De-escalerend werken

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. Als professional moet je in die situaties snel maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteer je, en probeer je te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijg je deze reactie?  Heb je goed gehandeld? Wat heeft mijn cliënt nodig? In deze training staat op een interactieve manier stil bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. We behandelen hoe je vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kunt herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop ga je aan de slag met hoe je de theorie van het de-escalerend werken kunt toepassen in de praktijk. Dit doen we door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van je eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.

Leerdoelen

Na deze training:

  • Kun je oplopende spanning herkennen
  • Kan je deze theoretische kennis rondom spanningsopbouw vertalen naar handelen waardoor je  de jeugdige en/of ouder passende ondersteuning kan bieden
  • Ben je je bewust welke invloed spanningsopbouw op jou als persoon kan hebben
  • Ben je in staat dit te herkennen en hierop te reflecteren

Trainer: Jelle Visscher

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring als jeugdbeschermer, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te kunnen maken tussen de theorie en de praktijk.

Programma

  • Kennismaking
  • Theoretische kennis en cijfers over spanningsopbouw en agressie
  • Inzicht verkrijgen in risico en beschermende factoren bij cliënten vanuit een eigen casus
  • Theorie over herkennen van agressie patronen en professioneel handelen bij agressief gedrag
  • Koppelen van de behandelde theorie en de eerste werkvorm naar de ingebrachte casus
  • Afronding

Meld je nu aan voor de Bijscholingsdag

Wil jij deze training volgen? Meld je dan nu aan voor de Bijscholingsdag! Aanmelden doe je via de button hieronder.