Hechting, de verbindende gezinsfactoren

Uit zowel internationale als Nederlandse studies naar gehechtheid blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders (www.nji.nl op 28-02-2023). Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht. Dat wil zeggen: het kind of de jongere ervaart (iets) meer onzekerheid ten opzichte van zichzelf en de ouders dan veilig gehechte kinderen.

Deze training gaat in op deze groep waarbij kinderen of jongeren als gevolg van problematische of onveilige hechting gedragsproblemen laten zien. In deze training leer je de werkzame factoren van veilige hechting herkennen. Je leert wat belastend en verlichtend werkt in de communicatie tussen de gezinsleden onderling en hoe je emoties kan inzetten om hechtingsgericht aan de slag te gaan met het hele gezin. Tot slot leer je in de training hoe je ouders kunt helpen om onderling dezelfde taal te spreken en waarom dit van belang is.

Leerdoelen:

  • Je kent de werkzame factoren van veilige hechting;
  • Je kunt hechtingsgericht aan de slag met het hele gezin;
  • Je kunt ouders en gezin helpen om onderling dezelfde taal te spreken; 
  • Je kunt werken met gevoelens, namelijk de 4-B’s: Blij, boos, bang en bedroefd; 
  • Je weet wat belastend en wat verlichtend werkt in de communicatie onderling/verbinding in het gezin.

Trainer: Corné Legemaat

Corné Legemaat is jeugdhulpverlener / gezinstherapeut in zijn eigen praktijk onder de naam Outback Explorers in Driebergen. Na HBO / post HBO- opleidingen is hij 15 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg. De waarde van een actieve, liefdevolle en herstelgerichte aanpak in de jeugdhulp is daar ontstaan. Sinds 2017 is hij als therapeut / coach en trainer actief in het sociale domein, in die gebieden waar jongeren zich bevinden, namelijk gezin, school en vereniging. Is met name gespecialiseerd in Geweldloze communicatie, Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet, Hechting in gezin en samenleving, Ervaringsleren en LVB-problematiek.

Programma

  • Kennismaken en check-in
  • Veilige hechting: waar bestaat het uit 
  • Verbindende gezinsfactoren
  • Casussen en actieve bewustwording
  • Afronden

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.