Hechtingsproblematiek in het echt!

Door: Nicole Evers

Let op! Deze workshop duurt 2 rondes.

Tijdens deze workshop wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting. Door middel van film en beeld wordt er aandacht besteed aan de wijze van hechting en het herkennen van problematiek. Er wordt gebruikt gemaakt van voorbeeld casuïstiek om dit inzichtelijk te maken. Ook worden de fases van hechting doorgenomen en de invloed van traumatische gebeurtenissen op dit proces, zodat men zich bewust wordt van de wijze van begeleiding. Kun je van een jongere een vaardigheid vragen als dit bij een hechtingsfase hoort die hij nooit heeft doorlopen? Hoe hou je rekening met opgelopen trauma’s en wat vraagt het van je om traumasensitief te werken?

Er wordt gebruik gemaakt van interactieve reflectie adhv de theorie. Diverse oefeningen dagen de deelnemers uit om de theorie te verbinden aan hun eigen praktijk. De oefeningen zijn er op gericht om de verkregen inzichten te vertalen naar eigen ervaring en kennis waarmee de theorie bestendigd wordt in het eigen handelen.

Doelgroep:
Zowel Jeugdconsulenten als Jeugdhulp professionals

Niveau workshop:
Verdiepend.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hechtingstheorie
  • Gedrag in relatie tot een verstoorde hechting
  • De rol van de professional
  • Reflecteren op eigen handelen

Na deze workshop:

  • Kunt u opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
  • Weet u theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar individuele hulpvragen;
  • Bent u zich bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op u als persoon kan hebben;
  • Bent u in staat dit te herkennen en hier op te reflecteren.

De data voor 2021 zijn vastgesteld op:

• 25 november 2021 in Zwolle

Direct inschrijven

Programma

8:15 – 8.45 uur
Inloop

8:45 – 8.55 uur
Opening

9:00 – 10.30 uur
Workshop ronde 1

11.00 – 12.30 uur
Workshop ronde 2

12:30 – 13.30 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 3

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 4

17:00
Afterparty en naborrelen

Onze opleidingen