Met het oog op de

Toekomst

Jeugdzorgwerkers

Doordat er steeds minder ingezet mag worden op gesloten jeugdzorg en de GGZ specialistische zorg steeds verder krimpt, is er voor de reguliere jeugdzorg een steeds complexere doelgroep ontstaan. Dit vraagt andere expertise van startende jeugdzorgwerkers. In de praktijk blijkt dat de gevolgde hbo opleiding onvoldoende aansluit bij het werkveld, waardoor startende jeugdzorgwerkers hoge werkdruk ervaren en in veel gevallen zelfs uitvallen. Daarnaast slinkt de markt van ervaren, vakbekwame jeugdzorgwerkers.

Consulenten Jeugd

Niet alleen gemeenten maar ook aanbieders van jeugdhulp hebben grote moeite met het invullen van vacatures. Vacatures ontstaan door een toename van werkzaamheden, maar ook door verloop van medewerkers. Deze cijfers zijn vaak per organisatie bekend. Met het Inservice model beschikt u continu over professionals die voldoende kennis hebben opgedaan.

Gedragswetenschappers

Gemeenten staan voor de opdracht integraal werken te bevorderen, in te zetten op preventie en de hulp in de eerste lijn te versterken. Het tekort aan gedragswetenschappers zorgt ervoor dat gemeenten niet altijd aan deze opdracht kunnen voldoen. Jeugdprofessionals Nederland helpt u aan snel inzetbare gedragswetenschappers.