Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijk | 1 Lesdag | € 450,00

Voor veel professionals binnen het sociaal domein is het toepassen van de meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling verplicht. Door middel van vijf stappen, kan de professional bepalen of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis of dat er voldoende hulp ingezet kan worden.

In deze training leer je om te gaan met vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de aangeboden kennis, het oefenen van vaardigheden en bewustwording van de dynamiek, die kenmerkend is voor dit thema, ben je in staat om adequaat te handelen bij vermoedens in de professionele praktijk.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg of in sociale wijkteams en een signalerende functie hebben.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Nationale Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

 • Welkom en kennismaking
 • Inventarisatie verwachtingen, leerdoelen en wensen
 • Wat is huiselijk geweld & kindermishandeling? Waaronder: vormen, oorzaken, achtergronden, risicofactoren, gevolgen, prevalentie en cijfers.
 • Wat zijn signalen en hoe zijn ze te herkennen?
 • Normen, waarden en bewustwording van de eigen positie en visie
 • Objectiveren van signalen
 • Bewustwording van de eigen belemmeringen in het signaleren
 • Werken volgens de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en de Kindcheck. Professioneel handelen (verantwoordelijkheden en taken)
 • Werkwijze Veilig Thuis en andere relevante instellingen

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Klassikale kennisoverdracht
 • Kijkopdracht door middel van video
 • Discussievragen
 • Casuïstiekbespreking

Anja Dijkhuis is gespecialiseerd in het geven van deskundigheidsbevordering over huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer dan 20 jaar geeft Anja Dijkhuis trainingen aan professionals die te maken krijgen met dit complexe en zware onderwerp. Tijdens de interactieve trainingen en workshops krijgen deelnemers kennis over de theoretische achtergronden en leren vaardigheden in het omgaan met alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Leerdoel:

Tijdens deze training leer je om te gaan en adequaat te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Na het volgen van de training:

 • Ken je de theoretische achtergronden van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Ken je de signalen van huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Kan je zorgen over een kind objectief en concreet te omschrijven;
 • Ben je bewust van de eigen rol als beroepskracht in het signaleringsproces;
 • Kan je actief vormgeven aan verantwoordelijkheden in het signaleren en handelen ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Kan je zicht hebben op de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken hebben zoals; de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid;
 • Kan je omgaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op persoonlijk en professioneel gebied;
 • Kan je, middels meldcode en stappenplan, je handelen zorgvuldig afstemmen op de taken en handelswijze van de andere partijen die in dit proces verantwoordelijkheid dragen;
 • Kan je werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Kindcheck;
 • Ben je bewust van je persoonlijk referentiekader;
 • Kan je reflecteren over (mogelijke) persoonlijke drempels en de grenzen aan jouw professionele verantwoordelijkheden;
 • Ken je de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis en andere relevante instellingen;

De studiebelasting voor deze training is een lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De totale studiebelasting bedraagt 6 uren.

 • Kosten: € 450,- excl. BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6 punten in de categorie formeel leren.

Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn alleen dit jaar nog fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2022 komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden beschikbaar. Bent u werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.