Met het oog op de

Toekomst

  • Direct starten met jouw EVC traject

  • Ons traject is volledig digitaal en kunt u vanuit huis doorlopen

  • Binnen 12 weken een ervaringscertificaat

  • Persoonlijke begeleiding gedurende het traject

Wat is het EVC-traject?
EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties en laat zien over welke kennis, inzichten en (praktijk)ervaringen je beschikt. Simpelweg betekent dit dat wat je geleerd hebt tijdens je studie, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. Wat ben jij waard?

Onder persoonlijke begeleiding wordt al jouw reeds opgedane (werk)ervaring en kennis in kaart gebracht en verzameld in je eigen e-portfolio. Deze portfoliobegeleider voorziet je van de nodige ondersteuning en feedback en stelt, in samenspraak met jou, de planning op.

Het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat die al jouw kennis en kunde aantoont. Met dit certificaat kun je je vervolgens registreren in het SKJ-register in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

 

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.

Een EVC-traject is passend wanneer je:

  • Werkzaam bent binnen het domein Jeugdzorg maar niet aan de registratie eisen voldoet voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ;
  • Minstens één jaar werkzaam bent op een hbo-functie binnen het domein Jeugdzorg;
  • In jouw functie verantwoordelijk bent voor taken die volgens de norm verantwoordelijke werktoedeling door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd.

Hoe lang duurt het EVC-traject?

Het is mogelijk om per direct te starten. Je doorloopt tijdens het EVC-traject 8 verschillende fases, die in totaal (maximaal) 12 weken duurt, vanaf het eerste contactmoment tot het uitreiken van het ervaringscertificaat. Het opbouwen van je e-portfolio duurt uiterlijk 6 weken. Gedurende het EVC-traject word je begeleid door een portfoliobegeleider van Jeugdprofessionals Nederland die je voorziet van de nodige ondersteuning en feedback. Ons traject is volledig digitaal en kunt u vanuit huis doorlopen.

Wat gebeurt er na het uitreiken van het ervaringscertificaat?

In samenspraak met jou bieden we het ervaringscertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC beoordeelt of het ervaringscertificaat verzilverd kan worden in het vakbekwaamheidsbewijs. Bij een positief besluit zullen ze het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ opstellen. Deze kun je indienen bij het SKJ. Eventueel kan je coördinator je ondersteunen bij het aanvragen van een SKJ-registratie. De kosten hiervoor bedragen €162,50 exclusief btw.

Investering

De investering voor het EVC-traject bedraagt €1.340,- exclusief btw.

Vergoeding

Er zijn diverse mogelijkheden om een vergoeding voor een EVC traject te krijgen. Voor meer informatie (ook voor overige vragen) kijkt u op de website Regelhulp.

Kent uw organisatie meerdere medewerkers voor wie een EVC-traject een passende oplossing is? Jeugdprofessionals Nederland biedt de mogelijkheid om dit Incompany voor u in te richten. Ook kennen wij hiervoor aangepaste tarieven. Neem contact op voor meer informatie via nummer 085 – 401 83 65 of per mail [email protected]

Contact