Jeugdprofessionals Nederland eerste organisatie met gecertificeerde EVC-assessoren

Jeugdprofessionals Nederland is de eerste organisatie in Nederland die werkt met extern gecertificeerde assessoren voor het EVC-traject. Een EVC-traject waarmee aantoonbaar vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals, die werkzaam zijn binnen het domein Jeugd, zich kunnen laten registreren bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). De eerste EVC-assessoren van Jeugdprofessionals Nederland zijn inmiddels gecertificeerd.

EVC-assessoren

Een EVC-assessor beoordeelt aan de hand van de geldende standaard de kennis en kunde van jeugd- en gezinsprofessionals. Deze beoordeling wordt onderbouwd en beschreven in een Ervaringscertificaat. Toen Jeugdprofessionals Nederland van start ging met het EVC-traject, kwamen ze er al vrij snel achter dat EVC-assessoren moeite hadden met het eenduidig beschrijven en onderbouwen van de kennis en kunde van de kandidaten.

Ook Nicole Evers, werkzaam als EVC-assessor bij Jeugdprofessionals Nederland, kwam erachter dat er veel wordt gevraagd van een assessor. Nicole vertelt: “Ik wilde me graag verder ontwikkelen als EVC-assessor en ben daarom op zoek gegaan naar een opleiding of training. Tot mijn grote verbazing was die er niet.” Jeugdprofessionals Nederland heeft uiteindelijk de handen ineengeslagen met Nationaal Kenniscentrum EVC en Bureau2Go. Op deze manier is het eerste erkende certificeringstraject tot “Vakbekwame EVC-Assessor” gelanceerd. Er is gestart met een pilot waaraan zes assessoren van Jeugdprofessionals Nederland hebben deelgenomen. Nicole is de eerste assessor die het traject succesvol heeft afgerond en hierdoor de eerste gecertificeerde EVC-assessor van Nederland.


“Ik wilde me graag verder ontwikkelen als EVC-assessor en ben daarom op zoek gegaan naar een opleiding of training, tot mijn grote verbazing was die er niet.”


Startbekwaam versus vakbekwaam

Naast Jeugdprofessionals Nederland is ook Nationaal Kenniscentrum EVC betrokken geweest bij het initiatief voor het certificeringstraject voor EVC-assessoren. Annie Kempers, verantwoordelijke bij het Nationaal Kenniscentrum EVC, vertelt: “Het EVC-traject heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Vroeger was het EVC-traject bedoeld als vrijstelling voor een onderwijsprogramma. Nu is het in de arbeidsmarkt een opzichzelfstaand fenomeen geworden. Hier zit een fundamenteel verschil. Een EVC-assessor beoordeelt niet of iemand startbekwaam is op basis van een opleidingsstandaard, maar of de professional vakbekwaam is. Dit vereist een andere manier van beoordelen. Iedere EVC-aanbieder hanteert een eigen selectiemethode voor het werven van de assessoren waardoor er onvermijdelijk verschillen zijn. Het is daarom verstandig dat EVC-assessoren specifiek getraind en gecertificeerd worden.”


“Het certificaat geeft mij de bevestiging dat ik vakbekwaam ben om de jeugd- en gezinsprofessionals te beoordelen. hierdoor voel ik me meer gesteund in de manier waarop ik mijn werk uitvoer als assessor.”


Certificeren als EVC-assessor

Om je te kunnen laten certificeren als vakbekwame EVC-assessor, dien je startbekwaam te zijn en neem je deel aan de verdiepende training tot EVC-assessor. Naast de training stel je een eigen portfolio op. Door de training en het portfolio af te ronden, behaal je met een objectieve toetsing als deelnemer het certificaat. Als gevolg van dit traject kunnen assessoren een eenduidige methode hanteren om de assessments uit te voeren. Als assessor ontwikkel je zo vaardigheden waardoor je dieper op de materie in kunt gaan. Daarnaast ben je beter in staat om de vakbekwaamheid van een professional te beoordelen. Nicole vertelt: “Het certificaat geeft mij de bevestiging dat ik vakbekwaam ben om de jeugd- en gezinsprofessionals te beoordelen. Hierdoor voel ik me meer gesteund in de manier waarop ik mijn werk uitvoer als assessor.”

Een rijker ervaringscertificaat voor kandidaten

Door het EVC-traject zijn de assessoren beter in staat om de EVC-gesprekken te voeren en een rijker ervaringscertificaat te schrijven voor de kandidaat. “Je gunt het iedere medewerker in de jeugdzorg om een certificaat te krijgen waar die trots op is en in het werkveld als professional actief mee kan zijn”, aldus Annie Kempers van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Jeugdprofessionals Nederland heeft de ambitie om alle EVC-gesprekken af te laten nemen door gecertificeerde assessoren. Hiermee blijft de kwaliteit van de EVC-trajecten gewaarborgd en krijgen de deelnemers een Ervaringscertificaat dat zij met trots kunnen delen.