Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijk
1 dag
 475,00 Excl. BTW
 574,75 Incl. BTW

Voor veel professionals binnen het sociaal domein is het toepassen van de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling verplicht. Door middel van vijf stappen, kan de professional bepalen of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis of dat er voldoende hulp ingezet kan worden.

In deze training leer je om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de aangeboden kennis, het oefenen van vaardigheden en bewustwording van de dynamiek, die kenmerkend is voor dit thema, ben je in staat om adequaat te handelen bij vermoedens in de professionele praktijk.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg of in sociale wijkteams en een signalerende functie hebben.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en kennismaking
 • Inventarisatie verwachtingen, leerdoelen en wensen
 • Wat is huiselijk geweld & kindermishandeling? Waaronder: vormen, oorzaken, achtergronden, risicofactoren, gevolgen, prevalentie en cijfers.
 • Wat zijn signalen en hoe zijn ze te herkennen?
 • Normen, waarden en bewustwording van de eigen positie en visie
 • Objectiveren van signalen
 • Bewustwording van de eigen belemmeringen in het signaleren
 • Werken volgens de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en de Kindcheck. Professioneel handelen (verantwoordelijkheden en taken)
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Klassikale kennisoverdracht
 • Kijkopdracht door middel van video
 • Discussievragen
 • Casuïstiekbespreking

Deze training wordt gegeven door onze docent Anja Dijkhuis, een professional uit het werkveld. Anja heeft ervaring in het werken met ouders en kinderen als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders en hoe uitdagend het is om ouders te motiveren en te begeleiden.

Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door complexe omgangsproblematiek.

Leerdoel:

Tijdens deze training leer je om te gaan en adequaat te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Na het volgen van de training:

 • Ken je de theoretische achtergronden van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Ken je de signalen van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Kan je zorgen over een kind objectief en concreet te omschrijven;
 • Ben je bewust van de eigen rol als beroepskracht in het signaleringsproces;
 • Kan je actief vormgeven aan verantwoordelijkheden in het signaleren en handelen ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kan je zicht hebben op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals; de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • Kan je omgaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op persoonlijk en professioneel gebied;
 • Kan je, middels meldcode en stappenplan, je handelen zorgvuldig afstemmen op de taken en handelswijze van de andere partijen die in dit proces verantwoordelijkheid dragen;
 • Kan je werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindcheck;
 • Ben je bewust van je persoonlijk referentiekader;
 • Kan je reflecteren over (mogelijke) persoonlijke drempels en de grenzen aan jouw professionele verantwoordelijkheden;
 • Ken je de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis en andere relevante instellingen;

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De totale studiebelasting bedraagt 6 uren.

 • Kosten: € 574,75 inclusief BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Je ontvangt na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6 punten in de categorie formeel leren.

Deze training is opgenomen in het STAP-register, waardoor je deze training kunt volgen met de STAP-subsidie. Ben je werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

 574,75