Webinar Voed je Kennis!

Online
 39,00

Jaarlijks lijden er ongeveer 220.000 mensen in Nederland aan een eetstoornis. Dit aantal neemt nog steeds toe. Het exacte aantal is echter onbekend, omdat veel mensen geen hulp zoeken. Daarnaast worden zowel lichamelijk als mentale klachten die samenhangen met eetstoornissen niet altijd direct in verband gebracht met een eetstoornissen. Uit onderzoek blijkt, dat hoe eerder een eetstoornis gesignaleerd wordt en hoe eerder gespecialiseerde hulp wordt ingeschakeld, hoe groter de kans is op genezing. Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen hierin een belangrijke rol spelen, omdat zij vaak dichtbij de jongere staan.

Als een eetstoornis (vermoedelijk) wordt gesignaleerd is het belangrijk om over de kennis en kunde te beschikken om de persoon met een eetstoornis te begrijpen en goed te kunnen begeleiden.

Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren. Als een eetstoornis beter wordt begrepen, dan zal de hulp en begeleiding hier ook efficiënter op aangepast kunnen worden. Daarnaast is er ook aandacht voor welke rol een jeugd- en gezinsprofessional kan spelen, welke methodieken in de begeleiding en gespreksvoering wel- en juist niet helpend zijn. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van hulpverlening binnen Nederland en waar de jongere en/of ouders terecht kunnen voor gespecialiseerde hulp en ondersteuning.

Deze webinar is geschikt voor professionals die in hun werk in aanraking komen met mensen met eetproblematiek/stoornissen, maar die hier nog weinig kennis van- of (werk)ervaring mee hebben. Deze webinar biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

De inhoud van de webinar is op hbo-niveau.

De webinar duurt 50 minuten. Je hebt de flexibiliteit om de modules op je eigen tempo te doorlopen. De kosten voor de webinar bedragen €39,-.

Unieke online leeromgeving

Voor de webinar ‘Voed je kennis’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de webinar toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Jeugddomein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

 39,00