Keren van de gezinsgeschiedenis

Deze training is op wo-niveau.

Trauma’s, ziekte, langdurige werkloosheid en talloze andere levensgebeurtenissen kunnen aanleiding geven om een gezinsbalans (blijvend) te verstoren.

Een uitspraak van de multiprobleem gezinnen is ”hoezo multiprobleem”, zo is ons leven. Als er één probleem is opgelost komt het volgende probleem er weer aan, wij overleven wel”. We zien in het overleven ook het doorgeven van de problemen aan de volgende generatie. Binnen de training, die ook over niet-multiprobleem gezinnen gaat, worden handvatten besproken en geoefend die deze gezinsgeschiedenis helpen te keren.

In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de generationele overdracht van gezinsproblemen. Uitgangspunt is progressiegericht werken waarbij de nadruk ligt op toewerken naar een blijvend gewenste gezinssituatie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gezinshulpbronnen.

Progressiegericht werken is een autonomie ondersteunende verbeterbenadering waarin de gewenste progressie levendig wordt beschreven en waarin wat werkt in de specifieke context wordt benut om stap voor stap progressie te boeken in de richting van de gewenste situatie. In deze training leer je hoe je door progressiegericht  te werken gezinsleden kan ondersteunen om oude patronen te doorbreken.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van het ontstaan van gezinspsychiatrie;
 • Je hebt kennis van progressie gerichte basistheorie;
 • Je hebt kennis van de mogelijkheden tot doorbreken van de gezinsgeschiedenis met behulp van progressie gerichte manieren van doen.

Leeruitkomsten

Na het volgen van deze training:

 • Kan je gezinsdiagnostiek uitvoeren;
 • Kan je protectieve factoren m.b.t kinderen in kaart brengen en activeren;
 • Kan je gezinsbronnen bespreken en experimenten uitvoeren over de samen werking tussen de gezinsleden;
 • Kan je gezinshulpverleners coachen m.b.t bovenstaand (gedragswetenschappers).

Trainer: Pieter Hoolsema

Inmiddels werkt Pieter ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening als orthopedagoog/gz-psycholoog. Zijn werkterreinen zijn de kinderpsychiatrie, gezinsbehandeling , justitiële hulpverlening bij LVB, gespecialiseerde Jeugdhulpverlening geweest. Nu werkt hij bij Veilig Thuis Drenthe. In zijn werkwijze en aanpak staat bij Pieter altijd het gezin en hun manier van doen centraal. Het oplossingsgericht werken (inmiddels progressie gericht genaamd) is hierbij een belangrijke onderlegger.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Systemische ontstaan van gezinsproblematiek;
 • Gezinsdiagnostiek;
 • Cirkel van machteloosheid;
 • Verwerven van mandaat/invloedrijke werkrelatie;
 • Gezinshulpbronnen;
 • Zelfreflectie tijdens het contact met gezinnen/gezinsleden;
 • Protectieve factoren.

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je via onderstaande link direct aan voor deze Bijscholingsdag!