Omgaan met seksueel geweld

Seksuele ontwikkeling en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag zijn belangrijke thema’s als je werkt met kinderen en jongeren. Wat doe je bij signalen van seksueel geweld of grensoverschrijdend gedrag? Wat is eigenlijk het verschil tussen die twee en hoe ga je er vervolgens over in gesprek? Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik in wisselende gradaties en hoe kan je daar oog voor hebben?  Al deze vragen komen aan bod in deze training. De training focust op een sterke combinatie tussen informatie, uitbreiden van vaardigheden en praktijkgerichte casussen.

Leerdoelen:

  • Je kent en herkent de waarden en normen rondom seksualiteit en hoe dit invloed heeft op het maatschappelijke probleem.
  • Je kent en herkent de signalen van seksueel misbruik, je hebt kennis van de zin en onzin van signaleren.
  • Je  hebt kennis over de fysieke reacties bij seksueel misbruik en je hebt de vaardigheid hoe je deze kennis kan toepassen in je hulpverlening.
  •  Je hebt kennis en vaardigheden om om te gaan met het begrip ‘blaming the victim’.
  • Je hebt de vaardigheden om in gesprek te gaan met jongeren en ouders over seksueel geweld. Of bij een vermoeden van seksueel geweld.

Trainer: Mareille Boor

Mareille is begeleidingskundige, trainer en oud jeugdzorgprofessional met veel ervaring binnen de jeugdbescherming en Veilig Thuis (AMK). Ze is gecertificeerd supervisor bij de LVSC en ze werkt als coach en supervisor. Ze is doortastend, warm, humoristisch, sensitief en krachtig met ruimte voor kwetsbaarheid.

Programma

 

Programma: 

  • Theorie seksueel geweld, gevolgen, blaming the victim
  • Oefening dilemma’s
  • Oefenen gespreksvoering
  • Check-out

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.