Inzicht in het familie-en gezinssysteem

Den Bosch
7 november 2024
 897,50

In deze training krijg je inzicht in hoe een familie en gezinssysteem werkt, hoe dit elkaar onderling altijd beïnvloed en waarom dat zo is. Hoe erg wij als maatschappij ook denken dat we individualistisch zijn, dit is niet het geval. Kind en ouder(s) zijn áltijd onlosmakelijk met elkaar verbonden of aan elkaar gebonden. Ook als deze niet in beeld is/zijn bijvoorbeeld. Wist je dat een kind vaak reageert op wat er (onbewust) speelt binnen het familiesysteem en een torenhoge loyaliteit heeft om dit systeem ‘goed’ of ´heel´ te maken?

We bespreken de basisprincipes binnen het systemisch werken en een aanvulling van deze principes wanneer je werkt met kinderen en gezinnen. ‘Lastig’ gedrag van een kind kan een uitnodiging zijn om verder te kijken. Bepaalde zaken kunnen 7 generaties lang doorgegeven worden. Door jou, als professional, te leren om verder te kijken dan het gedrag van het kind en meer de systemische onderlaag te onderzoeken, kom je tot de kern van een probleem. Als de appels aan een boom rot zijn, dan ga je ook met de wortels van de boom aan de slag, toch? We wisselen theoretische kennis en inzichten af met het daadwerkelijk zelf ervaren en praktisch toepassen. We zoomen in op het systemische vragen stellen aan ouders tijdens gesprekken en leren jou hoe je een simpele, maar doeltreffende familie opstelling met kind of ouder kunt uitvoeren waarbij je voorwerpen uit de ruimte gebruikt.

Als professional heb je een belangrijke rol als het gaat om het zien en erkennen van deze wederzijdse beïnvloeding. Je wordt in deze training geïnspireerd om met een systemische bril naar de gezinnen waar jij mee werkt te kijken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat een ‘probleem’ bij de daadwerkelijke onderliggende oorzaak aangepakt kan worden. Met de tekorten in de jeugdzorg geen overbodige luxe en daarom is deze kennis wat mij betreft voor iedereen die met kinderen en gezinnen werkt noodzakelijk.

In de training behandelen we theoretische kennis rondom systemisch werken en koppelen we deze kennis aan praktijkvoorbeelden en oefeningen die het inzichtelijk en vooral voelbaar maken hoe een familie en gezinssysteem elkaar altijd beïnvloeden. Deze kennis nemen de deelnemers mee hun werkveld, waardoor ze anders leren kijken naar gezinnen en kinderen. Daarnaast wordt er ook van de deelnemers gevraagd om zichzelf te onderzoeken middels een uitgebreid genogram op systemische wijze. Dit alles kunnen ze inzetten om bij die diepere systemische laag te komen met een gezin/kind/ouders.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op hbo-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaalprijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Kennismaken, check-in en ervaring met familie opstellingen/systemisch werk; 
 • Wat is een familiesysteem en waar is een kind mee verbonden; 
 • Basisprincipes van systemisch werken met gezinnen; 
 • Systemische vragen in gesprekken met ouders, hoe kom je op die diepere (systemische) laag?
 • Tafelopstelling met voorwerpen uit de ruimte zowel met een kind als met de ouder; 
 • Afsluitende reflectie; wat neem jij mee naar het werkveld? Wat ben je te weten gekomen over jouw eigen achtergrond/familiesysteem?

Nikkie Potjes is een coach en trainer met een passie voor systemisch werken en familie opstellingen. Vooral de combinatie van het gezin van herkomst en het eigen gezin met kinderen interesseert haar. Momenteel is zij werkzaam binnen haar eigen praktijk waarin zij d.m.v. NLP en systemisch werken (familie opstellingen) voornamelijk moeders coacht en organiseert zij workshops familie opstellingen. Hierdoor wordt duidelijk wat er op de systemische onderlaag speelt. Een kind reageert hier direct op. Voordat ze haar eigen praktijk heeft opgezet, heeft zij jaren in de jeugdzorg gewerkt zowel als gezinscoach en als jeugdconsulent. In haar trainingen zul je altijd haar gedrevenheid en enthousiasme voor het vak zien. Zij is passievol, enthousiast, open en een echte verbinder. Binnen haar trainingen vindt zij het belangrijk dat jij als jeugdprofessional geïnspireerd raakt en vooral nieuwe perspectieven en tools aangeraakt krijgt. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat jij je gehoord voelt en dat er ruimte is om ook eigen stukken of vragen in te brengen. Als jeugdprofessional ben je jouw eigen instrument, dus jezelf kennen is een belangrijk onderdeel.

Leerdoelen:

 • Je bent in staat om verder te kijken en te onderzoeken wat er systemisch ten grondslag zou kunnen liggen aan bepaald gedrag of een bepaalde situatie bij de gezinnen, kinderen en ouders waar jij mee werkt.
 • Je hebt voldoende theoretische kennis rondom het familie en gezinssysteem en hoe dit elkaar altijd wederzijds beïnvloed. 
 • Je kijkt verder dan enkel het gedrag wat zichtbaar is binnen een gezin.
 • Je weet hoe jij als professional ook invloed hebt op het familie- of gezinssysteem waar jij mee werkt en welke rol jij daarin inneemt.
 • Je hebt zelf ook de blik ‘naar binnen’ geworpen naar jouw eigen familiesysteem middels een genogram en enkele opdrachten tijdens de training.
 • Je bent in staat een genogram te maken met jouw cliënten om inzicht te krijgen in het familiesysteem.

 

De studiebelasting voor deze training is anderhalve lesdag en in totaal 10 uren. De eerste lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur en de tweede lesdag start om 9:00 en duurt tot 13:00. Na de eerste lesdag wordt er een opdracht meegegeven, waar in de tweede lesdag op gereflecteerd wordt.

Voor de training van 7 november 2024, vindt de tweede lesdag plaats op 28 november 2024.

 • Je investering voor deze training bedraagt €897,50.
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname
 • Voor deze training is de accreditatie aangevraagd bij het SKJ voor 11.00 punten in de categorie informeel leren

 897,50