Met het oog op de

Toekomst

Kosten €450 excl. BTW
Inschrijven
Nicole Evers

Nicole Evers is teamcoach, trainer en (jeugd)zorgprofessional. Ze is ervaren in het werken met jongeren en jong volwassenen, zowel met als zonder beperking. Ze kent het vak en de dynamiek van begeleiding en behandelen als geen ander. Door deze ervaring, haar kennis van hechtingsproblematiek en het vertalen van het bijbehorende gedrag, kan zij anderen trainen op interactieve wijze waarbij jij als professional centraal staat. Zonder oordeel samen willen werken met het gehele systeem van een jongere vraagt om reflectie en zelfkennis. Nicole kan je hierin coachen en trainen.

Verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling, misbruik. Zomaar een aantal oorzaken waarom onze jongeren zich moeilijk hechten, moeilijk gedrag vertonen, slechte keuzes maken en in een cirkel van hulpverlening terechtkomen. En wees eens eerlijk, wat vind je van deze ouders? Vind je dat zij mee kunnen praten over hun
kind, meebeslissen wellicht? Vind je dat zij recht van spreken hebben of hebben ze dat recht verspeeld toen zij hun kind beschadigden?

Doordat ouders van jeugdigen in de hulpverlening weinig in beeld zijn, niet beschikbaar en soms onwelwillend, nemen jeugdhulpverleners de rol van opvoeders over. Opvoeder zijn in die hoedanigheid is echter iets anders dan ouder zijn. Ouders spelen een enorme rol in het leven van kinderen en hoe zij zich ook gedragen en wat we er ook van vinden, ouders blijven het belangrijkst. Juist omdat zij tekortschieten, niet beschikbaar zijn of zelfs schadelijk. Elk kind wil de goedkeuring, liefde en genegenheid en dat zullen wij hulpverleners nooit kunnen bieden.

De training Driehoekskunde gaat over het evenwicht wat je steeds moet bewaren als hulpverlener in relatie tot ouders en kind, om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat betekent dat wij deze ouders zonder vooroordelen zoveel mogelijk dienen te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Zelfs als zij uit de ouderlijke macht gezet zijn, zijn zij nog steeds het belangrijkst. Wanneer hulpverleners en ouders in een vorm van samenwerking hun kind kunnen ondersteunen, dan zal een kind daar van groeien en ontwikkelen. Dit vraagt echter iets van iedereen in de Driehoek, vandaar dat iedereen in zijn hoek dient te blijven. Hoe meer je ouders ouders kan laten zijn en jijzelf hulpverlener, hoe steviger en duidelijker de basis voor het kind is. Je krijgt geen conflicten met ouders en zij niet met jou omdat het helder is wat ieders rol dient te zijn.

Wanneer je in een driehoek als deze moet werken (kind-ouder-hulpverlener) is het vaak ingewikkeld om geen kant te kiezen, je niet te laten beïnvloeden door je eigen normen en waarden. Meervoudige partijdigheid is een vaardigheid waar je je steeds bewust van moet zijn, waar je op moet reflecteren en welke oprecht moet zijn. In deze training leer je de basis van Driehoekskunde, welke rol je als hulpverlener dient te hebben, het belang van meervoudige partijdigheid en hoe dit te ontwikkelen

De training is geschikt voor elke jeugdprofessional die in zijn of haar werkveld te maken heeft met verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik.

De training bestaat uit:

• Inleiding Driehoekskunde, ontstaan en ontwikkeling
• Interactieve benadering van het evenwicht in de Driehoek (eventueel in kleinere groepen)
• Inbreng casuïstiek en gezamenlijke reflectie vanuit Driehoekskunde
• Praktische handvaten voor in de praktijk

 

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze training is 1 lesdag. Lesdagen starten om 09.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Accreditatie

De training is geaccrediteerd met 6.00 punten in de categorie formeel leren.

Certificering 

Wanneer u deze training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau

Hbo niveau

 

Inschrijven