Vlaggensysteem

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, via vrienden, in tijdschriften, op tv, op school, in films… Daarnaast zijn kinderen en jongeren volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. De toenemende blootstelling aan seksuele beelden, mede onder invloed van (sociale) media, maakt het niet makkelijk te bepalen wat seksueel gezond gedrag is. Seksuele ontwikkeling is in de jeugdzorg voor veel jeugd- en gezinsprofessionals nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid. Om hieraan tegemoet te komen is de methodiek van het Vlaggensysteem ontwikkeld. Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag).

Deze training richt zich op de ontwikkeling van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren. Wat is seksueel gezond gedrag en hoe kan je op een gepaste pedagogische wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen? Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Leerdoelen:

 • Je bent in staat om het gedrag van cliënten te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
 • Je hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken; 
 • Je bent in staat om seksueel gedrag van cliënten te concretiseren waardoor je seksueel misbruik tijdig kunt signaleren;
 • Je krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de cliënt;
 • Je kent de verschillende fases in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • Je kent het continuüm van seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
 • Je kent de 6 criteria om seksueel gedrag te kunnen duiden;
 • Je kunt seksueel gedrag duiden en beoordelen;
 • Je kunt een pedagogische reactie geven op seksueel gedrag;
 • Je kunt het thema seksualiteit met teamleden en cliënten bespreken.

Trainer: Marjolein van der Klundert

Lange tijd heeft Marjolein van den Klundert gewerkt in het speciaal onderwijs en zij is zich van daaruit gaan specialiseren in het thema seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de hulpverlening heeft zij voornamelijk gewerkt in de preventie van seksuele grensoverschrijding, seksueel misbruik en mensenhandel, maar ook in de nazorg tijdens het werken met ervaringsdeskundigen. Als coach, trainer en gastdocent werkt Marjolein met zowel kinderen, jongeren en volwassenen met alle thema’s die raken aan seksualiteit en weerbaarheid. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zichzelf in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste individuen met een positief zelfbeeld. Onderdeel daarvan is de ruimte en vrijheid om te kunnen experimenteren op het gebied van relaties en seksualiteit en plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen. De trainingen en cursussen die zij verzorgt dragen bij aan deze ontwikkeling door zowel professionals als kinderen en jongeren zelf vaardigheden eigen te laten maken en hen handvatten aan te reiken. In haar trainingen maakt Marjolein altijd gebruik van situaties uit de praktijk om deelnemers van en met elkaar te laten leren.

Programma

Let op: dit is een dag training

 

 • Kennismaking en introductie
 • Opwarmer 1 – bespreken van de actualiteit aan de hand van foto’s
 • Opwarmer 2 – Wat is seksualiteit? Interactieve werkvorm met mentimeter
 • Feiten en cijfers
 • Seksuele ontwikkeling
 • Opdracht seksuele ontwikkelingslijn
 • Pauze
 • Theorie: het Vlaggensysteem
 • Situaties aan de hand van twee tekeningen bespreken
 • De 6 criteria
 • De 6 vlaggen
 • Situaties duiden en beoordelen
 • Lunch
 • Vervolg situaties duiden en beoordelen
 • Pedagogische reactie
 • Let op situaties
 • Implementatie: hoe nu verder
 • Afsluiting en evaluatie

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.