Depressie bij kinderen en adolescenten

Depressie bij kinderen en adolescenten

Landelijk
3 dagen
 1.465,60 Excl. BTW
 1.465,60 Incl. BTW

Op dit moment ervaart één op de vijftien jongeren een vorm van depressie. Het herkennen van een depressie bij kinderen en adolescenten én het op de juiste manier hiermee omgaan vereist specifieke kennis en kunde.

In deze driedaagse training (zes dagdelen) leer je om een plan van aanpak te ontwikkelen conform de beroepscode met inzet van derden. We behandelen het protocol (2020) ‘Depressie’, het verloop in de visieontwikkeling en de effectiviteit van behandelmethoden. Aan bod komen de DSM-IV classificatie en de laatste orthopedagogische en klinisch psychologische onderzoeksuitkomsten. Daarnaast leer je meer over de gedragskenmerken van een depressie bij kinderen.

Ook wordt er aandacht besteed aan preventie door middel van diverse werkvormen en het versterken van het zelfbeeld bij kinderen.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

Wat is een depressie, hoe signaleer je dat bij een kind/adolescent:

 • Welkom en kennismaking
 • Hoe wordt het door deskundigen geclassificeerd in DSM- IV?
 • Wat is de betekenis van het nieuwe behandelprotocol Depressie bij kinderen en adolescenten?
 • Wat zijn de laatste orthopedagogische en klinisch psychologisch onderzoeksuitkomsten?

Welke typering is er te geven voor depressie als gevolg van

 • Een syndroom
 • Co-morbiditeit van bijv. AD(H)D of hoogbegaafdheid, ASS, Down
 • Terugkerende neerslachtige gevoelens
 • Behorend bij de puberteit,
 • De e-en game afhankelijkheid, sociale contacten, vereenzaming
 • Situatie op school(pesten),
 • Thuis (mishandeling, scheiding, enz)

Wat zijn de gedragskenmerken, hoe te herkennen en te verkennen:

 • Op professionele wijze overeenkomstig de beroepscode van de leerkracht/docent gericht op ontwikkelen van plan van aanpak met inzet van derden

Het nieuwe protocol (2020) depressie bij kinderen en adolescenten

 • Het verloop in de visieontwikkeling en effectiviteit van behandelmethoden

Maken van een plan van aanpak/code voor:

 • Signalering: Aanleiding: verkennend gesprek met het kind/de jongere en de ernst/mate – verslaglegging
 • Afstemming met collega’s bij aanleiding op school
 • Afstemming met professionele behandelaars/begeleiders aanleiding thuis- eventueel contact Meldpunt Kindermishandeling
 • Afstemming met ouders i.o.v. professionele begeleiders
 • Doorverwijzing -> Begeleidingsplan opstellen
 • Uitvoeren

Preventie en vervolgprogramma

 • Keuze voor werkvormen aansluitend op analyse, zoals: weerbaarheid/rots en water, spel en beweging, anti-pest-programma, versterken van zelfbeeld bij kinderen

De nadruk tijdens deze training ligt op het zelf-leren, zelf doen en het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden. De kennisoverdracht vindt tijdens klassikale lessen plaats.

Geertje Karstens is als trainer/docent, loopbaanadviseur en voorzitter voor een specialistische begeleidingsinstelling werkzaam in de jeugdzorg. Depressieve klachten zijn voor haar, als ervaringsdeskundige, meer dan bekend. Voor het werken vanuit haar eigen praktijk heeft Geertje zich, via een programma van de RUG/UMCG, bekwaamd in de Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness. Als vrijwilliger/lid van Mind en Depressiegespreksgroepen in Noord Nederland herkent Geertje steeds beter de symptomen en zet zij zich in om vooral meer preventief te werken.

Leerdoelen:

 • Je kunt het gedrag, behorende bij depressieve klachten, signaleren en herkennen;
 • Je kent de stappen die je als jeugd- en gezinsprofessional kunt en dient te zetten;
 • Je kunt vaardigheden t.b.v. het signaleren, verduidelijken, verwijzing en de eerste begeleiding eigen maken;
 • Je kunt een plan van aanpak of code depressieve kinderen/jongeren opstellen en ermee werken;
 • Je kent de effecten van interventie en begeleidingsmethoden zoals CGT, Mindfulness, mediërende begeleiding en weerbaarheidstraining;
 • Je kent de interventie die je kunt toepassen en je weet welke interventies behoren tot het domein van de specialistische begeleider;
 • Je kunt depressieve klachten bij kinderen/adolescenten (vroegtijdig) signaleren, verkennen en terugkoppelen naar collega’s of professionele ondersteuners;
 • Je kunt een preventieve aanpak ontwikkelen.

De studiebelasting voor deze training is drie lesdagen. De lesdagen starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. Daarnaast behoort één dagdeel huiswerk/thuisstudie bij de training. Hiermee bedraagt de totale studiebelasting 21,5 uren.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 1.465,60
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 18 punten in de categorie formeel leren

 

Informatie of advies nodig?

085 – 401 83 65 (algemeen) 085 – 130 27 39 (EVC)

Schrijf je vandaag nog in!

 1.465,60