Contextueel werken

Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/ uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

Deze training maakt letterlijk zichtbaar welke dynamieken er spelen in gezinnen die betrokken zijn bij een uithuisplaatsing. De contextuele bril maakt loyaliteiten zichtbaar en de daarbij behorende balans van geven en ontvangen. Door het inzetten van beeldtaal krijgt de jeugd- en gezinsprofessional er een tool bij om situaties en gevoelens waar woorden tekort schieten toch op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken.

Na de training:

  • Ben jij in staat om te kijken door andermans raampje;
  • Kan jij de de balans van geven en ontvangen toepassen;
  • Kan jij reflecteren op eigen context en de invloed hiervan op professioneel handelen.

Trainer: Jolanda Kuiper

Jolanda Kuiper heeft een eigen praktijk voor contextuele coaching én is al ruim 8 jaar pleegouder. Door haar vele pleegzorgervaringen en scholing in het contextuele werken, heeft ze een breed palet aan kennis en kunde in huis. Dat gecombineerd met haar passie voor beeldtaal en creatieve invalshoeken geeft rake, vruchtbare en verdiepende trainingen. Recht doen aan mensen met wie we werken gaat hand in hand samen met recht doen aan onszelf als professional. Jolanda gelooft in de kracht van ontmoeting, waar theorie samengaat met kwetsbare persoonlijke verhalen en gedeelde leerervaringen.

Onderwerpen

  • Het contextuele gedachtegoed;
  • Gebruik van beeldtaal;
  • De dynamieken rondom uithuisplaatsing;
  • Onderlinge loyaliteiten;
  • De balans tussen geven en ontvangen;
  • De hulpverlener en hun eigen context.

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.