Verdiepend Programma Gedragswetenschapper

Meppel
11 oktober 2024
 5.082,00

Het vak van gedragswetenschaper is verantwoordelijk en uitdagend werk. Je werkt veelal samen met een divers team van jeugdzorgprofessionals, ouders met hun kinderen en jongeren én organisaties om de juiste zorg effectief te leveren. Jouw theoretische achtergrond is uitgebreid, toch is de dagelijkse praktijk weerbarstig. Je merkt dat jouw positie binnen je team, de organisatie en de zorg voor je cliënten complexe vragen kunnen oproepen. Methodische kennis en extra ervaring kunnen je helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Het verdiepingsprogramma voor gedragswetenschappers is speciaal opgezet om je diverse methoden en theorieën eigen te maken. Je leert van zeer ervaren gedragswetenschappers en psychotherapeuten uit het werkveld, elk met hun eigen specialisme, waarbij je handvatten krijgt die je direct in jouw dagelijkse praktijk kunt toepassen. In korte tijd doe je waardevolle kennis en vaardigheden op die je helpen om in je werk de juiste beslissingen te nemen. Het verdiepingsprogramma biedt de ruimte om vragen uit je werkveld te bespreken met de docenten en medecursisten waardoor je, naast eigen collega’s, ruggenspraak met diverse professionals hebt. Kortom; het verdiepingstraining vergroot je kennis en vaardigheden, waardoor je met meer zelfvertrouwen je positie inneemt en je werkplezier vergroot!

Dit programma is bedoeld voor (startende) WO opgeleide gedragswetenschappers. Ook voor Post-master gedragswetenschappers is het programma geschikt. De trainers voor het programma zijn allemaal ervaren post-master opgeleide professionals en de accreditaties van de trainingen zijn aangevraagd bij het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG). Naar verwachting zal het totale programma 72 accreditatiepunten opleveren.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op (post) WO-niveau wordt gegeven, is een WO-opleiding binnen de sociale wetenschappen vereist.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De opleiding bestaat uit 12 dag trainingen verspreid over twee jaar. In elke bijeenkomst staat één thema centraal. Naast een kort theoretisch kader wordt er gewerkt met casuïstiek, actieve werkvormen en er is veel ruimte voor interactie tussen de trainer en deelnemers.

Het programma bestaat uit de volgende trainingen
Intervisietraining

Dialoogmodel

Oplossingsgerichte gespreksvoering 1

Persoonlijke Professionele ontwikkeling 1 en 2

Focus op veiligheid 1 en 2

Therapeutische relaties

Traumasensitief werken 1 en 2

Genogram & systemisch werken

Hechtingsproblematiek

 

 

Intervisie de basis 11 oktober 2024
Dialoogmodel  6 december 2024
Oplossingsgerichtegespreksvoering 21 februari 2025
Persoonlijke professionele ontwikkeling 1 11 april 2025
Persoonlijke professionele ontwikkeling 2 9 mei 2025
Focus op veiligheid 1 27 juni 2025
Focus op veiligheid 2 26 september 2025
Therapeutische Relaties 28 november 2025
Traumasensitiefwerken 1 9 januari 2026
Traumasensitiefwerken 2 6 februari 2026
Genogram & Systemisch 10 april 2026
Hechtingsproblematiek 12 juni 2026

Tijdens deze interactieve opleiding worden de volgende leervormen gebruikt:
• Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
• Opdrachten
• Casuïstiek
• Oefeningen
• Reflectie

De opleiding wordt gegeven door Erik Rijshouwer, Sjoerd te Dorsthorst, Maud Straathof, Tessa Reedijk en Pieter Hoolsema.

Erik Rijshouwer

Erik is als regiebehandelaar, GZ-psycholoog, schematherapeut en supervisor verbonden aan een grote zorginstelling. Hij heeft ervaring in de residentiële en ambulante hulpverlening, in de jeugdzorg, jeugdzorg plus, GGZ en LVB zorg. Erik haal ernergie uit het geven van scholing, training en coaching van zorgprofessionals. Daarnaast geeft hij supervisie voor de opleiding tot GZ-psycholoog en in het kader van de SKJ-registratie en biedt hij coaching-trajecten voor zorgprofessionals die een groei in hun professie willen maken.

Sjoerd te Dorsthorst

Sjoerd is BIG geregistreerd psychotherapeut. Momenteel werkt hij bij Centrum voor Deeltijdbehandeling als regiebehandelaar voor adolescenten en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek. Specialisaties; professionaliteit, oplossingsgerichte (gedrags)therapie, feedback en de therapeutische alliantie, persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling). Sjoerd werkt daarnaast als trainer, docent en supervisor. Hij is hoofddocent bij o.a. Oplossingsgericht Werken en Professionaliteit  in de GZ-, & OG-opleiding en docent voor psychotherapeuten en KP in opleiding van PPO.

 

Maud Straathof

Maud is orthopedagoog-generalist en trainer, onderzoeker en coach binnen de expertisedienst van een stichting voor speciaal onderwijs in Tilburg. In het begin van haar carrière zag ze als leerkracht kinderen in de klas die extra hulp nodig hadden en dit gaf haar de motivatie om door te studeren tot orthopedagoog generalist.  “Door de duurzaamheid van de professional te vergroten, help ik alle kinderen die met deze professional te maken hebben“. Mensen iets leren waardoor zij zichzelf kunnen helpen is hierin voor haar belangrijk, waarbij oprechtheid en verbinding centraal staan. In de aanpak vind zij het belangrijk dat dit vanuit een systemische blik wordt gedaan.

 

Tessa Reedijk

Tessa, nu GZ-psycholoog, is haar loopbaan begonnen met behandeling en diagnostiek voor een Kinder- en Jeugdtraumacentrum, bij gezinnen met traumatische ervaringen. Daarna heeft zij haar kennis en ervaring uitgebreid op traumagebied en na diverse werkplekken waar zij als docent voor de Erasmus Universiteit en als behandel-coördinator heeft gewerkt, werkt zij nu als GZ-psycholoog binnen een FACT team. De afgelopen jaren is zij hierbij ook werkzaam als trainingsacteur in verschillende trainingen. Zij houdt enorm van interactieve trainingen, “soms met een wat intervisie achtige sfeer, waarbij we samen kunnen puzzelen over hoe we de theorie met de dagelijkse praktijk kunnen combineren”. Ook houd zij van ervarend leren, dingen meemaken, delen en uitproberen.

 

Pieter Hoolsema

Inmiddels werkt Pieter ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening als orthopedagoog/gz-psycholoog. Zijn werkterreinen zijn de kinderpsychiatrie, gezinsbehandeling , justitiële hulpverlening bij LVB, gespecialiseerde Jeugdhulpverlening geweest. Nu werkt hij bij Veilig Thuis Drenthe. In zijn werkwijze en aanpak staat bij Pieter altijd het gezin en hun manier van doen centraal. Het oplossingsgericht werken (inmiddels progressie gericht genaamd) is hierbij een belangrijke onderlegger.

Leerdoelen:

De deelnemer beschikt na afloop van het verdiepingsprogramma voor gedragswetenschappers over praktische generalistische
kennis en kan die kennis toepassen in de praktijk.

 • De deelnemer is in staat om de basis van ACT methodiek in de praktijk toe te passen, ken je ACT methodieken, zoals defusie, mindfulness, opmerken, waardenoefeningen.  Ben je in staat anderen mensen begeleiding/coachen naar een meer flexibel denkpatroon/ handelen, ben je beter in staat je eigen handelen te begrijpen en waarden gerichter te handelen.
 • De deelnemer kan werken aan de hand van het dialoogmodel en weet dit op de juiste manier in te zetten in de dagelijkse praktijk.
 • De deelnemer weet over welke competenties hij/zij al beschikt en welke hij/zij nog kan ontwikkelen.
 • De deelnemer weet hoe hij/zij jeugdprofessionals kan begeleiden in de praktijk.
 • De deelnemer heeft basiskennis over het handelen bij onveiligheid en past deze toe in de praktijk.
 • De deelnemer is in staat een casusoverleg methodisch te begeleiden.
 • De deelnemer kent de basis van oplossingsgerichte/progressiegerichte gesprekstechnieken en kan dit in de praktijk toepassen.
 • De deelnemer is bewust van de therapeutische relatie en de dynamieken die hierin een rol spelen. De deelnemer kan de dynamieken herkennen en heeft kennis over de aspecten die een rol spelen in deze dynamiek.
 • De deelnemer kent de basis van gehechtheid en relatieopbouw, kent de uitingsvormen van hechtingsproblematiek en handelt volgens de basisprincipes.
 • De deelnemer beschikt aan het einde van de training over voldoende achtergrondinformatie over en kennis van trauma en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen
 • De deelnemer vergroot hun kennis van de processen die bij het kind spelen in situaties van onveiligheid en toxische stress
 • De deelnemer verwerft een attitude waarmee zij kinderen beschouwen als volwaardige gesprekspartner, de grenzen van kinderen aanvoelen en respecteren, kunnen inspelen op de belevingswereld van het kind, en rekening houden met de onderliggende (trauma gerelateerde) factoren die van invloed zijn op het gedrag dat zij laten zien.
 • De deelnemer wordt zich bewust van hun eigen normen en waarden op het gebied van veiligheid, kindermishandeling en seksualiteit en de invloed daarvan op de gespreksvoering met kinderen en ouders.
 • De deelnemer vergroot zijn gespreksvaardigheden met kinderen en weet van en heeft ervaring met diverse technieken die je daarbij kunt inzetten.

De deelnemer heeft gedurende de opleiding methodisch gereflecteerd op zijn/haar eigen handelen, waardoor een duurzame reflectieve houding is ontstaan die dagelijks wordt gebruikt in het handelen als gedragswetenschapper.

De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten wordt afhankelijk van de trainer en het onderwerp enige voorbereiding gevraagd. De lestijden zijn van 09:30 tot 16.30 uur. De studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 72 uur (exclusief voorbereidingstijd).

 • Kosten: €5.082,- inclusief BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na het volgen van de opleiding ontvangen deelnemers een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.
 • De accreditatie van de trainingen is aangevraagd bij het Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor:
  • 72 punten

Ben je werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

 5.082,00