Samenwerking school & jeugdhulp

Ben je actief rondom de begeleiding/ondersteuning van een kind/jongere die op school of de kinderopvang zit en wil je de samenwerking met de professional van de school of de kinderopvang versterken?

In deze training krijg je handvatten om jouw samenwerking met de professional van de school of de kinderopvang te versterken. We gaan onderzoeken hoe je de interventies die je al in je rugzak hebt kan gebruiken (met soms een kleine aanpassing) om ook de professional van de school en de kinderopvang te ondersteunen. Daarnaast krijg je een aantal nieuwe interventies aangereikt.

Naast het werken aan vaardigheden gaan we op zoek naar de juiste basishouding om de samenwerking die je hebt of nog moet opbouwen te versterken.  Het werken met een andere professional vraagt soms net een wat andere basishouding en/of gesprekstechnieken.

Dit alles met het doel om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten. Het thema kansengelijkheid is actueel, maar om dat te bereiken hebben sommige kinderen extra ondersteuning en een andere aanpak nodig. Na deze training lukt het jou om beter aan te sluiten bij de professional van de school en/of kinderopvang en zal jullie samenwerking worden versterkt 

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg
 • Je hebt kennis van wat er in de richtlijnen, jeugdwet en passend onderwijs geschreven wordt over samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en ontwikkelingskansen voor kinderen
 • Je hebt kennis van een aantal onderwijsmethoden en ontwikkelingen in het onderwijs
 • Je hebt kennis en vaardigheden geleerd om de professional van de kinderopvang en de school te ondersteunene
 • Je kunt een professional van de kinderopvang of school ondersteunen door de geleerde en aangepaste vaardigheden/intervisies aan te bieden
 • Je kunt de professional van de kinderopvang of school ondersteunen door het vergroten van educatief partnerschap met ouders

Leeruitkomsten:

Na het volgen van deze training:

 • Ken je het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg  en kan je dit ook toepassen
 • Kan je de professional van de kinderopvang of school beter ondersteunen bij vragen rondom gedrag en passende interventies aanbieden.
 • Kan je samen met de  professional van de school en de kinderopvang educatief partnerschap vergroten. 

Trainer: Els Worst

Els is al vele jaren werkzaam binnen de jeugdzorg. Zij heeft veel ervaring opgedaan als ambulant hulpverlener en in de begeleiding van gezinnen met diverse en complexe opvoedvraagstukken  In bijna al die trajecten is er een school of kinderopvang betrokken. Els is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen school en jeugdhulp beter kan. Vaak loopt een school/leerkracht vast rondom het gedrag van de jeugdige maar is het moeilijk om een passende aanpak te vinden die ook aansluit bij de leerkracht en de school. Nadat Els de opleiding tot PBS coach heeft afgerond is zij meer scholen gaan ondersteunen. Sindsdien is zij constant op zoek naar een verbindende aanpak tussen de jeugdzorg en het onderwijs en hoe die versterkt kan worden. Hoe kunnen scholen en jeugdzorg elkaars kennis benutten en samen gaan voor de best mogelijke aanpak voor de betreffende jeugdige.

Programma

 

 • Kennismaken en check-in
 • Beter aansluiten bij de school of kinderopvang waarmee je samenwerkt. Werken aan je basishouding
 • Interventies die passend zijn binnen een school, maak gebruik van je eigen kennis en kunde.
 • Nieuwe interventies om in te zetten
 • Educatief partnerschap (ouder, school, kind) vergroten
 • Afronden

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.