Met het oog op de

Toekomst

Kosten €3.145 excl. BTW
Locatie: op aanvraag
Inschrijven

Gemeenten staan voor de opdracht integraal werken te bevorderen, in te zetten op preventie en de hulp in de eerste lijn te versterken. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de veiligheid van de jeugd.

De gedragswetenschapper Sociaal Domein coacht en adviseert integraal de verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen het gemeentelijk Sociaal Domein vanuit het oogpunt van veiligheid in risicogezinnen.

De opleiding tot gedragswetenschapper Sociaal Domein bestaat uit 6 lesdagen. Daarnaast vinden er 15 intervisiebijeenkomsten plaats in een periode van 18 maanden. U doet onder andere kennis op over de wettelijke kaders waarbinnen de consulenten Sociaal Domein hun werk verrichten, integrale coaching, de meldcode, preventief werken, de methodiek ‘Signs of Safety’ van waaruit veiligheid wordt beoordeeld en het tuchtrecht.

Na deze opleiding beschikt u over de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om als gedragswetenschapper Sociaal Domein aan de slag te gaan. Ter bevordering van een goede interactie en het behalen van de gestelde leerdoelen is het aantal cursisten voor deze opleiding gemaximeerd op 5 deelnemers per groep.

Deze opleiding is bedoeld voor wo- geschoolde gedragswetenschappers die zich in willen zetten voor kwaliteit van jeugdzorg bij de gemeente.

Instapvoorwaarden
Een wo- opleiding binnen de sociale wetenschappen is vereist. Een SKJ/NVO registratie is een pré.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Wellicht is een Incompany training wenselijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Module 1: Kennismaking met het Sociaal Domein in de gemeente

 • Organisatie en achtergrond van het Sociaal Domein
 • De rol van de gemeente binnen het Sociaal Domein
 • Inzicht in de sociale kaart
 • Ketenpartners en -samenwerking

Module 2: Toeleiding jeugdhulp binnen wettelijke kaders

 • Wetgeving: relevante wetsartikelen, achtergronden, onderlinge verhouding
 • Verdieping op de wetgeving en de praktijk
 • Praktische toepassing aan de hand van casuïstiek
 • Het afwegingskader

Module 3: Integrale coaching en intervisie, gericht op veiligheid en preventie

 • Preventie en veiligheid
 • Coaching van consulenten Sociaal Domein
 • Begeleiding van casuïstiek bijeenkomsten van consulenten
 • Praktische toepassing aan de hand van casuïstiek en de methodiek ‘Signs of Safety’

Module 4: De meldcode

 • Achtergrond
 • Theoretische kennis
 • Praktische toepassing aan de hand van rollenspelen

Module 5: Rapportage en verslagging

 • Inzicht in de vereisten van een effectieve en efficiënte rapportage
 • Rapporteren volgens de methodiek ‘Signs of Safety’
 • Inzicht in de vereisten van de beschikkingen jeugdhulp

Module 6: Regievoering veiligheid

 • Veiligheidsinschatting
 • Criteria voor een veiligheidsplan
 • Organisatie van samenwerkende instanties op het gebied van veiligheid jeugd en de plaats van de gemeente hierbinnen
 • Kwaliteitskader inspectie en veldnormen

Module 7: Intervisie

Frequentie: 15 bijeenkomsten van 2 uur in een periode van 18 maanden

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 6 lesdagen en 15 intervisiebijeenkomsten. De lestijden zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Voor deze opleiding staat een totale studiebelasting van 66 uur (exclusief eventuele zelfstudie).

Investering
Voor de volledige opleiding betaalt u € 3.145,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen, waaronder het ‘Handboek Wmo‘ en Handboek Jeugdhulp. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Accreditatie
De opleiding  ligt voor ter accreditatie bij het NVO&KJ.

Inschrijven