Methodisch handelen

Methodisch handelen

Landelijk
2 dagen
 824,79 Excl. BTW
 998,00 Incl. BTW

Het doel van de jeugdwet is dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Als jeugd- en gezinsprofessional geef jij uitvoering aan de jeugdwet. De jeugdwet geeft jou als professional meer ruimte om te doen waar je goed in bent; jeugdigen en gezinnen op een professionele manier ondersteunen, zodat zij beter en sneller geholpen worden. Als professional maak je steeds opnieuw professionele afwegingen en dien je deze zorgvuldig te verantwoorden. Maar hoe doe je dat op een methodische manier en hoe borg je kwaliteit en professionaliteit? Wat vraagt dit werk van jou als professional en aan welke competenties moet je voldoen? Wie heeft er regie? Hoe werk je samen met de jeugdige, zijn gezin, zijn netwerk en andere professionals? Hoe maak je gebruik van hun eigen kracht? Door middel van deze training vergroot je jouw kennis over het methodisch handelen en kan je dit toepassen in de praktijk.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en in sociale wijkteams.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Lesdag 1 (29 november 2022; 10 mei 2023; 6 november 2023)

 • Welkom en kennismaking
 • Wat is de jeugdwet, inhoud competentieprofiel
 • Wat is methodisch handelen
 • Cliëntgericht werken
 • Casuïstiek
 • Smartdoelen
 • Versterken Eigen Kracht en netwerkstrategieën
 • Omgang met weerstanden
 • Sociogram en VIP schema
 • Afronden

Lesdag 2 ( 6 december 2022; 17 mei 2023; 13 november 2023)

 • Welkom en terugblik
 • Tekenen
 • Casuïstiek
 • Veiligheid bevorderen, meldcode
 • LIRIK invullen en nabespreken
 • Methoden
 • Reflecteren theorie en casuïstiek
 • Intervisie
 • Afsluiting en evaluatie

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Voorbereidingsopdracht
 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
 • Een voorbereidingsopdracht
 • Casuïstiek
 • Rollenspel
 • Oefeningen
 • Intervisie

Tineke Mulder werkt sinds 1988 met veel plezier en passie in de jeugdzorg. Door de jaren heen heeft zij verschillende functies gehad; gezinsvoogd, ouderbegeleider en pleegzorgwerker. Daarnaast heeft zij lange tijd de voorbereidingstraining voor startende pleegouders gegeven.

Tineke is thuis in het systeemgerichte werken en oplossingsgericht werken. Verder heeft zij het versterken van eigen kracht en netwerkgericht werken mede ontwikkeld binnen haar organisatie. Naast het uitvoerend werk is Tineke opgeleid als werk- en intervisiebegeleider en trainer. Ook heeft Tineke sinds 2019 de opleiding trainingsacteur gevolgd. Iets wat zij binnen haar trainingen vaak inzet.

Leerdoelen:

Deze training richt zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van methodisch handelen.

Na het volgen van de training:

 • Ken je de aspecten van methodisch handelen;
 • Heb je inzicht in de competenties waaraan een jeugdprofessional dient te voldoen;
 • Heb je kennis en vaardigheden ontwikkeld ten aanzien van de verschillende competenties op het gebied van:
  • Cliëntgericht werken
  • Signaleren
  • Versterken eigen kracht en zelfregie
  • Veiligheid bevorderen
  • Werken vanuit een integrale blik
  • Leven lang leren en reflecteren
 • Ken je de professionele opgaven waar een jeugdprofessional staat ten aanzien van de verschillende competentieprofielen en weet hier in de praktijk mee om te gaan;
 • Kun je reflecteren op je eigen handelen.

De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen. De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Ter voorbereiding op de eerste lesdag neem je het competentieprofiel van de hbo Jeugd- en gezinsprofessional door en beschrijf je waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk. De totale studiebelasting voor deze training bedraagt 15 uur.

 • Kosten: € 998,- inclusief BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Je ontvangt na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 15 punten in de categorie formeel leren.

Deze training is opgenomen in het STAP-register, waardoor je deze training kunt volgen met de STAP-subsidie. Ben je werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65

Schrijf je vandaag nog in!

 998,00