Met het oog op de

Toekomst

 • Direct starten met uw EVC traject

 • Ons traject is volledig digitaal en kunt u vanuit huis doorlopen

 • Binnen 12 weken een ervaringscertificaat

 • Persoonlijke begeleiding gedurende het traject

Wat is het EVC-traject?
EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties en laat zien over welke kennis, inzichten en (praktijk)ervaringen u beschikt. Simpelweg betekent dit dat wij beoordelen en erkennen wat u geleerd hebt tijdens uw studie, in uw werk of privé. Wat bent u waard?

In uw eigen e-portfolio verzamelen wij al uw reeds opgedane (werk)ervaring en kennis. Dit gebeurt onder persoonlijke begeleiding. De portfoliobegeleider voorziet u van de nodige ondersteuning en feedback en stelt, in samenspraak met u, de planning op. Het uiteindelijke resultaat leggen we vast in een Ervaringscertificaat die al uw kennis en kunde aantoont. Met dit certificaat kunt u zich vervolgens registreren in het SKJ-register in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Hoe lang duurt het EVC-traject?
Het is mogelijk om per direct te starten. U doorloopt tijdens het EVC-traject 8 verschillende fases, die in totaal (maximaal) 12 weken duurt, vanaf het eerste contactmoment tot het uitreiken van het ervaringscertificaat. Het opbouwen van uw e-portfolio kan in 6 weken afgerond worden. Gedurende het EVC-traject wordt u begeleid door een portfoliobegeleider van Jeugdprofessionals Nederland die u voorziet van de nodige ondersteuning en feedback. Ons traject is volledig digitaal en kunt u vanuit huis doorlopen.

Ben je benieuwd hoe anderen ons EVC-traject hebben ervaren?
Lees hier het ervaringsverhaal van Jerrelson

 

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.

Een EVC-traject is passend wanneer u:

 • Werkzaam bent binnen het domein Jeugdzorg maar niet aan de registratie eisen voldoet voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ;
 • Minstens één jaar werkzaam bent op een hbo-functie binnen het domein Jeugdzorg;
 • In uw functie verantwoordelijk bent voor taken die volgens de norm verantwoordelijke werktoedeling door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er na het uitreiken van het ervaringscertificaat?

In samenspraak met u bieden we het ervaringscertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zullen ze het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kunt u indienen bij het SKJ. Eventueel kan uw coördinator u ondersteunen bij het aanvragen van een SKJ-registratie.

Investering

De investering voor het EVC-traject bedraagt €1.340,- exclusief btw. De kosten voor de verzilvering van het Ervaringscertificaat naar een Vakbekwaamheidsbewijs door Nationaal Kenniscentrum EVC bedragen € 162,50 exclusief btw. Bijkomende kosten bedragen €13,90 exclusief btw en bestaan uit de administratiekosten en de aangetekende verzending van uw vakbekwaamheidsbewijs.

Vergoeding

Er zijn diverse mogelijkheden om een vergoeding voor een EVC traject te krijgen. Voor meer informatie (ook voor overige vragen) kijkt u op de website Regelhulp. 

Kent uw organisatie meerdere medewerkers voor wie een EVC-traject een passende oplossing is? Jeugdprofessionals Nederland biedt de mogelijkheid om dit Incompany voor u in te richten. Ook kennen wij hiervoor aangepaste tarieven. Neem contact op voor meer informatie via nummer 085 – 401 83 65 of per mail [email protected]

 • De deelnemer heeft de plicht om uitsluitend eigen materiaal in te brengen, waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware.
 • De EVC-procedure wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal. Afwijking hiervan kan uitsluitend na goedkeuring door het Nationaal Kenniscentrum.
 • Er bestaat de mogelijkheid dat een controlerende partij de proeve van bekwaamheid, werkplekbezoeken, criteriumgerichte interviews en
  andere praktijkassessments aangekondigd en onaangekondigd kan bijwonen;
Contact