Met het oog op de

Toekomst

Jeugdzorgwerkers

Door wijzigingen in de jeugdzorg wordt andere expertise gevraagd van startende jeugdzorgwerkers. Aan deze expertise kan vaak niet of onvoldoende worden voldaan. Het Inservice traject biedt u de mogelijkheid om pas afgestudeerde professionals te laten instromen in uw organisatie en een kweekvijver van jeugdprofessionals te realiseren.

Consulenten Jeugd

Niet alleen gemeenten maar ook aanbieders van jeugdhulp hebben grote moeite met het invullen van vacatures. Vacatures ontstaan door een toename van werkzaamheden, maar ook door verloop van medewerkers. Deze cijfers zijn vaak per organisatie bekend. Met het Inservice model beschikt u continu over professionals die voldoende kennis hebben opgedaan.

Gedragswetenschappers

Gemeenten staan voor de opdracht integraal werken te bevorderen, in te zetten op preventie en de hulp in de eerste lijn te versterken. Het tekort aan gedragswetenschappers zorgt ervoor dat gemeenten niet altijd aan deze opdracht kunnen voldoen. Jeugdprofessionals Nederland helpt u aan snel inzetbare gedragswetenschappers.