Contextueel werken bij (samengestelde) gezinnen

Meppel
10 oktober 2024
 574,75

Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers  zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

Deze training maakt letterlijk zichtbaar welke dynamieken er spelen in gezinnen die betrokken zijn bij een uithuisplaatsing. De contextuele bril maakt loyaliteiten zichtbaar en de daarbij behorende balans van geven en ontvangen. Door het inzetten van beeldtaal krijgt de jeugd- en gezinsprofessional er een tool bij om situaties en gevoelens waar woorden tekort schieten toch op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Het contextuele gedachtegoed
 • Gebruik van beeldtaal
 • De dynamieken rondom uithuisplaatsing
 • Onderlinge loyaliteiten
 • De balans tussen geven en ontvangen
 • De hulpverlener en hun eigen context

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Klassikale kennisoverdracht
 • Casuïstiekbespreking
 • Oefeningen

Jolanda Kuiper heeft een eigen praktijk voor contextuele coaching én is al ruim 8 jaar pleegouder. Door haar vele pleegzorgervaringen en scholing in het contextuele werken, heeft ze een breed palet aan kennis en kunde in huis. Dat gecombineerd met haar passie voor beeldtaal en creatieve invalshoeken geeft rake, vruchtbare en verdiepende trainingen. Recht doen aan mensen met wie we werken gaat hand in hand samen met recht doen aan onszelf als professional. Jolanda gelooft in de kracht van ontmoeting, waar theorie samengaat met kwetsbare persoonlijke verhalen en gedeelde leerervaringen.

Leerdoelen:

 • Kennis over contextueel werken
 • Kunnen duiden van de invloed van loyaliteit
 • Kunnen toepassen van de balans van geven en ontvangen
 • In staat zijn te kijken door andermans raampje
 • Recht doen aan pleegkind/gezinshuiskind en zijn context
 • Reflectie op eigen context en de invloed hiervan op professioneel handelen

 

De studiebelasting voor deze training is een lesdag van in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is geaccrediteerd door het SKJ met 6.00 punten in de categorie formeel leren

 574,75