Praktijkprogramma – Groningen

Met het praktijkprogramma toetsen we of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is voor jou om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden. In het Praktijkprogramma doorloop je een scholingsprogramma, doe je praktijkervaring op en krijg je werkbegeleiding. Na afronding van het praktijkprogramma dien je een leerverslag in bij het SKJ.

Het praktijkprogramma kent de volgende verplichte onderdelen:

 • Basis- en verdiepingstraining Professionele standaarden
 • Praktijkervaring en werkbegeleiding
 • Het inoefenen van methodieken
 • Aandacht voor meervoudige partijdigheid binnen de hulpverlening
 • Aandacht voor specifieke methodische invulling

Het praktijkprogramma volgen bij Jeugdprofessionals Nederland

✔️ Een uitgebreid scholingsprogramma bestaande uit verschillende trainingen

✔️ Begeleiding van een SKJ-geregistreerd professional uit jouw eigen organisatie

✔️ De uitkomst: een leerverslag dat wordt toegevoegd aan je SKJ-dossier

Wanneer je het praktijkprogramma hebt doorlopen, dan dien je een leerverslag in bij het SKJ. Hierin beschrijf je uit welke onderdelen het programma heeft bestaan en reflecteer je op de ontwikkeling die je hebt gemaakt. Het leerverslag wordt ondertekend door je werkgever, daarna upload je jouw verslag in je SKJ-dossier.

Werkbegeleiding is een verplicht onderdeel van het Praktijkprogramma. Bij werkbegeleiding staat het reflecteren op het professioneel handelen en jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Voorafgaand stel je met jouw werkbegeleider het volgende vast:

 • De vorm van de werkbegeleiding
 • De inhoud van de werkbegeleiding
 • De frequentie, eventueel op- en of afbouw
 • Evaluatiemomenten

De werkbegeleiding wordt gefaciliteerd door je werkgever en wordt geboden door een SKJ-geregistreerd professional.

Basistraining professioneel standaarden: In deze training leer je over beroepsethiek, waaronder de beroepscode en tuchtrecht voor SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers. De focus ligt op het omgaan met ethische dilemma’s in de praktijk en het verantwoorden van keuzes als jeugd- en gezinsprofessional.

Verdiepingstraining professionele standaard: Deze training behandelt richtlijnen in de jeugdzorg, tuchtrecht, professionele autonomie, moreel beraad en het toepassen van een stappenplan. De training wordt afgesloten met een beoordeelde individuele eindopdracht.

Driehoekskunde: In één lesdag leer je als hulpverlener het evenwicht bewaren tussen ouders en kind om het kind optimaal te ondersteunen. De training benadrukt het belang van samenwerking in de driehoek (kind-ouder-hulpverlener) met aandacht voor meervoudige partijdigheid.

Methodisch handelen: Tijdens twee lesdagen vergroot je je kennis over het methodisch handelen als jeugd- en gezinsprofessional. Je leert professionele afwegingen maken, kwaliteit en professionaliteit borgen, regie voeren, samenwerken met betrokkenen, en gebruikmaken van eigen kracht.

De les data in Groningen zijn als volgt:

 • 11 oktober | Driehoekskunde
 • 14 november | Basistraining Professionele Standaard
 • 21 november | Verdiepingstraining Professionele Standaard
 • 2 december | Methodisch handelen dag 1
 • 9 december | Methodisch handelen dag 2

De kosten voor het praktijkprogramma bedragen €1.950.-. Inschrijven doe je hier.

Wil je meer weten over het praktijkprogramma? Neem dan contact met ons op of vraag onze gratis brochure aan!

Vragen?

Neem contact met ons op via [email protected] of 085-4018365 of vul ons contactformulier in. Meer weten over het praktijkprogramma? Download dan onze gratis brochure via de onderstaande button.