Met het oog op de

Toekomst

Kosten €1.150 excl. BTW
Locatie: op aanvraag
Inschrijven
Geertje Karstens

In de afgelopen 40 jaren heb ik vele opdrachten/aanstellingen gehad waarin ik opleidings- en trainingsprogramma’s heb kunnen aanbieden aan bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, arbeidsbureaus/CWI, gemeenten, onderwijs-, zorg- en welzijninstellingen. Als deskundigheidsbevordeing en soms als onderdeel van een reorgansiatie, met begeleiding naar een volgende baan of met therapeutische ondersteuning.

Nu mijn loopbaan als manager en bestuurder werkend voor bovengenoemde instellingen is afgerond, ben ik als trainer/docent, loopbaanadvsieur en voorzitter voor een specialistische begeleidingsinstelling werkzaam in de jeugdzorg.

Depressieve klachten zijn voor mij als ervaringsdeskundige meer dan bekend. Via een programma van de RUG/UMCG heb ik mij bekwaamd in de Cognitieve GedragsTherapie en Mindfulness voor het werken vanuit mijn eigen praktijk. Als vrijwilliger/lid van Mind en Depressiegespreksgroepen in Noord Nederland, herken ik steeds beter de symptomen en zet ik mij in om vooral meer preventief te werken.

Op dit moment ervaart één op de vijftien jongeren een vorm van depressie. Het herkennen van depressie bij kinderen en adolescenten én op de juiste manier hiermee omgaan vereist specifieke kennis en kunde.

In deze driedaagse training (zes dagdelen) leert u een plan van aanpak te ontwikkelen conform de beroepscode, met inzet van derden. We behandelen het protocol (2020) depressie en het verloop in de visieontwikkeling en de effectiviteit van behandelmethoden. Aan bod komen de DSM-IV classificatie en de laatste orthopedagogische en klinisch psychologische onderzoeksuitkomsten. U leert meer over de gedragskenmerken bij een depressie bij kinderen.

Tevens wordt aandacht besteed aan preventie door middel van diverse werkvormen en het versterken van het zelfbeeld bij kinderen.

In deze training ligt de nadruk op zelf-leren, zelf doen, het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden.

Leerdoelen

 • Het signaleren en herkennen van het gedrag behorende bij depressieve klachten
 • Weten wat je kunt en moet je doen als leerkracht/docent/coach
 • Eigen maken van de vaardigheden t.b.v. het signaleren, verduidelijken, verwijzing en eerste begeleiding
 • Het opstellen en werken met een PvA/code depressieve kinderen/jongeren
 • Het kennen van de effecten van interventie/begeleidingsmethoden, zoals: CGT, Mindfulness, mediërende begeleiding, weerbaarheidstraining

De training is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en sociale wijkteams, begeleider en coaches.

Niveau
Hbo niveau

 

Iedere lesdag start om 09.00 en eindigt om ongeveer 16.00 uur.

Dagdeel 1:

Wat is een depressie, hoe signaleer je dat bij een kind/adolescent:

 • hoe wordt het door deskundigen geclassificeerd in DSM- IV,
 • wat is de betekenis van het nieuwe behandelprotocol Depressie bij kinderen en adolescenten
 • Wat zijn de laatste orthopedagogische en klinisch psychologisch onderzoeksuitkomsten

Dagdeel 2:

Welke typering is er te geven voor depressie als gevolg van

 • een syndroom,
 • co-morbiditeit van bijv. AD(H)D of hoogbegaafdheid, ASS, Down
 • terugkerende neerslachtige gevoelens
 • behorend bij de puberteit,
 • de e-en game afhankelijkeheid, sociale contacten, vereenzaming
 • situatie op school(pesten),
 • thuis (mishandeling, scheiding, enz)

Dagdeel 3:

Wat zijn de gedragskenmerken, hoe te herkennen en te verkennen:

 • op professionele wijze overeenkomstig de beroepscode van de leerkracht/docent gericht op ontwikkelen van plan van aanpak met inzet van derden

Dagdeel 4: + zelfstudie met opdracht

Het nieuwe protocol (2020) depressie bij kinderen en adolescenten

 • Het verloop in de visieontwikkeling en effectiviteit van behandelmethoden

Dagdeel 5:

Maken van een plan van aanpak/code voor:

 • Signalering: Aanleiding: verkennend gesprek met het kind/de jongere en de ernst/mate – verslaglegging
 • Afstemming met collega’s bij aanleiding op school
 • Afstemming met professionele behandelaars/begeleiders aanleiding thuis- eventueel contact Meldpunt Kindermishandeling
 • Afstemming met ouders i.o.v. professionele begeleiders
 • Doorverwijzing -> Begeleidingsplan opstellen
 • Uitvoeren

Dagdeel 6:

Preventie en vervolgprogramma

 • Keuze voor werkvormen aansluitend op analyse, zoals: weerbaarheid/rots en water, spel en beweging, anti-pest-programma, versterken van zelfbeeld bij kinderen

Na afloop van de training weet u hoe u zelf depressieve klachten bij kinderen/adolescenten kunt:

 • signaleren (vroegtijdig)
 • verkennen
 • terugkoppelen naar collega’s/ professionele ondersteuners

Daarnaast kunt u een plan van aanpak opstellen en weet u welke interventie door ú toegepast kunnen worden en welke behoren tot het domein van de specialistische begeleider.

Ook heeft u voldoende kennis en vaardigheden om een preventieve aanpak te ontwikkelen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is 6 dagdelen (verdeeld over 3 dagen). Daarnaast dient u rekening te houden met één dagdeel huiswerk/thuisstudie.

Investering
Deze kosten voor deze training zijn € 1.150,00 excl. BTW en inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een Certificaat van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau

 

 

Inschrijven