Vlaggensysteem

Door: Floorke Jutstra

Let op! Deze workshop duurt de hele dag.

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit: via internet, via vrienden, in tijdschriften, op tv, op school, in films… En kinderen en jongeren zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. De toenemende blootstelling aan seksuele beelden mede onder invloed van (social) media maakt het niet makkelijk te bepalen wat seksueel gezond gedrag is. Seksuele ontwikkeling is in de jeugdzorg voor veel professionals nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid. Om hieraan tegemoet te komen is de methodiek het Vlaggensysteem ontwikkeld.

In deze workshop staat de methodiek het Vlaggensysteem centraal. Deze methodiek helpt u om het gedrag van kinderen en jongeren, los van eigen ervaringen, objectiever te duiden en te bespreken met hen. De werkwijze zet u aan om na te denken over grenzen met betrekking tot seksueel gedrag van kinderen/jongeren en het geeft u handvatten om pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen te reageren.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze workshop:
Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit.
We bespreken wat het lastig maakt om seksualiteit bespreekbaar te maken en gaan op zoek naar de juiste taal. We besteden aandacht aan wat passend seksueel gedrag is en wat niet.
U krijgt de criteria uit het vlaggensysteem aangereikt en u gaat hiermee casussen beoordelen. U krijgt handvatten om naar aanleiding van uw objectieve beoordeling (het toekennen van de vlag) van de casuïstiek een passende pedagogische reactie te geven. Daarnaast krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de gezonde seksuele ontwikkeling te bespreken met ouders en jeugdigen.

Na deze workshop:

  • Kent u globaal de verschillende ontwikkelingsstadia van seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren (feiten, uitingsvormen, aard en omvang);
  • Kent u de criteria van het vlaggensysteem en kunt u deze op de juiste manier gebruiken in uw werkpraktijk;
  • Bent u zich bewust van uw eigen visie, normen en waarden over seksualiteit, die uw handelen kunnen beïnvloeden;
  • Weet u op een gepaste pedagogisch wijze te reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen.

Niveau:
Basisniveau

De data voor 2021 zijn vastgesteld op:

• 25 november 2021 in Zwolle

Direct inschrijven

Programma

8:15 – 8.45 uur
Inloop

8:45 – 8.55 uur
Opening

9:00 – 10.30 uur
Workshop ronde 1

11.00 – 12.30 uur
Workshop ronde 2

12:30 – 13.30 uur
Lunchpauze

13:30 – 15.00 uur
Workshop ronde 3

15:30 – 17.00 uur
Workshop ronde 4

17:00
Afterparty en naborrelen

Onze opleidingen