Complexe scheidingen

Groningen
16 oktober 2024
 574,75

Per jaar maken in Nederland zo´n zeventigduizend kinderen de scheiding van hun ouders mee. Regelmatig verliezen ouders daarbij het belang van hun kinderen uit het oog en staan ze continu in de vechtstand. Hiermee neemt ook het aantal casussen met scheidingsproblematiek, waar het sociale team en de jeugd- en gezinsprofessionals mee te maken krijgen, toe. Tijdig signaleren van problemen bij complexe scheidingen is erg belangrijk, zodat gezinnen de vorm van ondersteuning, begeleiding of hulp krijgen die zij nodig hebben.

Professionals binnen het sociaal domein worden steeds vaker betrokken bij gezinnen waar sprake is van complexe scheidingen. De families en hun netwerk vragen veel van de jeugd- en gezinsprofessionals, vaak omdat er sprake is van een vechtscheiding met heftige en langdurige conflicten tussen de ouders. Tijdens de ééndaagse training ‘complexe scheidingen’ leer je als professional hoe je uit het conflict kunt blijven, hoe de strijd niet te versterken en om anders en breder te kijken dan betrokkenen doen.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theorie over de dynamiek van een conflictscheiding: conflictstijlen, rolverandering van ouders, (de-) escalatie;
 • Gevolgen van een (conflict)scheiding voor het kind: het verloop van de ontwikkeling en het verwerkingsproces bij kinderen;
 • Positie van het kind in het scheidingsproces: het centraal stellen van de jeugdige;
 • Gespreksvoering met ouders en kinderen: motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding;
 • Geven van psycho-educatie: scheidingsproces, effecten op het kind;
 • Bewustwording en omgaan met de professionele attitudevorming: meervoudige partijdigheid, positioneren en engageren;
 • Hulpverleningsvormen voor ouders en kinderen.

Tijdens de training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Kennisoverdracht door middel van PowerPoint en literatuur;
 • Oefeningen gericht op de ontwikkeling van vaardigheden, zowel individueel als in groepjes;
 • Bewustwordingsoefeningen waarbij je inzicht krijgt en jezelf bewust wordt van jouw persoonlijke en professionele referentiekader;
 • Schrijfopdrachten gericht op het oefenen van gespreksvaardigheden;
 • Praktijkvoorbeelden met discussievragen; uitbreiden van het handelingsrepertoire.

Deze training wordt gegeven door onze docent Anja Dijkhuis, een professional uit het werkveld. Anja heeft ervaring in het werken met ouders en kinderen als coördinator Begeleide Omgangsregeling (BOR). Hier ziet ze hoe belangrijk het is voor kinderen om contact te hebben met beide ouders en hoe uitdagend het is om ouders te motiveren en te begeleiden.

Meer dan 15 jaar is Anja actief in het opleiden van professionals in het signaalgevoelig worden en handelingsbekwaam maken bij verwaarlozing of mishandeling van kinderen bijvoorbeeld door complexe omgangsproblematiek.

Leerdoelen:

 • Je kent de theorie van de dynamiek bij een conflictscheiding;
 • Je kent de gevolgen van een (conflict)scheiding voor het kind: het verloop van de ontwikkeling en het verwerkingsproces bij kinderen;
 • Je kent de positie van het kind in het scheidingsproces;
 • Je kent motiverende gespreksvoering vanuit een oplossingsgerichte basishouding met ouders en kinderen;
 • Je kunt psycho-educatie geven over het scheidingsproces en de effecten op het kind;
 • Je kunt omgaan met de professionele attitudevorming: meervoudige partijdigheid, positioneren en engageren;
 • Je kent de verschillende hulpverleningsvormen voor ouders en kinderen.

De studiebelasting voor deze training is één lesdag. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Ter voorbereiding op deze lesdag neem je een reader door. Hiermee komt de totale studiebelasting voor deze lesdag op 9 uren.

 • Je investering voor deze training bedraagt €574,75
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 9.00 punten in de categorie formeel leren

 

 574,75