 punten en in de categorie K&J/OG opleiding – overige taakgebieden voor 0,5 punt.

 635,25