Positioneren engageren

Met engageren zet een jeugdzorgprofessional vaardigheden in om een jeugdige, ouders en andere betrokkenen te motiveren tot actieve medewerking. Positioneren is de vaardigheid om de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige te verduidelijken. Concreet betekent dit dat de jeugdzorgprofessional duidelijke grenzen stelt aan het gezin daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is. Maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan! Het één kan niet zonder het ander, want het eenzijdig benadrukken van een van beide aspecten leidt tot problemen in de communicatie met gezinnen. Wanneer een jeugdprofessional te veel engageert zonder zich te positioneren, leidt dat ertoe dat hij ‘ingezogen raakt’ in het gezin en het zicht op het noodzakelijke positioneren verloren gaat. Wanneer een jeugdprofessional zich te sterk positioneert, kan het zijn dat hij geen vertrouwen meer krijgt van het gezin. Uiteindelijk helpt een jeugdzorgprofessional een jeugdige en ouders het beste door continu tussen deze twee vaardigheden te schakelen en dit vanaf het allereerste contact in te zetten. Hiermee gaan we aan de slag tijdens deze training.

Leerdoelen:

 • Je positioneert je stevig en duidelijk, terwijl je ook geëngageerd blijft. 
 • Je positioneert jezelf proactief.
 • Je hebt inzicht het effect van lichaamshouding in non-verbale communicatie.
 • Je bent je bewust van je eigen lichaamshouding.

Trainer: Jubinka van Benthem

Jubinka van Benthem geeft vanuit ruim 10 jaar werkervaring als jeugdbeschermer trainingen aan professionals in het Sociaal Domein. Haar ervaring en kennis over werken in zowel het gedwongen als het vrijwillige kader zet zij in tijdens de trainingen waardoor er wordt aangesloten bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Centraal staan bewustwording, ervarend leren en reflectie. Daarnaast heeft ze haar eigen kinder- en jongerencoach praktijk waarin ze vanuit de eigen kracht van het kind werkt aan de uitdagingen die ze ervaren.

Programma

 

 • Kennismaken en check-in
 • Engageren
 • Positioneren
 • Proactief positioneren + koppeling naar balanceren engageren en positioneren
 • RET
 • Non-verbale communicatie
 • Praktijksituaties
 • Afsluiten en check-out

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.