Seksuele- en genderdiversiteit

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. Daarmee wordt het tegelijkertijd een opvoedtaak voor ouders, verzorgers, docenten en andere betrokkenen die een pedagogische taak hebben ten opzichte van kinderen en jongeren.  

In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de variaties in seksuele en genderdiversiteit; 
 • Je kent alternatieve verklaringen en theorievorming rondom genderincongruentie;
 • Je kunt aan de slag met aandacht voor attitude en een open houding, zonder waarheidsvinding;
 • Je kent de betekenis van LHBTQIA+, de achterliggende theorie rondom genderincongruentie en het belang van aandacht ervoor bij je cliënt;
 • Je kunt in gesprek met cliënten over seksuele- en genderdiversiteit.

  Trainer: Elio Heres

  Elio werkt als Orthopedagoog NVO en Consulent seksuele gezondheid en is gespecialiseerd in gender (genderdiversiteit) en het werken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 

  Vanuit zijn praktijk en bedrijf heeft Elio Heres de missie om de kennis en inclusie te vergroten van genderdiversiteit door middel van:

  • Coachen van mensen die problemen ervaren op het gebied van gender, zelfwaardering en gedragsverslavingen
  • Trainingen geven aan scholen en bedrijven op het gebied van genderdiversiteit
  • Bedrijven adviseren hoe ze meer gender inclusief kunnen werken
  • In de media zich uit te spreken en de kennis te vergroten over genderdiversiteit

  Programma

   

  Programma:

  • Kennismaking en prikkel
  • Begrippen uitleggen
  • (Oefenen met) De Genderkoek
  • Pauze
  • Genderrollen en gendernormen en alternatieve verklaringen
  • Bouwstenen voor een gezonde seksuele ontwikkeling
  • Zelf aan de slag met het thema en casus
  • Evaluatie en afronding

  Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

  Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.