Meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’

Amersfoort
8 oktober 2024
 574,75

Voor veel professionals binnen het sociaal domein is het toepassen van de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling verplicht. Door middel van vijf stappen kan de professional bepalen of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis, of dat er voldoende hulp ingezet kan worden.

In deze training leer je om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de aangeboden kennis, het oefenen van vaardigheden en bewustwording van de dynamiek die kenmerkend is voor dit thema, ben je in staat om adequaat te handelen bij vermoedens in de professionele praktijk.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Inventarisatie verwachtingen, leerdoelen en wensen;
 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling? Waaronder: vormen, oorzaken, achtergronden, risicofactoren, gevolgen, prevalentie en cijfers;
 • Wat zijn signalen en hoe zijn ze te herkennen?
 • Normen, waarden en bewustwording van de eigen positie en visie;
 • Objectiveren van signalen;
 • Bewustwording van de eigen belemmeringen in het signaleren;
 • Werken volgens de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de Kindcheck. Professioneel handelen (verantwoordelijkheden en taken);
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen.

Tijdens de training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Klassikale kennisoverdracht;
 • Kijkopdracht door middel van video;
 • Discussievragen;
 • Casuïstiekbespreking.

Deze training wordt gegeven door onze docent Anja Dijkhuis, een professional uit het werkveld. Anja heeft ervaring in het werken met ouders en kinderen als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders en hoe uitdagend het is om ouders te motiveren en te begeleiden.

Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door complexe omgangsproblematiek.

Leerdoel:

 • Je kent de theoretische achtergronden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je kent de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je kunt zorgen over een kind objectief en concreet omschrijven;
 • Je bent je bewust van de eigen rol als beroepskracht in het signaleringsproces;
 • Je kunt actief vormgeven aan verantwoordelijkheden in het signaleren en handelen ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Je hebt zicht op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • Je kunt omgaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op persoonlijk en professioneel gebied;
 • Je kunt, middels de meldcode en het stappenplan, jouw handelen zorgvuldig afstemmen op de taken en handelswijze van de andere partijen die in dit proces verantwoordelijkheid dragen;
 • Je kunt werken met de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de Kindcheck;
 • Je bent je bewust van jouw persoonlijk referentiekader;
 • Je kunt reflecteren over (mogelijke) persoonlijke drempels en de grenzen aan jouw professionele verantwoordelijkheden;
 • Je kent de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis en andere relevante instellingen;

De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6.00 punten in de categorie formeel leren.

 

 574,75