Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Hoe borg jij dat jouw kennis op dit vlak altijd actueel is, zonder dat dit ten koste gaat aan de tijd voor de jongeren?

De Jeugdwet is een wet die voortdurend in de belangstelling staat. Niet alleen het belang ervan, maar ook de manier waarop de wet door gemeenten wordt ingevuld, wat er goed en fout gaat, wat de rechter er via jurisprudentie over zegt, wat de gevolgen van wachtlijsten zijn…regelmatig is de jeugdwet onderwerp van nieuwsberichten en gesprekken.

De wet geeft jou de wettelijke kaders en verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg en ondersteuning die jij aan kinderen en jongeren biedt. Toch kan de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk lastig zijn. Niet alleen de complexiteit van de wet, maar ook interpretatieverschillen maken dat een toepassing niet altijd klip en klaar is. Ook de complexiteit van problematiek heeft invloed. Welke bepaling is het meest relevant voor de situatie van de jongere?

Tijdens de online lunchsessie “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” zal worden ingegaan op een actueel thema. Er wordt een schets gegeven van de actualiteit, waarna er nog gelegenheid is tot het stellen van vragen. Zo blijf jij op de hoogte van de actualiteiten rondom de Jeugdwet, terwijl je luncht.

De online lunchsessie is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de wijzigingen in de Jeugdwet en wat de rechter er via jurisprudentie over zegt.

De online lunchsessie is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de wijzigingen in de Jeugdwet en wat de rechter er via jurisprudentie over zegt.

 
Programma
De actualiteiten binnen de Jeugdwet bepalen het onderwerp van iedere sessie. Daarom worden deze een aantal dagen voor de sessie bekend gemaakt.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.00 – 12.15 uur             Actualiteiten door Wim Peters
12.15 – 12.20 uur             Gelegenheid voor vragen

De lunchsessie vindt plaats via Zoom. Bij deelname ontvang je vooraf een link. Er wordt een opname gemaakt, die tot een jaar na datum toegankelijk blijft.

De lunchsessies voor 2023 zijn gepland op:

  • Vrijdag 6 oktober, 12.00 uur
  • Vrijdag 3 november, 12.00 uur
  • Vrijdag 1 december, 12.00 uur

De online lunchsessies “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” worden verzorgd door Wim Peters. Wim is werkzaam bij Stimulansz als orthopedagoog en jurist op het terrein van het sociaal domein, met name voor de Jeugdwet en Wmo.

De online lunchsessie “Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer” start om 12.00 uur en eindigt om 12.20 uur. Vooraf ontvang je een Zoomlink en de presentatie die in de sessie wordt gebruikt als naslagwerk. De sessie wordt opgenomen en wordt achteraf aan jou beschikbaar gesteld tot een jaar na datum.

De data voor de online lunchsessie in 2023 zijn als volgt:

  • Vrijdag 6 oktober, 12.00 uur
  • Vrijdag 3 november, 12.00 uur
  • Vrijdag 1 december, 12.00 uur

 

De kosten voor deelname per lunchsessie bedragen €9,95 exclusief btw. Bij afname van 4 lunchsessies bedraagt de investering €34,50 exclusief btw.

Waarom deze lunchsessie bijwonen?

  • Blijf op de hoogte van de wijzigingen in de Jeugdwet en wat de rechter er via jurisprudentie over zegt
  • Stel jouw specifieke vragen tijdens de sessie
  • Een korte, informatieve sessie over jouw vakgebied
  • Blijf op de hoogte van de actualiteiten terwijl je luncht