Hoogbegaafdheid

op aanvraag
 574,75

Steeds vaker komen jeugd- en gezinsprofessionals in aanraking met hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid echter niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.

Tijdens deze ééndaagse training bespreken we theorieën op een praktijkgerichte manier. Daarbij maken we gebruik van materialen die speciaal zijn ontworpen om begaafde kinderen te motiveren tot gedragsverandering en is er gelegenheid tot het inbrengen van casuïstiek.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theorie over hoogbegaafdheid
 • Theorie over luistervaardigheden
 • Herkennen en signaleren
 • Psychologische basisbehoeften bij hoogbegaafdheid
 • Houding van de professional
 • Gespreks- en luistervaardigheden
 • Mindfullness en oplossingsgericht werken

Tijdens de training worden de volgende leervormen gebruikt:

 • Klassikale kennisoverdracht
 • Groepsgewijs oefenen met gespreks- en luistervaardigheden
 • Casuïstiekbespreking

Priscilla Keeman is arbeids- & organisatiepsycholoog en levenslooppsycholoog. Haar deskundigheid over hoogbegaafdheid is zowel persoonlijk als professioneel. Priscilla verzorgt sinds 2014 trainingen en lezingen over hoogbegaafdheid en onderpresteren. Daarnaast verricht zij intelligentie- en psychologisch onderzoek en begeleidt zij ouders en jongeren.

Leerdoelen:

 • Je kent de basiskenmerken van hoogbegaafdheid van baby tot puber;
 • Je kent de verschillende soorten begaafdheid;
 • Je kent de psychologische basisbehoeften bij hoogbegaafdheid;
 • Je kunt onderpresteerders herkennen;
 • Je kunt contact maken met (hoog)begaafde kinderen;
 • Je kunt praktische materialen in zetten in gesprekken en doelbepaling met ouder en kind;
 • Je kunt oplossingsgericht werken toepassen in combinatie met materiaal gebruik;
 • Je krijgt handvatten voor gespreks- en luistervaardigheden.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze training is één lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt € 574,75, inclusief BTW
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na een positieve beoordeling van de eindopdracht en afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 6.25 punten in de categorie formeel leren.

 

 574,75