Samenwerken met de onderwijs- en kinderopvangprofessional

Op aanvraag
 574,75

In deze training krijg je handvatten om jouw samenwerking met de professional van de school of de kinderopvang te versterken.  We gaan onderzoeken hoe je de interventies die je al in je rugzak hebt kan gebruiken (met soms een kleine aanpassing) om ook de professional van de school en de kinderopvang te ondersteunen. Daarnaast krijg je een aantal nieuwe interventies aangereikt.

Naast het werken aan vaardigheden gaan we op zoek naar de juiste basishouding om de samenwerking die je hebt, of nog moet opbouwen, te versterken. Het werken met een andere professional vraagt soms net een wat andere basishouding en/of gesprekstechnieken. Dit alles met het doel om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten. Het thema ‘kansengelijkheid’ is actueel, maar om dat te bereiken hebben sommige kinderen extra ondersteuning en een andere aanpak nodig. Na deze training lukt het jou om beter aan te sluiten bij de professional van de school en/of kinderopvang en zal jullie samenwerking worden versterkt. 

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Beter aansluiten bij de school of kinderopvang waarmee je samenwerkt;
 • Werken aan je basishouding;
 • Interventies die passend zijn om binnen een school;
 • Maak gebruik van je eigen kennis en kunde;
 • Nieuwe interventies om in te zetten;
 • Ouderbetrokkenheid op scholen vergroten en de effecten daarvan op de leerresultaten;
 • De verschillen in ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid;
 • Hoe je als jeugdprofessional leerkrachten en ouders kan ondersteunen om ouderbetrokkenheid op scholen te vergroten;
 • Welke gesprekstechnieken kan je aan de leerkracht aanbieden om hem te ondersteunen in gespreksvoering met ouders.

Els Worst is al vele jaren werkzaam binnen de jeugdzorg en heeft veel ervaring opgedaan als ambulant hulpverlener en daarin gezinnen begeleid met diverse en complexe opvoedvraagstukken.  In bijna al die trajecten is er een school of kinderopvang betrokken, maar haar ervaring is dat er niet altijd een goede samenwerking is met de school. Vaak loopt een school/leerkracht vast rondom het gedrag van de jeugdige, maar is het moeilijk om een passende aanpak te vinden die ook aansluit bij de leerkracht en de school. Nadat zij de opleiding tot PBS (Positive Behaviour Support) coach heeft afgerond, is Els meer scholen gaan ondersteunen. Sindsdien is zij constant op zoek naar een verbindende aanpak tussen de jeugdzorg en het onderwijs en hoe die versterkt kan worden. Hoe kunnen scholen en jeugdzorg elkaars kennis benutten en samen gaan voor de best mogelijke aanpak voor de betreffende jeugdige? 

De afgelopen twee jaar heeft Els als jeugdzorgprofessional op een school gewerkt en veel mooie ervaringen opgedaan die hebben bijgedragen aan een goede samenwerking tussen school en jeugdzorg. In de training neemt zij jullie graag mee om de samenwerking tussen zorg en onderwijs te optimaliseren en krijg je tips en handvatten om meteen in je eigen werk in te kunnen zetten.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van het belang van een goede samenwerken tussen onderwijs en jeugdzorg;
 • Je hebt kennis van wat er in de Richtlijnen, Jeugdwet en Passend Onderwijs geschreven wordt over samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en ontwikkelingskansen voor kinderen;
 • Je hebt kennis van een aantal onderwijsmethoden en ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Je hebt kennis en vaardigheden geleerd om de professional van de kinderopvang en de school te ondersteunen;
 • Je kunt een professional van de kinderopvang of school ondersteunen door de geleerde en aangepast vaardigheden/interventies aan te bieden; 
 • Je kunt de professional van de kinderopvang of school ondersteunen door het vergroten van educatief partnerschap met ouders.

De studiebelasting voor deze training is één dagdeel en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is de accreditatie aangevraagd bij het SKJ voor 6.00 punten in de categorie formeel leren

 574,75