Met het oog op de

Toekomst

Workshop: Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het vlaggensysteem is niet perse een methode voor seksuele voorlichting, maar geeft ruimte om als professioneel opvoeder in gesprek te gaan met kinderen wanneer er sprake is van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Door deze workshop krijgt u inzicht in de seksuele ontwikkeling van kinderen en leert u het gedrag van kinderen adequaat te beoordelen. Vaak reageren we als volwassenen te snel (en negatief) op leeftijdsadequaat gedrag. De tekeningen uit de methode bieden ook handvatten om met kinderen in gesprek te gaan over passend en grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Het vlaggensysteem is een erkende interventie en wordt vanuit de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming voorgesteld als interventie!