Met het oog op de

Toekomst

30 nov 2020 09:00
Meppel
9 feb 2021 09:00
Amersfoort
15 jun 2021 09:00
Meppel
12 okt 2021 09:00
Amersfoort
Kosten €275 excl. BTW
Inschrijven
Loubna Bouazza

Loubna Bouazza is in 2009 begonnen bij bureau jeugdzorg. De afgelopen jaren heeft zij diverse functies uitgeoefend binnen de jeugdzorg en het Sociaal Domein. Daarnaast heeft zij jarenlang coaching en voorlichting gegeven over jeugdzorg en het Sociaal domein voor professionals die te maken hebben met jeugd en jeugdhulpverlening.

Loubna heeft meegedacht in het opstellen van werkprocessen jeugd binnen het Centrum Jeugd en Gezin en meegewerkt aan het realiseren van deze processen. Binnen het Sociaal Domein is ze werkzaam als procesmanager waar ze werkprocessen ontwikkelt. Het doel hiervan is om verschillende vakgroepen bij gemeente’s in het Social Domein beter en meer integraal samen te laten werken.

Binnen Jeugdprofessionals Nederland verzorgt Loubna met name de trainingen Professionele standaarden (basis- en verdiepingstrainingen) en vakmodules over de meldcode (kindermishandeling en huiselijk geweld.

Er dient een basis– en verdiepingstraining van twee dagdelen gevolgd te worden die gericht is op professionele standaarden en beroepsethiek.

Verdiepingstraining:
In de verdiepingstrainingen krijgt de jeugd- en gezinsprofessionals  kennis over de richtlijnen in de jeugdzorg. Het tuchtrecht en de praktijk van de jeugd- en gezinsprofessionals. Kennis over wat  autonomie is en hoe geef je in je werk invulling aan professionele autonomie. De jeugd- en gezinsprofessionals heeft kennis van moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Na deze training wordt afgeslopen met een individuele eindopdracht welke wordt beoordeeld door de docent. De eindopdracht dient uiterlijk binnen 4 weken te zijn ingeleverd bij de docent. Bij een onvoldoende krijgt de deelnemer een herkansing.

Deze opleiding is voor alle jeugdprofessionals en is in bijna alle gevallen verplicht voor de herregistratie bij het SKJ.

Niveau
De opleiding wordt op hbo-niveau gegeven.

 

Verdiepingstraining

 

Werkvormen

 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
 • Een voorbereidingsopdracht
 • Casuïstiek
 • Ethische dilemma beraad
 • Oefeningen

Programma

09.00 – 09.15 Ontvangst en welkom
09.15 – 10.00 De richtlijnen van de jeugdhulp en de werkkaarten
10.00 – 10.50 Gezamenlijk verkenning van:

 • Wat is een moreel dilemma?
 • Wat houdt moreel beraad in
 • Toepassing van het stappenplan
 • Uitwerking casus moreel beraad uiteen in groepjes

10.50 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.10 Verdieping ethiek en tuchtrecht aan de hand van voorbeelden

 • Voor wie?
 • Het doel van ethiek en tuchtrecht

11.10 – 11.40 Professionele autonomie

 • wat houdt dit in?
 • wat betekent dit voor jou als professional, hoe geef je invulling aan je professionele autonomie (grens tussen eigen verantwoordelijkheid en die van de werkgever)

11.40 – 11.50 Casus moreel beraad behandelen in de groep
11.50 – 12.00 Bespreken van de eindopdracht
12.00 – 12.10 Rondvraag en afsluiting

De verdiepingstraining wordt afgesloten met een individuele eindopdracht welke wordt beoordeeld door de docent. De eindopdracht dient uiterlijk binnen 4 weken te zijn ingeleverd bij de docent.

Na afloop van de training:

 • Heeft u kennis van beroepsethiek, zoals de beroepscode voor jeugdzorgwerkers;
 • Heeft u kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht;
 • Bent u in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen;
 • Bent u in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden;
 • Krijgt u meer gevoel bij uw handelen en beseft u dat keuzes gekleurd worden door waarden en normen;
 • Bent u geïnspireerd om volgens de beroepscode te werken.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is een halve dag. De lesdag start om 09.00 uur en eindigt om 12:30 uur.

Investering
Uw investering voor de ééndaagse training bedraagt € 275,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens zijn alle studiematerialen inbegrepen. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering
Wanneer u de training heeft gevolgd ontvangt u een bewijs van deelname van Jeugdprofessionals Nederland.

Niveau
Voor deze training vragen wij een vooropleiding op hbo-niveau, aangezien de training op dit niveau wordt aangeboden.

Accreditatie
De accreditatie voor deze opleiding is 4 punten.

Inschrijven