Met het oog op de

Toekomst

Moreel Beraad

Door: Nicole Evers

Heeft u ook wel eens zo’n casus waar u wakker van ligt? Wat u meeneemt naar huis en de keuzes eigenlijk allemaal even slecht lijken? Door casuïstiek in te brengen in een moreel beraad wordt de situatie op methodische wijze benaderd en bent u in staat een afgewogen keuze te maken en te verantwoorden.

Deze workshop bestaat uit het voeren van een moreel beraad met door u ingebrachte casuïstiek. Geen bedachte situaties, geen mogelijke oplossingen. Echte casussen, echte hoofdbrekers.

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is een moreel beraad?
  • Hoe verschilt dit van bijvoorbeeld intervisie?
  • Methodische benadering van een moreel beraad

Na deze workshop:

Beschikt u over handvatten om te oefenen met het voeren van moreel beraad in uw organisatie of werkveld. De toegepaste methodiek is breed toegankelijk en stelt u in staat om ethische en morele dilemma’s methodisch te benaderen.

Niveau: basis