Met het oog op de

Toekomst

23 nov 2020 09:00
Meppel
26 jan 2021 09:00
Amersfoort
1 jun 2021 09:00
Meppel
5 okt 2021 09:00
Amersfoort
Kosten €225 excl. BTW
Inschrijven
Loubna Bouazza

Loubna Bouazza is in 2009 begonnen bij bureau jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies uitgeoefend binnen de jeugdzorg en het Sociaal Domein. Daarnaast heeft zij jarenlang coaching en voorlichting gegeven over jeugdzorg en het Sociaal domein voor professionals die te maken hebben met jeugd en jeugdhulpverlening.

Loubna heeft meegedacht in het opstellen van werkprocessen jeugd binnen het Centrum Jeugd en Gezin en meegewerkt aan het realiseren van deze processen. Binnen het Sociaal Domein is ze werkzaam als procesmanager waar ze werkprocessen ontwikkelt. Het doel hiervan is om verschillende vakgroepen bij gemeente’s in het Social Domein beter en meer integraal samen te laten werken.

Binnen Jeugdprofessionals Nederland verzorgt Loubna met name de trainingen Professionele standaarden (basis- en verdiepingstrainingen) en vakmodules over de meldcode (kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er dient een basis- en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek.

Basistraining:
In de basistraining krijgen en jeugd- en gezinsprofessionals kennis over beroepsethiek : beroepscode en tuchtrecht voor de skj geregistreerde jeugdzorgwerker. De training richt zich ook op het werken met ethische dilemma’s in  praktijk. Het geeft handvatten bij het omgaan van de ethische dillema’s in casuïstiek, maar ook in relatie met collega’s en werkgever. De jeugd- en gezinsprofessionals krijgt informatie over hoe het verantwoorden van keuzes in praktijk.

Deze opleiding is voor alle jeugdprofessionals en is in bijna alle gevallen verplicht voor de herregistratie bij het SKJ.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

 

Basistraining

 

Werkvormen

 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
 • Een voorbereidingsopdracht
 • Casuïstiek
 • Ethische dilemma beraad
 • Oefeningen

Programma

09.00 – 09.15 Ontvangst en welkom
09.15 – 09.45 Kennisoverdracht over de Beroepscode voor Jeugd- en Gezinsprofessionals
09.45 – 10.15 Ethische dillema’s in de praktijk van de Jeugd- en Gezinsprofessional en de omgang hiermee
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.00 Het onderbouwen van je handelen op basis van vakinhoudelijke kennis en ethische aspecten.

Tussen de basis- en de verdiepingstraining zit minimaal 1 week.

Na afloop van de training:

 • Heeft u kennis van beroepsethiek, zoals de beroepscode voor jeugdzorgwerkers;
 • Heeft u kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht;
 • Bent u in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen;
 • Bent u in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden;
 • Krijgt u meer gevoel bij uw handelen en beseft u dat keuzes gekleurd worden door waarden en normen;
 • Bent u geïnspireerd om volgens de beroepscode te werken.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is een halve dag. De lesdag start om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 225,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

Accreditatie
De accreditatie voor deze opleiding is 4 punten.

Inschrijven