Hoogsensitiviteit in de jeugdzorg

Meppel
9 oktober 2024
 907,50
Jeugd- en gezinsprofessionals

Volgens wetenschappelijk onderzoek is ongeveer 15 tot 20% van de mensen hooggevoelig oftewel hoogsensitief. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn gevoeliger voor prikkels en hebben een diepgaande en nauwkeurige verwerking van informatie. Dit heeft voordelen, maar kan ook voor uitdagingen zorgen en zelfs leiden tot sociale, emotionele of gedragsproblemen.

Het begrip hoogsensitiviteit is echter nauwelijks bekend binnen de reguliere (jeugd)hulpverlening. Dit, terwijl statistisch gezien bij 1 op de 5 cliënten die we in de jeugdhulpverlening zien, hoogsensitiviteit een rol zou kunnen spelen. En wanneer dit het geval is, een specifieke ondersteuning en begeleiding van hoogsensitieve cliënten snel tot het voor de cliënt gewenste resultaat kan leiden.

Tijdens deze training staat het begrijpen, (h)erkennen en praktisch benaderen van hoogsensitiviteit centraal. Je leert begrijpen wat hoogsensitiviteit is en wat er precies gebeurt bij iemand die hoogsensitief is. Je wordt op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken rondom wetenschappelijk onderzoek naar hoogsensitiviteit, je leert hoogsensitiviteit te herkennen bij jouw cliënten en er wordt een link gelegd naar de dagelijkse praktijk van jou als jeugdzorgwerker.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via scholing@jeugdprofessionalsnederland of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaal prijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Theoretisch kader hooggevoeligheid
 • Herkennen van signalen
 • Uitdagingen en valkuilen
 • Hooggevoeligheid en comorbiditeit
 • Basishouding als professional
 • Tips en verwijzingen

Lea Hendriks

Sinds Lea in 1992 haar opleiding aan de PABO heeft afgerond, werkte ze met hart en ziel in het onderwijs. Ze startte als jonge leerkracht, is daarna uitgegroeid naar Intern Begeleider en nu is ze als Ambulant Begeleider nog steeds beschikbaar voor het onderwijs. Lea heeft ruime ervaring in het werken met kinderen en het begeleiden van leerkrachten, ouders en externe instanties.
Als onafhankelijk als ZZP’er kan ze optimaal tegemoet komen aan haar wens om anderen te helpen de kracht van hun hooggevoelig zijn te ontdekken. Net zoals ze dat bij zichzelf heeft kunnen doen.

Lea vindt het belangrijk om samen te kijken naar wat het hooggevoelig zijn met je doet en hoe je beter in je kracht kunt komen te staan. Hiervoor gebruikt ze beweegoefeningen en methodieken die hun waarde al bewezen hebben in de praktijk.

Leerdoelen:

Na afloop van de training heb je als professional een nieuwe en aanvullende kijk op wat je tegenkomt in de jeugdhulpverlening;

 • je begrijpt wat hoogsensitiviteit is en wat er gebeurt bij iemand die hoogsensitief is
 • je herkent (signalen van) hoogsensitiviteit in het verhaal van je cliënt
 • je weet ook hoe je deze eigenschap ter sprake kunt brengen en welke woorden dan bij je passen
 • je weet de overeenkomsten en verschillen tussen hoogsensitiviteit, AD(H)D en een autisme spectrum stoornis (ASS)
 • je weet hoe hoogsensitiviteit kan leiden tot klachten en problemen
 • je kunt als professional een basishouding aannemen die helpend is in het contact met hoogsensitieve cliënten
 • je weet tips te geven aan cliënten die hoogsensitief zijn en hier ‘last’ van hebben of je kunt ze doorverwijzen

De studiebelasting voor deze training is twee dagdelen van in totaal 8 uur. De lesdag start om 12.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Tussen beide lesdagen wordt een tussentijdse opdracht meegegeven. De vervolgtraining op de training van 9 oktober 2024 vindt plaats op 6 november 2024.

 • Je investering voor deze training bedraagt €907,50
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is geaccrediteerd bij het SKJ voor 9.00 herregistratiepunten in de categorie formeel leren

 

 907,50

Wellicht vind je dit ook interessant

E-learning Motiverende Gespreksvoering

Ontdek tijdens deze e-learning hoe je weerstand effectief kunt transformeren naar groei en verandering door middel van motiverende gespreksvoering (MGV). Deze e-learning biedt je als jeugdprofessional inzicht in de mechanismen van gedragsverandering en voorziet je van praktische tools om weerstand te overwinnen en groei en verandering te bevorderen. Je leert hoe je motivatie en gedragsverandering kunt stimuleren.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Algemene Voorziening Jeugdwet

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 3 mei 2024 ging Wim Peters in op een uitspraak over een bezwaar tegen een besluit van de gemeente over het uitvoeren van de jeugdwet via een algemene voorzieining.

E-learning Autisme bij meisjes

Autisme bij meisjes wordt vaak nog steeds niet goed herkend. Het ziet er anders uit dan autisme bij jongens en de aandachtspunten voor begeleiding zijn ook vaak anders. Die verschillen en wat dat inhoudt voor de begeleiding zullen wij tijdens deze training behandelen. Een training vol theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.