E-learning Systeemtheorie

Online
 69,00
2 uur
Divers

Systeemtheorie benadrukt het belang van het begrijpen van de onderlinge afhankelijkheden en interacties binnen en tussen systemen. Het stelt dat veranderingen in één deel van het systeem gevolgen kunnen hebben voor andere delen en uiteindelijk het functioneren en de prestaties van het gehele systeem kunnen beïnvloeden.

In deze e-learning zal er aandacht zijn voor de systeemtheorie, die als basis onderliggend is aan het systemisch werken in de praktijk. Je krijgt inzicht in de basisbegrippen, zoals: betrekking, posities, regels en grenzen. Je leert hiermee oefenen aan de hand van kijkopdrachten. Tot slot wordt het theoretisch model toegelicht. 

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ en NVO/NIP. Wacht daarom nu nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat.

Systeemtheorie gaat er van uit dat de mens pas werkelijk begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat iemand gewoon is zoals hij is, zien we mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan met hun kinderen.

Onderwerpen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Systeemtheorie
  • Betrekkingen
  • Posities, regels, grenzen & rollen

Deze cursus is geschikt voor professionals die in hun werk een systemische benadering willen gebruiken en de onderliggende theorie daarvan willen kennen ter voorbereiding. Deze e-learning biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

Opleidingsniveau

De e-learning is op hbo+-niveau.

In deze e-learning ga je aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Je hebt kennis over de theoretische achtergrond van systemisch werken.
  • Je hebt inzicht in de basisbegrippen met betrekking tot systemisch werken.
  • Je kunt de begrippen herkennen en in de basis toepassen.

De e-learning duurt gemiddeld 2 uur. De kosten voor de e-learning zijn € 69,- (vrijgesteld van btw).

Deze e-learning is onderdeel van de leerlijn ‘systemisch werken’ en is de eerste e-learning van de drie. De tweede e-learning in deze leerlijn is ‘groepsdynamica’ en de derde is ‘communicatietheorie’.

Unieke online leeromgeving

Voor de e-learning ‘Systeemtheorie’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de e-learning toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De e-learning sluit je af met een zelftest. Als je de e-learning volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland. Deze kun je bij het SKJ en NVO/NIP indienen voor 2.0 herregistratiepunten in de categorie formeel leren.

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ en NVO/NIP. Wacht daarom nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat.

 69,00

Wellicht vind je dit ook interessant

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Algemene Voorziening Jeugdwet

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 3 mei 2024 ging Wim Peters in op een uitspraak over een bezwaar tegen een besluit van de gemeente over het uitvoeren van de jeugdwet via een algemene voorzieining.

E-learning Autisme en gender

In de hulpverlening aan kinderen en jongeren met autisme zien we steeds vaker cliënten met gendervraagstukken. Als je merkt dat die vraagstukken spelen, is het goed om er op in te gaan. Veel hulpverleners zijn handelingsverlegen op dat gebied. Vaak is dit omdat zij niet veel afweten van gender, daarom gaan we eerst kijken naar wat dit nu precies is en welke termen er zijn.

E-learning Voed je kennis!

Als een eetstoornis (vermoedelijk) wordt gesignaleerd is het belangrijk om over de kennis en kunde te beschikken om de persoon met een eetstoornis te begrijpen en goed te kunnen begeleiden. Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren.