EVC-traject

€ 1.387,00 excl. BTW

Het EVC-traject voor de beroepsstandaard “Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional” legt jouw ervaringen en vaardigheden vast in een ervaringscertificaat. Iets voor jou? Doe de Quickscan en je weet het direct!

EVC-traject vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional

EVC staat voor erkenning van eerder verworven competenties. Een EVC-traject is een manier om je kennis en ervaring zichtbaar te maken met een ervaringscertificaat. Tijdens het traject helpen wij je stap voor stap al je ervaring uit studie, werk en privé in kaart te brengen. We beoordelen je kennisniveau en leggen dat vast. Het resultaat: een ervaringscertificaat. Dat kun je om laten zetten in een vakbekwaamheidsbewijs voor het aanvragen van een SKJ-registratie.

 • Binnen 12 weken een ervaringscertificaat
 • Helemaal online
 • Duidelijk stappenplan
 • Persoonlijke begeleiding

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.

Een EVC-traject is passend wanneer u:

 • Werkzaam bent binnen het domein Jeugdzorg maar niet aan de registratie eisen voldoet voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ;
 • Minstens één jaar werkzaam bent op een hbo-functie binnen het domein Jeugdzorg;
 • In uw functie verantwoordelijk bent voor taken die volgens de norm verantwoordelijke werktoedeling door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd.

Ons EVC-traject duurt twaalf weken. De gemiddelde tijdsinvestering voor het doorlopen van het EVC-traject bedraagt ongeveer 40 uur. Het is online en je kunt direct beginnen! Je krijgt een eigen begeleider die je helpt bij het vullen van je portfolio en de vervolgstappen. Na het beoordelen van je portfolio, je kennis en vaardigheden stellen we een ervaringscertificaat op.

In samenspraak met jou bieden we het ervaringscertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zullen ze het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kun je indienen bij het SKJ. Eventueel kan de EVC-coördinator je ondersteunen bij het aanvragen van een SKJ-registratie.

Binnen het EVC-traject doorloop je de volgende fases:

Intakegesprek
Tijdens een vrijblijvend intakegesprek word je geïnformeerd over het EVC-traject. Na dit gesprek weet je exact hoe het traject eruit ziet en wat er van jou wordt verwacht. Ook wordt jouw doel met het doorlopen van het traject besproken.

Opbouw portfolio
Tijdens deze fase ga jij aan het werk. Je verzamelt in een online portfolio zoveel mogelijk bewijsstukken om je verworven competenties aan te tonen. Dit zijn bijvoorbeeld diploma’s, certificaten, verslagen etc. Je wordt hierin bijgestaan door een portfoliobegeleider. Je portfoliobegeleider ondersteunt jou waar nodig en voorziet jouw bewijsstukken van feedback.

Beoordeling portfolio
Wanneer jij jouw portfolio indient controleert de portfoliobegeleider deze op volledigheid en authenticiteit. Als alles volledig is wordt je portfolio gedeeld met de assessoren ter voorbereiding op de volgende fase, het criterium gerichte interview.

Criterium Gerichte Interview (CGI)
Het Criterium Gerichte Interview (CGI) is een gesprek tussen jou en twee assessoren. Tijdens het interview worden de deskundigheidsgebieden aan de hand van de indicatoren beoordeeld. De assessoren hanteren hiervoor de STAR-methodiek. De beoordeling wordt gebaseerd op de inhoud van jouw portfolio en het CGI.

Opstellen ervaringscertificaat
De assessoren beschrijven in jouw ervaringscertificaat over welke kennis, kunde en competenties jij beschikt. Het certificaat wordt geschreven volgens de geldende schrijfwijzer, die opgesteld is door het nationaal kenniscentrum EVC.

Uitreiken ervaringscertificaat
De laatste officiële fase van het EVC-traject is de uitreiking van het ervaringscertificaat. Na het schrijven van het ervaringscertificaat ontvang jij dit van ons per mail.  Het uitreiken van het ervaringscertificaat vindt uiterlijk drie weken na de afname van het CGI plaats. Hiermee is het EVC-traject formeel afgerond.

Verzilvering door Nationaal Kenniscentrum EVC
Wij zullen in samenspraak jouw ervaringscertificaat aanbieden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC). Dit wordt opgeslagen in het landelijk EVC-register. Het NKC-EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zal het NKC-EVC op basis van het ervaringscertificaat het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kun je indienen bij het SKJ ten behoeve van je registratie.

Een EVC-traject gaat over jouw persoonlijke competenties. Er gelden een paar regels.

 • Je mag alleen eigen materiaal inbrengen. Dit kan gecontroleerd worden met onder andere plagiaatsoftware.
 • Het EVC-traject is in principe helemaal in het Nederlands. Bij het Nationaal Kenniscentrum EVC kun je een uitzondering aanvragen.
 • Het is mogelijk dat de controlerende partij ook echt langskomt om te controleren. Denk aan een werkplekbezoek of aanwezigheid bij criteriumgerichte interviews, de proeve van bekwaamheid en andere praktijkassessments.
 • Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit EVC-traject.

Kent jouw organisatie meerdere medewerkers voor wie een EVC-traject een passende oplossing is? Jeugdprofessionals Nederland biedt de mogelijkheid om dit Incompany voor jullie in te richten. Ook kennen wij hiervoor aangepaste tarieven. Neem contact op voor meer informatie via nummer 085 – 13 02 739 of per mail evc@jeugdprofessionalsnederland.nl.

 

 

De investering voor het EVC-traject voor de beroepsstandaard “Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional” bedraagt €1.387,- exclusief btw.

De kosten voor de verzilvering van het Ervaringscertificaat naar een Vakbekwaamheidsbewijs door Nationaal Kenniscentrum EVC bedragen € 162,50 exclusief btw. Daarnaast betaal je €13,90 bijkomende kosten welke bestaan uit de administratiekosten en de aangetekende verzending van het vakbekwaamheidsbewijs.

Hiermee betaal je in totaal €1.563,40 exclusief btw voor het EVC-traject, de verzilvering naar een vakbekwaamheidsbewijs en de administratiekosten.

Vergoeding
Er zijn mogelijkheden om een vergoeding voor een EVC traject te krijgen. Voor meer informatie (ook voor overige vragen) kijkt u op de website Dus-I.