Met het oog op de

Toekomst

10 nov 2021 09:00
Meppel (de tweede lesdag vindt plaats op 8 december)
8 dec 2021 09:00
Meppel (de tweede lesdag)
Kosten €799 excl. BTW
Inschrijven
Tineke Mulder

Tineke Mulder werkt sinds 1988 met veel plezier en passie in de jeugdzorg. Door de jaren heen heeft zij verschillende functies gehad; gezinsvoogd, ouderbegeleider en pleegzorgwerker. Daarnaast heeft zij lange tijd de voorbereidingstraining voor startende pleegouders gegeven.

Tineke is thuis in het systeemgerichte werken en oplossingsgericht werken. Verder heeft zij het versterken van eigen kracht en netwerkgericht werken mede ontwikkeld binnen haar organisatie.

Naast het uitvoerend werk is Tineke opgeleid als werk- en intervisiebegeleider en trainer.

Sinds 2019 heeft zij daarnaast de opleiding trainingsacteur gevolgd. Iets wat zij binnen haar trainingen vaak inzet.

 

 

Het doel van de jeugdwet is dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving. Als jeugd- en gezinsprofessional geef jij uitvoering aan de Jeugdwet. De Jeugdwet geeft jou als professional meer ruimte om te doen waar je goed in bent; jeugdigen en gezinnen op een professionele manier ondersteunen zodat zij beter en sneller geholpen worden. Als professional maak je steeds opnieuw professionele afwegingen en dien je deze zorgvuldig te verantwoorden. Maar hoe doe je dat op een methodische manier en hoe borg je kwaliteit en professionaliteit? Wat vraagt dit werk van jou als professional en aan welke competenties moet je voldoen? Wie heeft er regie? Hoe werk je samen met de jeugdige, zijn gezin, zijn netwerk en andere professionals? Hoe maak je gebruik van hun eigen kracht?

In deze tweedaagse, interactieve training komen de verschillende competenties aan bod en wordt een koppeling gemaakt naar jouw dagelijkse praktijk.

Alle Jeugd- en gezinsprofessionals die meer willen leren over methodisch handelen.

Niveau

De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

 

Lesdag 1 – 10 november

De eerste lesdag staat in het teken van kennisoverdracht en oefenen met het geleerde. De 2e lesdag vindt minimaal 3 weken later plaats.

Lesdag 2 – 8 december

We gaan van start met een korte samenvatting van de eerste lesdag. Daarnaast worden de volgende vragen behandeld:

 • Hoe heb je het geleerde kunnen toepassen in de praktijk?
 • Wat ging hierin voor jou goed en wat behoeft verbetering?

Ook wordt het methodisch handelen verder ontwikkeld door het oefenen in rollenspellen en het behandelen van casuïstiek.

Onderwerpen die besproken worden

 • Ondersteunen bij regievoeren
  Regie nemen, laten, wie bepaalt? Redders en winnaarsdriehoek.
 • Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin
  Samen beslissen over passende hulp, vraagverheldering, goed genoeg, veiligheid bespreekbaar maken, weerstand, engageren, positioneren, je eigen geraaktheid en emoties in contact het de jeugdige en het gezin.
 • Versterken van het netwerk
  Eigen kracht, veerkracht, netwerk mobiliseren en activeren.
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk
  Omgaan met verschillende en strijdige opvattingen, hoe stel je de jeugdige centraal ook als er verschillende belangen spelen bij organisaties en t.a.v. financiering.
 • Regie (deels of tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  Afwegingen maken, veiligheid voor op, focus op krachten en mogelijkheden,
  transparant werken.

 

 • Je kent de aspecten van methodisch handelen
 • Je hebt inzicht in de competenties waaraan een jeugdprofessional dient te voldoen
 • Je hebt kennis en vaardigheden ontwikkeld ten aanzien van de verschillende competenties op het gebied van:
  o Cliëntgericht werken
  o Signaleren
  o Versterken eigen kracht en zelfregie
  o Veiligheid bevorderen
  o Werken vanuit een integrale blik: beter kijken, meer zien ~ Samenwerken
  o Leven lang leren en reflecteren
 • Je hebt inzicht voor welke professionele opgaven een jeugdprofessional staat ten aanzien van de verschillende competentieprofielen en weet hier in de praktijk mee om te gaan
 • Je kunt reflecteren op je eigen handelen

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen. De lesdagen starten om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 799,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
hbo-niveau

Accreditatie
Deze tweedaagse training is door het SKJ geaccrediteerd met 14.00 punten in de categorie formeel leren.

Inschrijven