Depressie bij kinderen en adolescenten

Depressie bij kinderen en adolescenten

Brabant
3 dagen
 1.200,00 Excl. BTW
 1.452,00 Incl. BTW

Op dit moment ervaart één op de vijftien jongeren een vorm van depressie. Het herkennen bij kinderen en adolescenten én op de juiste manier hiermee omgaan vereist specifieke kennis en kunde.

In deze driedaagse training (zes dagdelen) leer je een plan van aanpak te ontwikkelen conform de beroepscode, met inzet van derden. We behandelen het protocol (2020) depressie en het verloop in de visieontwikkeling en de effectiviteit van behandelmethoden. Aan bod komen de DSM-IV classificatie en de laatste orthopedagogische en klinisch psychologische onderzoeksuitkomsten. Daarnaast leer je meer over de gedragskenmerken bij een depressie bij kinderen.

Ook wordt er aandacht besteed aan preventie door middel van diverse werkvormen en het versterken van het zelfbeeld bij kinderen.

Deze training is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, de jeugdzorg en in sociale wijkteams.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Wat is een depressie, hoe signaleer je dat bij een kind/adolescent:

 • Welkom en kennismaking
 • Hoe wordt het door deskundigen geclassificeerd in DSM- IV
 • Wat is de betekenis van het nieuwe behandelprotocol Depressie bij kinderen en adolescenten
 • Wat zijn de laatste orthopedagogische en klinisch psychologisch onderzoeksuitkomsten

Welke typering is er te geven voor depressie als gevolg van

 • Een syndroom
 • Co-morbiditeit van bijv. AD(H)D of hoogbegaafdheid, ASS, Down
 • Terugkerende neerslachtige gevoelens
 • Behorend bij de puberteit,
 • De e-en game afhankelijkheid, sociale contacten, vereenzaming
 • situatie op school(pesten),
 • Thuis (mishandeling, scheiding, enz)

Wat zijn de gedragskenmerken, hoe te herkennen en te verkennen:

 • Op professionele wijze overeenkomstig de beroepscode van de leerkracht/docent gericht op ontwikkelen van plan van aanpak met inzet van derden

Het nieuwe protocol (2020) depressie bij kinderen en adolescenten

 • Het verloop in de visieontwikkeling en effectiviteit van behandelmethoden

Maken van een plan van aanpak/code voor:

 • Signalering: Aanleiding: verkennend gesprek met het kind/de jongere en de ernst/mate – verslaglegging
 • Afstemming met collega’s bij aanleiding op school
 • Afstemming met professionele behandelaars/begeleiders aanleiding thuis- eventueel contact Meldpunt Kindermishandeling
 • Afstemming met ouders i.o.v. professionele begeleiders
 • Doorverwijzing -> Begeleidingsplan opstellen
 • Uitvoeren

Preventie en vervolgprogramma

 • Keuze voor werkvormen aansluitend op analyse, zoals: weerbaarheid/rots en water, spel en beweging, anti-pest-programma, versterken van zelfbeeld bij kinderen

De nadruk tijdens deze training ligt op het zelf-leren, zelf doen en het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. De kennisoverdracht vindt tijdens klassikale lessen plaats.

Geertje is als trainer/docent, loopbaanadviseur en voorzitter voor een specialistische begeleidingsinstelling werkzaam in de jeugdzorg. Depressieve klachten zijn voor haar als ervaringsdeskundige meer dan bekend. Voor het werken vanuit haar eigen praktijk heeft Geertje zich, via een programma van de RUG/UMCG, bekwaamd in de Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness. Als vrijwilliger/lid van Mind en Depressiegespreksgroepen in Noord Nederland, herkent Geertje steeds beter de symptomen en zet zij zich in om vooral meer preventief te werken.

Na het volgen van deze training:

 • Kan je het gedrag, behorende bij depressieve klachten, signaleren en herkennen;
 • Ken je de stappen die je als leerkracht/docent/coach kunt en dient te zetten;
 • Kan je vaardigheden t.b.v. het signaleren, verduidelijken, verwijzing en eerste begeleiding eigen maken;
 • Kan je een plan van aanpak of code depressieve kinderen/jongeren opstellen en ermee werken;
 • Ken je de effecten van interventie en begeleidingsmethoden zoals: CGT, Mindfulness, mediërende begeleiding, weerbaarheidstraining;
 • Ken je de interventie die je kunt toepassen en weet je welke interventies behoren tot het domein van de specialistische begeleider;
 • Kan je depressieve klachten bij kinderen/adolescenten (vroegtijdig) signaleren, verkennen en terugkoppelen naar collega’s of professionele ondersteuners;
 • Kan je een preventieve aanpak ontwikkelen.

De studiebelasting voor deze training is een 6 dagdelen (verdeeld over 3 dagen). Daarnaast behoort één dagdeel huiswerk/thuisstudie bij de training. Hiermee bedraagt de totale studiebelasting 21,5 uren.

 • Kosten: € 1.452,- inclusief BTW
 • Koffie/thee, lunch en studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Je ontvangt na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is met 18 punten geaccrediteerd in de categorie formeel leren bij het SKJ

Deze training is opgenomen in het STAP-register, waardoor je deze training kunt volgen met de STAP-subsidie. Ben je werkzaam bij een gemeente en financiert uw werkgever uw opleiding? De gemeente kan de btw verrekenen met haar btw-compensatiefonds.

Informatie of advies nodig over een opleiding?

085 – 401 83 65