Basistraining werken met het Vlaggensysteem

Online
14 november 2024
 524,75

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit via internet, via vrienden, in tijdschriften, op tv, op school, in films… Daarnaast zijn kinderen en jongeren volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. De toenemende blootstelling aan seksuele beelden, mede onder invloed van (sociale) media, maakt het niet makkelijk te bepalen wat seksueel gezond gedrag is. Seksuele ontwikkeling is in de jeugdzorg voor veel jeugd- en gezinsprofessionals nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp, waarbij sprake kan zijn van handelingsverlegenheid. Om hieraan tegemoet te komen is de methodiek van het Vlaggensysteem ontwikkeld. Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag).

Deze training richt zich op de ontwikkeling van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren. Wat is seksueel gezond gedrag en hoe kan je op een gepaste pedagogische wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen? Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Deze training is bedoeld voor alle jeugd- en gezinsprofessionals die zich willen verdiepen in seksueel gezond gedrag.

Instapvoorwaarden
Aangezien deze training op hbo-niveau wordt gegeven, vragen wij een vooropleiding en/of werkniveau op hbo-niveau.

Incompany
Wilt u deze opleiding volgen met meerdere collega’s? Incompany is ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? In dat geval bieden onze kennispakketten een financieel voordeel. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Wat zie jij?;
 • Bewustwording van eigen normen en waarden;
 • Theorie Vlaggensysteem;
 • (Her)kennen van de criteria;
 • Toepassen theorie;
 • Oefenen in subgroepen + nabespreking;
 • Reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • Kennisoverdracht Buiten de Lijnen.

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Plenair theorieoverdracht interactief d.m.v. discussie en Onderwijsleergesprek;
 • Plenair modelleren van het duiden van casuïstiek a.d.h.v. tekeningen;
 • Werken in subgroepen: delen eigen ervaringen in het werk en duiden casuïstiek;
 • Videofragmenten;
 • Individuele reflectie-opdracht;
 • Associatiekaarten.

Lange tijd heeft Marjolein van den Klundert gewerkt in het speciaal onderwijs en zij is zich van daaruit gaan specialiseren in het thema seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de hulpverlening heeft zij voornamelijk gewerkt in de preventie van seksuele grensoverschrijding, seksueel misbruik en mensenhandel, maar ook in de nazorg tijdens het werken met ervaringsdeskundigen. Als coach, trainer en gastdocent werkt Marjolein met zowel kinderen, jongeren en volwassenen met alle thema’s die raken aan seksualiteit en weerbaarheid. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zichzelf in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste individuen met een positief zelfbeeld. Onderdeel daarvan is de ruimte en vrijheid om te kunnen experimenteren op het gebied van relaties en seksualiteit en plezierige en veilige seksuele ervaringen op te doen. De trainingen en cursussen die zij verzorgt dragen bij aan deze ontwikkeling door zowel professionals als kinderen en jongeren zelf vaardigheden eigen te laten maken en hen handvatten aan te reiken. In haar trainingen maakt Marjolein altijd gebruik van situaties uit de praktijk om deelnemers van en met elkaar te laten leren.  

Leerdoelen:

 • Je bent in staat om het gedrag van cliënten te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
 • Je hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken; 
 • Je bent in staat om seksueel gedrag van cliënten te concretiseren waardoor je seksueel misbruik tijdig kunt signaleren;
 • Je krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de cliënt;
 • Je kent de verschillende fases in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • Je kent het continuüm van seksueel grensoverschrijdend gedrag; 
 • Je kent de 6 criteria om seksueel gedrag te kunnen duiden;
 • Je kunt seksueel gedrag duiden en beoordelen;
 • Je kunt een pedagogische reactie geven op seksueel gedrag;
 • Je kunt het thema seksualiteit met teamleden en cliënten bespreken.

De studiebelasting voor deze training is twee lesdagen van 3.5 uur. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Inclusief de zelfstudie bedraagt de totale studiebelasting 8.5 uur.

De tweede trainingsdag vindt plaats op 22 november 2024. 

 • Je investering voor deze training bedraagt € 524,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 8.5 punten in de categorie formeel leren

 

 524,75