Kracht van KOPP

Soms is het bij aanmelding van de jeugdige en/of ouder(s) duidelijk dat er sprake is van psychische problemen bij een of beide ouders. Vaak is het ook onduidelijk of een ouder met psychische problemen kamt doordat er enkel nog vermoedens bekend zijn van derden. Zijn ouders bereid en in staat om zich open te stellen om hierover in gesprek te gaan? Zijn de gezinsleden bereid en in staat om zich hierbij te laten adviseren, begeleiden en/of behandelen?
Welke rol heb je als hulpverlener en wat heb je nodig om de werkrelatie met de gezinsleden aan te kunnen gaan? Doorzie jij naast de zorgen en problemen de kracht van deze ouder(s) en hun gezinnen? Kun je de psychische problemen van de ouder(s) en hieruit voortkomende ontwikkelingsbedreiging reduceren, waardoor er vanuit gezamenlijkheid met gezinsleden gewerkt kan worden aan screening? Is er zicht komt op de risico- en beschermende factoren? Dit alles draagt bij aan de bereidwilligheid van de gezinsleden op zich open te kunnen stellen voor verdere noodzakelijke interventies. 

In deze training leer je hoe je signalen herkent van KOPP-problematiek en hoe je bij ouders kan blijven aansluiten zodat jij echt de samenwerking kan aangaan. Je leert hoe jij aansluiting vindt naast de ‘bagage’ die ouders al ervaren binnen deze complexiteit. We staan onder andere stil bij de ‘leeftijdsgebonden’ gevolgen van het opgroeien binnen deze problematiek (screening). Tijdens deze training gaan we aan het werk met de  aanwezigheid en het samenspel van beschermende- en risicofactoren voor zowel het kind, de ouders, het totale gezin als de omgeving. Wat is het belang van het versterken van beschermende factoren en hoe pak je dit aan vanuit jou rol als betrokken professional? Als jeugd- en gezinsprofessionals vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van gezinnen en kinderen van (een) ouder(s) met psychische problemen. Het is van groot belang rekening te houden met het feit dat er zeker niet altijd sprake is van problematiek in het gezin of bij de jeugdige, kijk ook als jeugd- en gezinsprofessional naar wat er goed  gaat en waar de gezinsleden tevreden over zijn. Tijdens deze training zoemen we in op jou rol binnen deze ingewikkelde situatie en hoe je oog behoudt voor krachten en talenten. Daarnaast kijken we naar wat je tegen kunt komen bij de vormgeven van de verschillende opties aan hulpaanbod en/of noodzakelijke en gedwongen kader van hulp uit veiligheidsprincipes.

Leerdoelen:

 • Je leert hoe je vanuit complexe problematiek de samenwerking centraal zet vanuit positiviteit waarbij je ook de beleving van de gezinsleden serieus neemt;
 • Je bent op de hoogte van de gevolgen van KOPP problematiek voor kinderen, zodat je dit kunt herkennen in het gedrag van kinderen en hier zo nodig ondersteuning voor kunt realiseren wanneer nodig;
 • Je bent in staat om met de gezinsleden samen de beschermende- en risico factoren in kaart te brengen om stoornissen en andere negatieve uitkomsten voor jeugdigen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen, maar het gezinssysteem ook te versterken in hun eigen krachten en mogelijkheden;
 • Je kent de verschillende hulpverleningsmogelijkheden die van belang kunnen zijn voor de ondersteuningsvraag en/of behoefte van het kind.

Trainer: Suzan Gerritsen – van Sprundel

Suzan is een toegankelijke, integere, flexibele en dynamische vrouw. Iedereen wordt vanzelf ouder. Suzan benaderd persoonlijk groeien als een keuze. Zij gaat uit van mogelijkheden, is aanspreekbaar en verbindend, en vindt het hierbij belangrijk dat eenieder weet wat hij of zij aan haar heeft.  “Als gecertificeerd kindercoach, docent Weerbaarheid & Agressieregulatie en SKJ Jeugd- & gezinsprofessional werk ik vanuit mijn eigen onderneming themagericht waarbij ik weloverwogen werkvormen gebruik. Ik bied coaching aan diegene die willen groeien op het gebied van mentale en fysieke weerbaarheid. Daarnaast ben ik dit jaar gestart als  ZZP-er binnen de gespecialiseerde jeugdzorg nadat ik ruim 10 jaar verschillende functies heb vervuld in loondienst binnen deze sector”. 

Anderen omschrijven Suzan als een zelfstandige ‘bruggenbouwer’ doordat zij grensverleggend, vakkundig, respectvol en inspirerend te werk gaat en hierover begrijpelijk met anderen in gesprek kan zijn.

Programma

 • Kennismaking en introductie van de training
 • Casuïstiek uitwisseling a.d.h.v. eigen ervaringen + formuleren van vragen/verwachting van deze training
 • Theorie op het thema Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek
 • Pauze
 • Opdrachten/oefeningen in groepjes
 • Gezamenlijke kennisquiz
 • Terugblikken op de vragen/verwachtingen

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.