Seksuele- en genderdiversiteit

Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat nu veel aandacht krijgt in de media, maar wat eigenlijk altijd van belang is. Zowel in de vroege kindertijd als de adolescentie zijn kinderen en jongeren bezig met het vinden van hun identiteit waar hun seksuele en genderidentiteit een groot onderdeel van is. Het ontdekken en ontwikkelen van je identiteit en je seksualiteit zijn ontwikkeltaken voor elk kind en elke jongere. Daarmee wordt het tegelijkertijd een opvoedtaak voor ouders, verzorgers, docenten en andere betrokkenen die een pedagogische taak hebben ten opzichte van kinderen en jongeren.  

In de training leer jij wat seksuele- en genderdiversiteit inhoudt, waarom het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben tijdens jouw werk en hoe je in gesprek kunnen gaan over deze onderwerpen.

Leerdoelen:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de variaties in seksuele en genderdiversiteit; 
 • Je kent alternatieve verklaringen en theorievorming rondom genderincongruentie;
 • Je kunt aan de slag met aandacht voor attitude en een open houding, zonder waarheidsvinding;
 • Je kent de betekenis van LHBTQIA+, de achterliggende theorie rondom genderincongruentie en het belang van aandacht ervoor bij je cliënt;
 • Je kunt in gesprek met cliënten over seksuele- en genderdiversiteit.

Trainer: Marieke van der Sanden

Het is Marieke’s missie dat kinderen, jongeren en volwassenen eerlijke en positieve informatie krijgen over seksualiteit, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot seksueel autonome en seksueel gezonde wezens. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren in de (residentiële) jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Meer aandacht voor ‘ja’ voelen en niet alleen voor ‘nee’ zeggen. Stil staan bij de invloed van hechting en trauma en altijd gericht op groei. Daarnaast wil ze gendergelijkheid en genot de norm maken. 

Door middel van trainingen, workshops, gesprekken en advisering wil ze professionals over hun handelingsverlegenheid heen tillen, wil ze het belang en de rol van seksualiteit in ieders leven benadrukken wil ze professionals in de AANstand krijgen ten aanzien van dit thema. Het onderwerp klein maken, focussen op wat er wél kan en vooral hoe je dat dan aan kunt pakken.

Programma

 

Programma:

 • Kennismaking en prikkel
 • Begrippen uitleggen
 • (Oefenen met) De Genderkoek
 • Pauze
 • Genderrollen en gendernormen en alternatieve verklaringen
 • Bouwstenen voor een gezonde seksuele ontwikkeling
 • Zelf aan de slag met het thema en casus
 • Evaluatie en afronding

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.