Met het oog op de

Toekomst

18 okt 2021 09:00
Meppel
Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Anja Dijkhuis

Anja Dijkhuis is gespecialiseerd in het geven van deskundigheidsbevordering over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Meer dan 20 jaar geeft Anja Dijkhuis trainingen aan professionals die te maken krijgen met dit complexe en zware onderwerp.
Tijdens de interactieve trainingen en workshops krijgen deelnemers kennis over de theoretische achtergronden en leren vaardigheden in het omgaan met alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor veel professionals binnen het sociaal domein is het toepassen van de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling verplicht. De vijf stappen helpen de professional bepalen of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis, of dat er voldoende hulp ingezet kan worden.

Deze training richt zich op het werken met de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Leerdoel
U leert in deze training om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de aangeboden kennis, het oefenen van vaardigheden en bewustwording van de dynamiek die kenmerkend is voor dit thema bent u in staat om adequaat te handelen bij vermoedens in de professionele praktijk.

Deze training is bedoeld voor alle professionals binnen het sociaal domein die een signalerende functie hebben.

 

 

Niveau
De training wordt op hbo-niveau gegeven

 

Programma

 • Welkom en kennismaking
 • Inventarisatie verwachtingen, leerdoelen en wensen
 • Wat is huiselijk geweld & kindermishandeling? Vormen, oorzaken,
  achtergronden, risicofactoren, gevolgen, prevalentie en cijfers
 • Signaleren: wat zijn signalen en hoe zijn ze te herkennen
 • Normen en waarden; bewustwording van de eigen positie en visie
 • Objectiveren van signalen
 • Bewustwording van de eigen belemmeringen in het signaleren
 • Werken volgens de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en de
  Kindcheck. Professioneel handelen (verantwoordelijkheden en taken)
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen

 

 

Na het volgen van deze training ben je:

 • Op de hoogte van de theoretische achtergronden van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Op de hoogte van de signalen van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • In staat om zorgen over een kind objectief en concreet te omschrijven;
 • Je bewust van de eigen rol als beroepskracht in het signaleringsproces;
 • In staat om actief vorm te geven aan verantwoordelijkheden in het signaleren en handelen ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • In staat om zicht te hebben op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals; de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • In staat om te gaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op persoonlijk en professioneel gebied;
 • In staat om (middels meldcode en stappenplan) je handelen zorgvuldig af te stemmen op de taken en handelswijze van de andere partijen die in dit proces verantwoordelijkheid dragen
 • In staat om te werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindcheck;
 • Je bewust van je persoonlijk referentiekader;
 • In staat tot reflectie over (mogelijke) persoonlijke drempels en de grenzen aan hun professionele verantwoordelijkheden;
 • Op de hoogte van de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis en andere relevante instellingen;

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Investering
Uw investering voor deze training bedraagt € 450,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en een lunch. Ook zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Na uw deelname aan deze training ontvangt u een bewijs van deelname.

Accreditatie
Deze training ligt momenteel voor ter accreditatie bij het SKJ.

Inschrijven