Samenwerken met de jeugdbeschermer

Als gezinshuisouder heb je regelmatig te maken met een jeugdbeschermer, wanneer de jeugdige gedwongen of ongedwongen geplaatst is en onder toezicht of voogdij staat van een Gecertificeerde Instelling. Beide spelen jullie een belangrijke rol in de zorg voor en het toezicht op de jeugdige. Omdat jullie dit beiden vanuit een andere rol doen ontstaat er soms onbegrip en/of frictie. Hoe ga je hiermee om? En hoe kom je samen tot een resultaat dat het beste is voor de jeugdige?
Ook als er geen frictie is, is het belangrijk aandacht te hebben voor een goede samenwerking.

Een goede samenwerking en verbinding met de ander is de basis van elk positief afgerond proces van de jeugdige, zonder een goede samenwerking zal een proces nooit het doel halen wat je wenst. We hebben het hier over kinderen, die vaak al heel veel hebben meegemaakt. Zij verdienen het niet om een jeugdbeschermer en/of een gezinshuisouder te hebben die enkel en alleen werken vanuit hun eigen rol en elkaar niet treffen in het groter geheel. Wanneer jij als gezinshuisouder niet goed kan samenwerken, dan kan dat vele gevolgen hebben voor zowel jezelf als professional als voor de jeugdige/ ouders. Doelen kunnen hierdoor onduidelijk zijn, de werksfeer kan negatief worden, miscommunicatie/ onzorgvuldige communicatie waardoor je details mist en uiteindelijk kan dit voor de jeugdige leiden tot onnodig lang in een gezinshuis zitten of er juist uitgezet worden omdat het niet meer passend is.

Na deze training voel je meer verbondenheid met elkaar, kan je meer begrip opbrengen voor elkaars rol (empathisch vermogen) en is jouw motivatie en assertiviteit vergroot, waardoor je uiteindelijk beter gaat luisteren naar elkaar.

Leerdoelen

Na de training heb je kennis van de juridische kaders en de richtlijnen m.b.t. uithuisplaatsing binnen OTS/Voogdij en hebben zij een beter zicht op de rol van de jeugdbeschermer. Daarnaast hebben zij kennis van een goede manier van samenwerken en wat helpend/ niet helpend is. Na de training weten jij wat je kunt verwachten van een jeugdbeschermer en wat niet, daarbij hebben zij beter zicht op wat zij zelf kunnen doen om een goede samenwerking aan te gaan en te onderhouden met jeugdbescherming.

Trainer: Sandra Slagter

Sandra Slagter- de Bruijn, moeder van 2 dochters, woont met haar gezin in regio Utrecht. Sandra heeft Social Work gestudeerd (MWD) en is 7 jaren werkzaam geweest als jeugdbeschermer bij SAVE, een jaar geleden is zij als zelfstandige aan de slag gegaan waarbij ze opdrachten heeft gehad bij de DJGB en momenteel bij de WSG (doelgroep LVB). Als jeugdbeschermer heb je veel kennis van allerlei soorten problematiek, waarbij (intergenerationele) trauma en hechting vaak de basis is van die problematiek. Hier heeft zij zich op gespecialiseerd, waardoor je al snel tot de kern van de problematiek binnen gezinnen kan komen. Om tot die basis te komen heb je verbinding en een goede samenwerking met ouders en betrokkenen nodig, alleen op die manier kan je met elkaar en voor het kind/de kinderen tot goede resultaten komen. De kinderen waar ze voor werkt zijn onze toekomst, vandaar dat zij dit werk na al die jaren, ondanks de zwaarte van het vak, nog met veel passie uitvoer.

Daarnaast draagt zij haar kennis graag over, dit doet zij onder andere als gastdocent op de Hogeschool Utrecht. Hier geeft ze les over de jeugdzorg, binnen de minor ‘werken in gedwongen kader’, daarnaast heeft ze training gegeven over Voogdij en zal zij zich nu richten op het geven van trainingen omtrent een goede samenwerking. Want ook een goede samenwerking is de basis van een positief resultaat.    

Programma

  • Samenwerken (wat is dat, hoe doe je dat effectief en hoe bereik je samen het doel)
  • Juridische informatie omtrent OTS/voogdij en uithuisplaatsing.
  • Richtlijnen m.b.t. uithuisplaatsing/ contact ouders
  • Verwachtingen van en naar elkaar in een samenwerking

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.