Hechtingsproblematiek in het echt

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. Als professional moet je in die situaties snel maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteer je, en probeer je te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijg je deze reactie? Heb je goed gehandeld? Wat heeft mijn cliënt nodig? Deze training staat op een interactieve manier stil bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. We behandelen hoe je vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kunt herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop ga je aan de slag met hoe je de theorie van het de-escalerend werken kunt toepassen in de praktijk. Dit doen we door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van je eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting aan de hand van een voorbeeld casuïstiek en de transfer naar de eigen ervaringen van de deelnemers. Het tweede gedeelte van de training bestaat uit de koppeling vanuit de hechtingspiramide en de attitude van de jeugdprofessional.

Leerdoelen:

Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk, herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek, bewustwording van de invloed op jou als mens.

Leeruitkomsten:

Na deze training:

  • Kun je opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
  • Weet je theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kan bieden;
  • Ben je je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben. Hoe kan het geleerde toegepast worden in de dagelijkse praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional? Door hechtingsproblematiek beter te herkennen kan theoretische kennis vertaald worden naar handelen. Daardoor wordt de jeugdige passende ondersteuning geboden.

Trainer: Jelle Visscher

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring onder andere als jeugdbescherming, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem het uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk.

Programma

  • Kennismaking
  • Kennis overdracht aangaande hechtingsproblematiek aan de hand van een PowerPoint presentatie
  • Inbreng eigen casus. In groepjes de theorie in die in deel in is besproken pas je toe op de eigen casus. Aan de hand van de diverse hechtingsstijlen en bouwstenen gaat men bezig met de zelf ingebrachte casus.
  • Plenair evalueren en na bespreken

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je via onderstaande link direct aan voor deze Bijscholingsdag!