E-learning Seksuele ontwikkeling van Jeugdigen

Online
 69,00
2 uur
Jeugd- en gezinsprofessionals

In deze e-learning verkrijg je kennis over de gezonde seksuele ontwikkeling van jeugdigen, zowel jongeren als kinderen. Ook leer je hoe seksualiteit zich ontwikkelt bij bijzondere doelgroepen zoals mensen met een autisme spectrum stoornis of een licht verstandelijke beperking. De e-learning is bovendien voorzien van de meest recente cijfers omtrent seksualiteit/seksuele ontwikkeling in Nederland. Daarnaast ontvang je handvatten om jeugdigen te begeleiden bij de seksuele vorming en leer je om seksualiteit te bespreken. Op deze manier kun jij er straks voor zorgen dat zij in een seksueel positief klimaat kunnen opgroeien. 

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ. Wacht daarom nu nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat bij SKJ.

(Vrijwel) ieder mens doorloopt een seksuele ontwikkeling. Het is van belang dat deze ontwikkeling gezond is, want bij een verstoorde of ongezonde seksuele ontwikkeling kunnen er (op latere leeftijd) grote problemen ontstaan. Het is daarom van belang dat je als professional weet hoe je het gesprek aan kan gaan met je cliënten over seksualiteit en dat je weet hoe een gezonde seksuele ontwikkeling eruitziet en hoe je daar aan bij kunt dragen.

Onderwerpen

In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Seksualiteitsbeleving
 • Seksualiteit, meer dan seks
 • Doelgroep 0-9 jaar
 • Doelgroep 10-18 jaar
 • Doelgroep 18+
 • Doelgroep LVB en ASS
 • Seksuele vorming

In deze e-learning ga je aan de slag met onderstaande leerdoelen.

 • Je kunt de verschillende seksuele ontwikkelingsfases benoemen.
 • Je kunt seksueel gedrag duiden.
 • Je kunt seksueel gedrag bespreekbaar maken.
 • Je kunt bijdragen aan de positieve seksuele vorming van kinderen en jongeren.

Deze cursus is geschikt voor professionals die in hun werk in aanraking komen met mensen met kinderen/jongeren en die zorg willen dragen voor een gezonde seksuele ontwikkeling, maar die hier nog weinig kennis van- of (werk)ervaring mee hebben. Deze e-learning biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

Opleidingsniveau

De e-learning is op hbo-niveau.

De e-learning duurt gemiddeld 2 uur. De kosten voor de e-learning zijn € 69,- (vrijgesteld van btw).

Unieke online leeromgeving

Voor de e-learning ‘Seksuele ontwikkeling van jeugdigen’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de e-learning toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De e-learning sluit je af met een zelftest. Als je de e-learning volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland. Deze kun je bij het SKJ indienen voor 2.0 herregistratiepunten in de categorie formeel leren.

Accreditatie

Voor deze e-learning is accreditatie aangevraagd met 2.0 herregistratiepunten in de categorie formeel leren. Na succesvolle afronding van de e-learning krijg je een certificaat die je bij SKJ kan indienen voor de herregistratiepunten.

 

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ. Wacht daarom nu nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat bij SKJ.

 69,00

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Voed je kennis!

Als een eetstoornis (vermoedelijk) wordt gesignaleerd is het belangrijk om over de kennis en kunde te beschikken om de persoon met een eetstoornis te begrijpen en goed te kunnen begeleiden. Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren.

Webinar Autisme bij meisjes

Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het ziet er anders uit dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen tijdens deze webinar worden besproken. Al met al brengt deze webinar jou de benodigde basiskennis over autisme bij meisjes.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Algemene Voorziening Jeugdwet

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 3 mei 2024 ging Wim Peters in op een uitspraak over een bezwaar tegen een besluit van de gemeente over het uitvoeren van de jeugdwet via een algemene voorzieining.