Winkel

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden | 1 dag
Deze training richt zich op de achtergrond en de inhoud van de oplossingsgerichte therapie. Ook ontwikkel je nieuwe gespreksvaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Hoe kan je een cliënt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen?

Oplossingsgerichte gespreksvoering – de basis

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Oplossingsgerichte gespreksvoering richt zich, in de taal van de ander, op het ontdekken van krachten en de ‘uitzonderingen op het probleem’. Vanuit het contact wordt er gewerkt aan de door je gesprekspartner zelf bedachte oplossingen die in de context van deze persoon uitvoerbaar moeten zijn. Deze training geeft jou een praktische inleiding in de oplossingsgerichte gespreksvoering. Behalve met cliënten zelf, is dit ook een uitstekende manier van gespreksvoering met andere professionals.

Ouderverstoting: het herkennen van en adequaat interveniëren bij complexe omgangsproblematiek

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dagdeel
Complexe scheidingssituaties en omgangsproblematiek vraagt een integrale aanpak. Dit vraagt van de professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak. In deze training bespreken we aan de hand van de laatste inzichten hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.

Persoonlijke ontwikkeling in de beroepsomgeving

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 2 dagen
In de training 'Persoonlijke ontwikkeling' staan we stil bij hoe jij als (startende) professional je een weg baant door alle nieuwe indrukken en ervaringen op jouw werkplek. Je krijgt te maken met collega’s, samenwerkingsverbanden, de cultuur van jouw organisatie, verwachtingen en taakstellingen. Niet altijd even gemakkelijk en soms best stressvol. Hoe ga je om met werkdruk, belangen, posities, onduidelijkheid etcetera? Hoe vind je je weg? Deze training is erop gericht je toe te rusten met kennis, vaardigheden en enkele tools om jouw rol HBO-er, orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog beter te kunnen nemen in het dynamische en soms hectische beroepsveld van de jeugdhulpverlening.

Professionele standaard – Basistraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Deze training richt zich op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook leer je om te gaan met ethische dilemma’s uit de praktijk.

Professionele Standaard – Verdiepingstraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Samen eenzaam: een gezinsgerichte aanpak bij rouw

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 2 dagen
Deze training richt zich op de dynamiek binnen gezinnen en hoe rouw daarop van invloed is. Hoe functioneren gezinnen in rouw en hoe breng je verbinding tussen de gezinsleden tot stand?

SEKSUALITEIT, SEKSUELE ONTWIKKELING & SEKSUEEL GEWELD

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag
Deze training draagt bij aan het bespreekbaar maken van een eventueel ongezonde seksuele ontwikkeling met de jeugdige en het gezin, evenals het daar waar nodig kunnen normaliseren en erkenning geven waar sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weten hoe te handelen draagt bij aan een samenwerking waarin leiden en volgen van de client en zijn systeem een precair samenspel is.

Supervisie Jeugd- en gezinsprofessionals

Jeugd- en gezinsprofessionals | 12 bijeenkomsten | Supervisie
Supervisie is een manier om je professionaliteit te vergroten. In dit traject kijk je samen met een supervisor kritisch naar jouw manier van werken. In een groep van maximaal vier collega's ga je oplossingsgericht aan de slag met ervaringen uit jouw eigen werkpraktijk. Reflecteren, oefenen, antwoorden zoeken op je eigen vragen, jezelf beter leren kennen en vaardigheden uitbouwen, dat staat centraal. De wisselwerking met collega's geeft je extra inzicht.

Supervisie Pedagogen

Pedagogen | 7 bijeenkomsten | Supervisie
Supervisie is een manier om je professionaliteit te vergroten. In dit traject kijk je samen met een supervisor kritisch naar jouw manier van werken. In een groep van maximaal vier collega's ga je oplossingsgericht aan de slag met ervaringen uit jouw eigen werkpraktijk. Reflecteren, oefenen, antwoorden zoeken op je eigen vragen, jezelf beter leren kennen en vaardigheden uitbouwen, dat staat centraal. De wisselwerking met collega's geeft je extra inzicht.

Traineeship Gedragswetenschapper

Traineeship Jeugdconsulent

Trauma bij kinderen: werken met de Window of Tolerance

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Trauma | 1 Dag
Druk. Dwars. Onrustig. Slaapproblemen. Moeite met sociaal contact. Hechtingsmoeilijkheden. Dit zijn allerlei klachten waar trauma aan onderliggend zou kunnen zijn, maar wat gebeurt er eigenlijk met het kind als er sprake is van trauma? Hoe zit dit in het brein? Waar kun je in de bejegening van het kind rekening mee houden? Aan de hand van de Window of Tolerance-theorie worden diverse concepten besproken.

Uithuisplaatsing en dan…

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Uithuisplaatsing en terugplaatsing | 1 dagdeel
In Nederland zijn er ruim 43.000 kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. In deze training leer je hoe een traject van een uithuisplaatsing verloopt. Wanneer komt een uithuisplaatsing in beeld, welke afwegingen worden daarbij gemaakt en als de uithuisplaatsing een feit is... wat gebeurt er dan daarna? In deze training leer je hoe jij het verschil kunt maken en zowel de jeugdige als diens ouders kunt ondersteunen en begeleiden bij het proces van uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Verdiepend Programma Gedragswetenschapper

Gedragswetenschappers | Meppel | Professionele ontwikkeling | 12 Lesdagen (fysiek)
Met dit programma vergroot je jouw kennis en vaardigheden, waardoor je met meer zelfvertrouwen je positie als gedragswetenschapper inneemt en je werkplezier vergroot. Je verdiept je in diverse methoden en theorieën en leert van zeer ervaren gedragswetenschappers en psychotherapeuten uit het werkveld die de trainingen praktisch invullen.

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 1 dag
Deze training richt zich op het herkennen van verschillende rouwreacties en je leert hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer moet je gespecialiseerde hulp inzetten? Hoe kan je in gesprek gaan over verlies en rouw met kinderen en jongeren?