Methodisch handelen

Meerdere locaties
Meerdere data
 1.034,55

Het doel van de Jeugdwet is dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Als jeugd- en gezinsprofessional geef jij uitvoering aan de Jeugdwet. De Jeugdwet geeft jou als professional meer ruimte om te doen waar je goed in bent; jeugdigen en gezinnen op een professionele manier ondersteunen, zodat zij beter en sneller geholpen worden. Als professional maak je steeds opnieuw professionele afwegingen en dien je deze zorgvuldig te verantwoorden, maar hoe doe je dat op een methodische manier en hoe borg je kwaliteit en professionaliteit? Wat vraagt dit werk van jou als professional en aan welke competenties moet je voldoen? Wie heeft er regie? Hoe werk je samen met de jeugdige, diens gezin, diens netwerk en andere professionals? Hoe maak je gebruik van hun eigen kracht? Door middel van deze training vergroot je jouw kennis over het methodisch handelen en kan je dit toepassen in de praktijk.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

Dag 1 

 • Welkom en kennismaking;
 • Wat is de Jeugdwet? Inhoud competentieprofiel;
 • Wat is methodisch handelen?
 • Cliëntgericht werken;
 • Casuïstiek;
 • Smartdoelen;
 • Versterken Eigen Kracht en netwerkstrategieën;
 • Omgang met weerstanden;
 • Sociogram en VIP schema;
 • Afronden.

Dag 2 

 • Welkom en terugblik;
 • Tekenen;
 • Casuïstiek;
 • Veiligheid bevorderen, meldcode;
 • LIRIK invullen en nabespreken;
 • Methoden;
 • Reflecteren theorie en casuïstiek;
 • Intervisie;
 • Afsluiting en evaluatie.

 

 

Locatie Dag 1 Dag 2
Utrecht 8 april 2024 15 april 2024
Meppel 18 juni 2024 2 juli 2024
Den Bosch 19 juni 2024 3 juli 2024
Utrecht 12 september 2024 19 september 2024
Den Bosch 3 oktober 2024 10 oktober 2024
Meppel 7 november 2024 14 november 2024
Groningen 2 december 2024 9 december 2024

Tijdens de training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Voorbereidingsopdracht;
 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen;
 • Een voorbereidingsopdracht;
 • Casuïstiek;
 • Rollenspel;
 • Oefeningen;
 • Intervisie.

Deze training wordt gegeven door docent Anja Dijkhuis, een professional uit het werkveld. Anja heeft ervaring in het werken met ouders en kinderen als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders en hoe uitdagend het is om ouders te motiveren en te begeleiden. Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door complexe omgangsproblematiek.

Leerdoelen:

 • Je kent de aspecten van methodisch handelen;
 • Je hebt inzicht in de competenties waaraan een jeugd- en gezinsprofessional dient te voldoen;
 • Je hebt kennis en vaardigheden ontwikkeld ten aanzien van de verschillende competenties op het gebied van:
  • Cliëntgericht werken
  • Signaleren
  • Versterken eigen kracht en zelfregie
  • Veiligheid bevorderen
  • Werken vanuit een integrale blik
  • Leven lang leren en reflecteren
 • Je kent de professionele opgaven waar een jeugd- en gezinsprofessional staat ten aanzien van de verschillende competentieprofielen en weet hier in de praktijk mee om te gaan;
 • Je kunt reflecteren op je eigen handelen.

De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen. De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De totale studiebelasting voor deze training bedraagt hiermee 15 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 1.034,55
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 15.00 punten in de categorie formeel leren.

 

 1.034,55