Praten over seksualiteit in de jeugdzorg

In deze training krijg jij kennis over de seksuele ontwikkeling van kinderen/jongeren, maar ook over de seksuele ontwikkeling wanneer deze anders verloopt door bijvoorbeeld ASS, (L)VB of hechtingsproblematiek. Door het volgen van deze training krijg jij meer inzicht in welk seksueel getinte gedrag wel of niet passend is bij de leeftijd/ontwikkeling.
Je leert het belang van het gesprek aangaan over seksualiteit met kinderen/jongeren, ouders en/of opvoeders en oefenen met het aangaan van dit gesprek.

Na de training:

  • Heb je kennis over de seksuele ontwikkeling bij kinderen/jongeren en specifieke doelgroepen;
  • Kan je een inschatting maken wanneer gedrag grensoverschrijdend is;
  • Weet jij hoe te handelen na het inschatten van grensoverschrijdend gedrag;
  • Is jouw handelingsverlegenheid weggenomen door het oefenen in gespreksvoering over seksualiteit.

Trainer: Inge Smit

Inge Smit heeft 12 jaar in de (woon) zorg voor mensen met een beperking gewerkt, daarna heeft ze 15 jaar gewerkt als pedagogisch hulpverlener bij MEE. Hier bood zij opvoedingsondersteuning in gezinnen waar of het kind en/of de ouders een (verstandelijke) beperking heeft. In haar werk kwam zij veelal vragen tegen rondom het thema seksualiteit. Ze merkte dat hier vaak onvoldoende aandacht voor was en dat veel professionals dit onderwerp uit de weg gingen of zich hier onbekwaam in voelden.
Dat was voor haar de reden om zich op het gebied van seksualiteit verder te ontwikkelen. In 2011 heeft zij de Post HBO – opleiding Seksuologie afgerond en is vervolgens in 2015 gestart met Praatjes enzo. Van hieruit wilt zij kinderen, jongeren en mensen met een beperking begeleiden en voorlichten op het gebied van seksualiteit en relaties. Maar ook ouders en professionals wilt ze ondersteunen bij het bespreekbaar maken van seksualiteit met hun zoon/dochter of cliënt.

Onderwerpen

  • Ondersteunen bij regievoering;
  • Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin;
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk.

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.