Cursus ACT-Acceptance and Commitment Therapy

Op aanvraag
 2.159,85

In de huidige maatschappij wordt er van ons als mens veel gevraagd. Als professional word je niet alleen bevraagd op didactiek, maar ook om emotionele begeleiding en pedagogische steun te bieden aan het kind en zijn gezin.

In een situatie waarbij hulpvragen complex zijn, vergt dit soms veel inzet en energie, waarbij je eigen welbevinden onder druk kan komen te staan.

Life-events als verlies, geweld, angst of scheiding zorgen voor emotionele ballast bij het kind en ouders. Dit uit zich vaak in complex gedrag, waarbij er een groot beroep wordt gedaan op de regulatievaardigheden van de professional. Om met het complexe gedrag en de emoties om te kunnen gaan, heb je het nodig als professional om met voldoende draagkracht vanuit je eigen waarden te kunnen handelen.

Met de ACT-methodiek krijg je de mogelijkheid om flexibeler, met meer rust en vanuit je waarden met life-events om te gaan, waardoor je in balans en vanuit eigenheid kunt blijven werken. De training geeft jou als professional handvatten om je cliënten en ouders, vanuit een rustige basis, te leren omgaan met emoties en gedragingen, vanuit zichzelf én hun omgeving.

Deze training is een volledige leerlijn over ACT. Op de eerste trainingsdag kan je een stukje van de kracht van ACT ‘proeven’. Tijdens de vervolgdagen zal er dieper worden ingegaan op alle tools die ACT te bieden heeft.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via scholing@jeugdprofessionalsnederland of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaal prijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het programma kent de volgende onderdelen:

 • Basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Relational Frame Theory (RFT) en de hexaflex
 • Verdieping op de ACT vaardigheden
 • Werken vanuit je waarden
 • Acceptatie en bereidheid
 • Leren nemen van afstand van emoties
 • Compassie met emoties en gedrag
 • Coachende rol van de professional
 • Controle en strijd/ creatieve hulpeloosheid
 • Waarden en ACT-matrix
 • Acceptatie en bereidheid
 • Defusie
 • Mindfulness toegewijd handelen

Dag 2, 3 en 4 vinden plaats op 5 februari, 26 februari en 7 maart 2024.

 

Maud Straathof is orthopedagoog-generalist en trainer, onderzoeker en coach binnen de expertisedienst van een stichting voor speciaal onderwijs in Tilburg. In het begin van haar carrière zag ze als leerkracht kinderen in de klas die extra hulp nodig hadden en dit gaf haar de motivatie om door te studeren tot orthopedagoog generalist. “Door de duurzaamheid van de professional te vergroten, help ik alle kinderen die met deze professional te maken hebben“. Mensen iets leren waardoor zij zichzelf kunnen helpen is hierin voor haar belangrijk, waarbij oprechtheid en verbinding centraal staan. In de aanpak vindt zij het belangrijk dat dit vanuit een systemische blik wordt gedaan.

Tijdens deze training worden de volgende leervormen toegepast:

 • Theoretische toelichting van ACT
 • Activerende werkvormen: aan de hand van casuïstiek van de deelnemers oefenen we met de matrix vanuit de dagelijkse praktijk voorbeelden van de deelnemers, waardoor er inzicht ontstaat in het meer flexibel kunnen kijken naar jezelf en de ander hierin mee kunt nemen.

Leerdoelen:

Het kunnen inzetten van de concepten van ACT als toevoeging aan bestaande professionele vaardigheden. Het doel is om doormiddel van diverse kennis en technieken meer psychologische flexibiliteit te verkrijgen waardoor je professionele houding en aanpak in de behandeling van cliënten verbeterd en je behandeling effectiever wordt.

Na het afronden van deze training:

 • Ken je de onderliggende ideeën van ACT;
 • Heb je inzicht en kennis over de ACT processen;
 • Ben je in staat om de basis van ACT methodiek in de praktijk toe te passen;
 • Ken je ACT methodieken, zoals defusie, mindfulness, opmerken, waardenoefeningen;
 • Ben je in staat anderen mensen te begeleiden/coachen naar een meer flexibel denkpatroon/ handelen;
 • Ben je beter in staat je eigen handelen te begrijpen en gerichter op je waarden te handelen.

De studiebelasting voor deze training is drie lesdagen en in totaal 18 uren. De lesdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Dag 2, 3 en 4 van deze training vinden plaats op 5 februari, 26 februari en 7 maart 2024.

 • Je investering voor deze training bedraagt €2.159,85
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Deze training is door het Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG herregistratie met 24,5 punten. In de categorie K&J/OG opleiding-behandeling met 21 punten.

 

 2.159,85