Met het oog op de

Toekomst

Complexe scheidingen

Let op: In 2 workshops worden deelnemers door middel van kennisoverdracht en interactieve werkvormen kundig en vaardig in het omgaan met  een complexe scheiding.

Door: Anja Dijkhuis (docent Jeugdprofessionals Nederland)

Als jeugd- en gezinsprofessional kun je meer betekenen voor cliënten wanneer je weet hoe je de ‘strijd’ kunt ombuigen naar een gezamenlijk perspectief. De workshop helpt je om een goede balans te vinden tussen persoonlijke en professionele inzet in het werken met scheidende ouders.

Tijdens deze workshop krijgt de deelnemer informatie over de dynamiek van het scheidingsproces.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De psychologie van de scheidende ouder; oplopende conflicten, “window of tolerance”, emotie-regulatie, de Escalatieladder
  • Bewustwording en omgaan met de professionele attitudevorming; meervoudige partijdigheid, nabijheid versus afstand, triangulatie, positioneren en engageren
  • Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders en het geven van psycho-educatie?
  • Gespreksvoering met ouders ; motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding

Niveau:

Verdiepend

Resultaat van de workshop:

  • Je hebt inzicht in de psychologie van de scheidende ouder gekregen en bent je bewust van je rol als professional in de dynamiek van een complexe scheiding.
  • Je weet adequaat om te gaan met meervoudige partijdigheid.
  • Je hebt meer handelingsmogelijkheden om ouders te begeleiden en motiveren door het geven van psycho-educatie en gesprekstechnieken.