Met het oog op de

Toekomst

Kosten €2950 excl. BTW
Inschrijven
Sharon Jongsma
Sharon Jongsma heeft de afgelopen jaren vanuit verschillende functies als trainer/coach voor de hulpverlening, Wmo consulent, Multi probleem gezinscoach en pedagogisch medewerker binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties kunnen werken. Zo heeft zij, naast de uitvoering, meegedacht over ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie van de kanteling. Daarnaast geeft Sharon communicatietrainingen en is ze docent bij Jeugdprofessionals Nederland. Lees meer

Als jeugdconsulent of als jeugdprofessional krijgt u te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen bij betrokken zijn. Als jeugdconsulent bent u verantwoordelijk voor het indiceren van hulpbehoeften van jongeren. U zorgt ervoor dat jongeren, waar mogelijk, ondersteuning krijgen en kijkt samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat de mogelijkheden zijn op verschillende leefgebieden. Samen met het gezin en de betrokken instanties stel je een plan van aanpak op, het doel hiervan is het gezin te motiveren en te kijken naar de mogelijkheden van het gezin zelf en het netwerk van het gezin. De kracht van de jeugdconsulent zit in de systeemgerichte aanpak en het interdisciplinair werken.

Om hen goed te kunnen begrijpen heeft u kennis nodig van meest voorkomende (ontwikkelings)stoornissen en de gevolgen daarvan op het dagelijks functioneren. U krijgt inzicht in behandelmogelijkheden, leert rapporteren, indiceren en een ondersteuningsplan op te stellen.

Tijdens de opleiding leert u om via vraagverheldering belangrijke leefgebieden van de cliënt in beeld te brengen. De focus ligt op veiligheid binnen het gezin het vinden van passende oplossingen. U leert alert te zijn op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en weet hoe u de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt. Via effectieve gespreksvoering leert u om invulling te geven aan stevig regisseurschap, waarbij u weet om te gaan met tegengestelde belangen, weerstand en conflicten. Na de opleiding beschikt u over specialistische kennis op het gebied van jeugd, maar daarnaast ook generalistische kennis.

De opleiding ‘Consulent Jeugd’ bestaat uit 6 verschillende modules en 9 lesdagen. U leert alles over de Jeugdwet en de geldende wet- en regelgeving. U ontwikkelt alle competenties en vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van uw taak.

Deze opleiding is bedoeld voor beginnend jeugdconsulenten, ambtenaren die nu al werkzaam zijn als jeugdconsulent, casemanagers Jeugd en/of medewerkers van sociale (wijk)teams die zich bezighouden met de uitvoering van de Jeugdwet. Na deze opleiding beschikt u over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om als jeugdconsulent aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd tot 12 deelnemers per groep.

Instapvoorwaarden
Een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau is bij deze opleiding vereist. SKJ registratie is een pré.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie

De volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

Module 1: Organisatie en wettelijk kader Jeugdwet

 • Juridisch kader
 • Kernthema’s
 • Jeugdbescherming
 • Privacy

Module 2: Doelgroep jeugd en onderzoek

 • Doelgroep Jeugd
 • Toegang
 • Hulpaanbod en voorzieningen
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Het ondersteuningsplan
 • Procedure indiceren
 • Rapportage

Module 3: Casuïstiek jeugd en communicatie

 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek
 • Methodisch werken
 • Vraagverheldering, onderhandelen en conflicten
 • Intervisie

Module 4: Signaleren en richtlijnen kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode

 • Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De meldcode
 • Gespreksvoering bij vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Verzoek tot onderzoek

Module 5: Kwaliteit en rechtsbescherming en beroep/privacy jeugdwet

 • Jeugdbescherming
 • Privacy
 • Kwaliteit
 • Rechtsbescherming
 • Keukentafelgesprek

Na afloop van de opleiding:

 • Heeft u kennis van (ontwikkelings)stoornissen en de gevolgen hiervan
 • Heeft u kennis over het in kaart brengen van belangrijke leefgebieden
 • Heeft u kennis van de signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld
 • Heeft u kennis over het gebruik van de meldcode
 • Heeft u kennis van effectieve gespreksvoering
 • Heeft u kennis in hoe u kunt omgaan met weerstand, tegengestelde belangen en conflicten
 • Heeft u kennis van de Jeugdwet en andere belangrijke geldende wet- en regelgeving

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 10 dagen inclusief toetsing. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten.

Investering
Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal betaalt u € 2.950,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens ontvangt u het boek ‘Handboek Jeugdhulp‘ tijdens de eerste les. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Unieke online leeromgeving
Voor de opleiding Consulent Jeugd krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via deze website. In de leeromgeving vindt u lesstof, huiswerkopdrachten, aanvullende informatie en de hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of 085 – 401 83 62.

Toetsing
De toetsing bestaat uit het voeren van een gesprek en het maken van een rapportage.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Accreditatie
De opleiding Consulent Jeugd is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 55.50 punten in de categorie Formeel leren-training in de kamer voor Jeugd- en gezinsprofessionals. Daarnaast zijn ook de modules geaccrediteerd met de volgende punten:

Module Kanteling&Transities – doelgroep Jeugd en onderzoek  18.00

Module Organisatie en wettelijk kader                                              6.00

Module Casuïstiek jeugd en communicatie                                      12.00

Module kwaliteit en rechtsbescherming,                                           6.00

beroep en privacy Jeugdwet

Module Signaleren en richtlijnen kindermishandeling,                  12.00

huiselijk geweld en de meldcode

 

Inschrijven