Masterclass 15 oktober 2024 – Een verdiepende kijk op LVB

Meppel
15 oktober 2024
 299,00

Na een reeks succesvolle Bijscholingsdagen organiseert Jeugdprofessionals Nederland nu ook masterclasses!

Tijdens de drie uur durende masterclass wordt er verdieping geboden rondom een specifiek thema. Deze masterclass draait volledig om LVB. In deze drie uur nemen twee deskundigen je mee in de het onderzoek rondom het thema, nieuwe praktische methodes of unieke zienswijzen, zodat jij aan het eind naar huis gaat met verbrede kennis of nieuwe inzichten.

Afsluitend is er een uitgebreide netwerklunch waarbij je lekker kunt eten en tegelijkertijd andere professionals spreekt die net als jij een specifieke belangstelling voor LVB hebben.

✔️ Verdiep je in een onderwerp die aansluiten op jouw werk in de praktijk;
✔️ Leer van ervaren specialisten;
✔️ Wissel kennis en ervaring uit met collega’s;
✔️ Behaal 3 SKJ-punten in één halve dag.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Regulier ticket Masterclass 'Een verdiepende kijk op LVB'- 15 oktober 2024
Ticket Masterclass ‘Een verdiepende kijk op LVB’ – 15 oktober 2024
299,00
Onbeperkt

Jelle Drost praat over:

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar mensen met een LVB. Opvallend daarbij is dat daar eigenlijk alleen aandacht is voor hun beperkingen en hoe die kunnen worden gediagnosticeerd.  Hoewel deze beperkingen natuurlijk reëel zijn, bestaat de mens niet alleen uit zijn beperkingen. Ook mensen met een LVB niet. Alleen aandacht voor iemands beperkingen werkt demotiverend en afhankelijkheid in de hand. Uit onderzoek blijkt echter dat zij over een twaalftal kwaliteiten beschikken die mensen zonder een LVB niet of aanzienlijk minder hebben.

Het onderwijs en de hulpverlening moeten zich vooral richten op de sterke kanten, zonder de beperkingen te veronachtzamen. Een Licht Verstandelijke Beperking gaat nooit voorbij en kan niet worden verholpen met een cursus of een training. Langdurige en integrale zorg, ondersteuning en een goede klik tussen cliënt en jou zijn basisvoorwaarden voor goede zorg. Daarnaast is de beschikbaarheid van de hulpverlener en het opdoen van succesvolle ervaringen een voorwaarde om mensen met een LVB een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen geven.

In de masterclass heeft Jelle Drost het over:

 • Wie de mensen zijn die behoren tot de doelgroep
 • De uitdagingen voor mensen met LVB
 • De kwaliteiten van mensen met LVB
 • Het belang van het in hun kracht zetten van de doelgroep

Edithe Rot heeft het over:

Begeleiders ondersteunen mensen met een LVB op sociaal, emotioneel en praktisch gebied. De wijze waarop begeleiders het contact aangaan kan soms ongewild bijdragen aan het ontstaan en voortduren van gedragsproblemen bij mensen met een LVB. Mensen met een LVB hebben zichzelf aangeleerd zich zo goed mogelijk te presenteren en verbloemen daarmee dat ze iets niet begrijpen of kunnen. Het risico bestaat dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun beperkingen en dat begeleiders hen overschatten in wat ze (aan)kunnen. Overvraging door begeleiders kan de kwaliteit van de zorg bedreigen. Het is daarom van belang om de begeleiders toe te rusten met methodieken om deze problemen voor te zijn of te verhelpen. 

De kwaliteit van de relatie tussen jou en de cliënt geeft een indicatie van hoe effectief behandeling of begeleiding is. De manier waarop jij omgaat met de persoon met een beperking is van invloed op hoe de persoon zich gedraagt. Jij reageert daarbij (weer) op hoe de persoon met een beperking zich gedraagt. Rekening houden met de betekenis van de beperking wordt hierbij van essentieel belang geacht. Wanneer jij in de ondersteuning passend aansluit bij de persoon met een beperking, dan ervaart deze steun en kan hij/zij zich ontwikkelen. Het is daarom van belang dat jij je bewust wordt en bent van zijn handelen. Dat kan door zo nu en dan stil te staan bij de eigen bijdrage aan de werkrelatie met de persoon met de beperking. Door zelfreflectie en zelfinzicht kan jij het eigen gedrag in interactie met de persoon met een beperking sturen. Maar reflecteren is niet per se makkelijk. Reflectie kan baat hebben bij enige houvast. Om deze reden is reflectiemiddel Balans in Beeld ontwikkeld voor jou, begeleider van mensen met een LVB, als ondersteuning bij het reflecteren. En heeft tot doel de werkrelatie te versterken.

Edithe Rot behandelt onder andere:

 • Het belang van de werkrelatie
 • Nut en noodzaak van stilstaan en reflecteren op eigen professioneel handelen
 • Het reflectiemiddel Balans in Beeld

De studiebelasting voor deze training is één halve dag. De masterclass start om 09:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze masterclass is geaccrediteerd bij het Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG Herregistratie met 3 punten.

09:00-09:30 – Inloop

09:30-11:00 – Eerste helft masterclass door Jelle Drost

11:00-11:30 – Pauze

11:30-13:00 – Tweede helft masterclass door Edithe Rot

13:00-14:00 – Afsluitende netwerklunch

Jelle Drost

Jelle Drost is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist (BIG), GZ-psycholoog (BIG), Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. In diverse functies is hij sinds de zeventiger jaren, vanuit verschillende justitiële jeugdinrichtingen, betrokken bij de problematiek van voornamelijk kinderen en jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Langdurig Problematische Gezinssituaties (LPGS).

Van 2001 tot 2013 was hij werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als hoofddocent Orthopedagogiek. Hij promoveerde in 2008 op een onderzoek naar residentiële justitiële opvoeding en de houding van jongens ten opzichte van sociale grenzen. Van 2008 tot 20013 was hij hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen (UAG) en tevens Lector aan de NHL-hogeschool Leeuwarden met als opdracht een bijdrage te leveren aan maatschappelijk maatwerk bij Langdurig Problematische Gezinssituaties met (jonge) mensen met een Licht Verstandelijke Beperking. Van 1993 tot 2020 was hij als (hoofd)docent interventie en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen (UPO-G).

Tegenwoordig is hij directeur van het Expertisecentrum voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking, geeft hij les en supervisie in het (post) master onderwijs aan de RUG en de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO) te Groningen. Ook is hij als docent verbonden aan de PAO-psychologie m.b.t. de cursus Supervisie geven aan gedragswetenschappers.

Edithe Rot

De tweede is Edithe Rot, gedragsdeskundige bij Amerpoort, specialist LVB en ontwikkelaar van het reflectiemiddel Balans in Beeld. Edithe heeft meer dan 20 jaar ervaring in het sociaalwetenschappelijke onderzoeksveld en met name op het gebied van LVB. Ze heeft zich bovendien gespecialiseerd in samenwerkingsrelaties met deze doelgroep wat in 2013 ook resulteerde in het reflectiemiddel ‘Balans in Beeld’ voor begeleiders om hun relatie met cliënten te versterken. Behalve in haar onderzoek, besteedt ze ook in haar eigen werk gerelateerde contacten veel aandacht aan goede werkrelaties. Ze ziet een investering hierin als het fundament om goede zorg te kunnen bieden. Haar uitgangspunt is dan ook dat iedereen met zijn eigen expertise en/of ervaring ertoe doet.

Na deze masterclass:

 • Ben jij verrijkt met meer kennis over de doelgroep LVB
 • Ken jij de kwaliteiten van mensen met LVB
 • Weet jij hoe je de kwaliteiten van mensen met LVB kan benutten
 • Heb jij inzicht in de elementen die van belang zijn om de werkrelatie met mensen met een LVB concreet vorm te geven.
 • Ben jij je bewust van nut en noodzaak van reflectie om de kwaliteit van de relatie begeleider–persoon LVB te kunnen (blijven) verbeteren
 • Heb jij kennis gemaakt met reflectiemiddel Balans in Beeld als steun bij reflectie
 • Heb jij handige tips ontvangen om je te helpen reflecteren op jouw eigen handelen.

De kosten voor de masterclass ‘Een verdiepende kijk op LVB’ in Meppel op 15 oktober 2024 bedragen € 299,-.