Weerbaarheid

Mentale of fysieke agressie is een onderwerp waar helaas elke jeugd- en gezinsprofessional eens mee te maken krijgt. Veel professionals vinden het moeilijk om hierop te handelen en durven niet in te grijpen, maar soms ontkom je hier niet aan. Soms zul je als jeugd- en gezinsprofessional op een verantwoordelijke manier moeten ingrijpen en handelen.

De training ‘Weerbaarheid’ biedt hierin uitkomst. Tijdens deze training worden je diverse vaardigheden en handvatten aangereikt om met mentale en fysieke agressie om te gaan. De training gaat in op het herkennen van deze situaties en het eerder handelen bij ongewenst gedrag. Het onderwerp van de-escalerend handelen is tevens een belangrijk aspect binnen deze training. Middels de-escalerend handelen zorg je ervoor dat de situatie niet onnodig uit de hand loopt.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze training:

 • Weet je ongewenst gedrag te herkennen en om te gaan met mentale en fysieke agressie;
 • Weet je hoe je zowel theoretische als in de praktijk agressie-soorten kunt herkennen en hoe hiermee om te gaan;
 • Ken je de wet- en regelgeving;
 • Kan je een conflict en/of calamiteiten oplossen en/of op de juiste wijze hulp inroepen;
 • Ken je het afwegingskader voor terugplaatsing en de 10 factoren die hierbij kunnen helpen;
 • Kan je jezelf weerbaarder opstellen op de werkvloer, waardoor de veiligheid van eenieder wordt vergroot.

Trainers: René en Dave

René en Dave hebben gezamenlijk meer dan 25 jaar ervaring binnen de justitiële jeugdzorg. René is momenteel werkzaam als unitmanager binnen JJI Lelystad. Dave is ruim 10 jaar werkzaam als beveiligingsfunctionaris binnen de JJI. Beiden hebben de opleiding tot gevaarsdocent gevolgd. Binnen diverse jeugdinrichtingen en jeugdzorgaanbieders verzorgen ze agressie trainingen aan het personeel. Door hun jaren ervaring zijn zij goed in staat om in te spelen op de opleidingsbehoefte en niveau van het personeel.

Programma

In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat wordt er verstaan onder geweld en agressie en hoe signaleren wij dit?
 • Theorie; soorten agressie, werkstijlen, wettelijke kaders, confrontatieregels en de-escalerend werken
 • Gesprekstechnieken
 • Rollenspellen (vertaling theorie naar praktijk)
 • Mentale weerbaarheidsoefeningen
 • Fysieke weerbaarheidsoefeningen

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.