Webinar Autisme bij meisjes

Online
 39,00
30 minuten
Jeugd- en gezinsprofessionals

Waarom het webinar ‘Autisme bij meisjes’?

Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het kenmerkt zich op een andere manier dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Autisme is bij meisjes vaak niet goed te zien aan de buitenkant, er zijn veel meer subtielere uitingsvormen. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen wij tijdens deze online training behandelen. Tijdens dit webinar leer je als professional wat deze uitingsvormen zijn, zoals camouflage, en welke impact dit heeft op het dagelijks leven van meisjes met ASS en de identiteitsontwikkeling. Hierdoor kun je een werkbare samenwerkingsrelatie opbouwen met cliënten.

Jarenlang is er gedacht dat meisjes geen autisme konden hebben. In 1975 werd zelfs gedacht dat autisme alleen bij jongetjes voorkwam, niet bij volwassen mannen. Inmiddels is er meer kennis over autisme, zijn de jongetjes van toen ouder geworden en zag men nog steeds het autisme bij hen. De afgelopen 15 jaar is autisme bij meisjes ook steeds bekender geworden door onder andere onderzoek van Annelies Spek, Hilde Geurts en Els Blijd- Hoogewys.

Nu nog steeds wordt autisme bij meisjes minder goed herkend. Dat komt omdat bij de meeste meisjes het autisme er subtieler uitziet. Ook de aandachtspunten voor de begeleiding liggen vaak anders dan bij jongens. De verschillen tussen autisme bij jongens en meisjes en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen tijdens deze webinar aan bod komen.

Onderwerpen:

  • Diagnose
  • Verschil tussen jongens en meisjes met autisme
  • Camouflage
  • Balans

Leerdoelen:

  • Je weet welke kenmerken er zijn bij meisjes met ASS.
  • Je kent de aandachtspunten in de begeleiding, zoals: emotieregulatie, balans en puberteit.
  • Je weet wat camouflage bij ASS is en hoe je dit kunt herkennen.
  • Je kan een inschatting maken welke begeleiding passend is bij meisjes met ASS.
  • Je weet welke houding je als professional het best kunt aannemen.

Deze webinar is geschikt voor professionals die in hun werk in aanraking komen met mensen met meisjes met autisme, maar die hier nog weinig kennis van- of (werk)ervaring mee hebben. Deze webinar biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

Opleidingsniveau

De webinar is op hbo-niveau.

Voor de webinar ‘Autisme bij meisjes’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de webinar toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Certificering

Wanneer je de webinar hebt doorlopen ontvang je een bewijs van deelname.

Accreditatie

Het bewijs van deelname kun je bij het SKJ indienen in de categorie informeel leren. Voor een webinar van deze duur is het niet mogelijk punten te ontvangen in de categorie formeel leren.

 39,00

Wellicht vind je dit ook interessant

Hoogsensitiviteit in de jeugdzorg

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die bij 1 op de 5 voorkomt, een grote groep mensen dus, en toch is het nog vaak zo onbekend. En onbekend maakt onbemind. Echter, wanneer we de wetenschap als fundament gebruiken en richten op praktische toepasbaarheid van de kennis, maken we het verschil. Ook in jeugdzorg. Tijdens deze training staat het begrijpen, (h)erkennen en praktisch benaderen van hoogsensitiviteit centraal.

E-learning Voed je kennis!

Als een eetstoornis (vermoedelijk) wordt gesignaleerd is het belangrijk om over de kennis en kunde te beschikken om de persoon met een eetstoornis te begrijpen en goed te kunnen begeleiden. Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren.

E-learning Autisme bij meisjes

Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het ziet er anders uit dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen wij tijdens deze training behandelen. Een training vol theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.